Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 97 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 72 varavastast kuritegu, sealhulgas 60 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 29.

Ööpäeva jooksul juhtus üks inimkannatanuga liiklusõnnetus. Juhtimiselt kõrvaldati seitse joobekahtlusega sõidukijuhti.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Vargus
23. oktoobril varastati Põhja-Tallinnas Paljassaare teel asuvast tanklast 300 eurot.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargus
23. oktoobril laekus politseile info, et Tartus Kvartsi tänavalt on maja eest varastatud auto Mercedes-Benz. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.
Viljandimaa

Kelmus
23. oktoobril laekus politseile info, et 62-aastasele naisele helistas kelm, kes väitis, et kannatanu andmeid kuritarvitatakse ja suunas teda tegema ülekannet kelmi nimetatud pangakontole. Kahju 3120 eurot.

Piiriturvalisus
Möödunud ööpäeval tõkestasid piirivalvurid Kagu piiripunktides Eestisse sisenemise kahel Moldova ja ühel Venemaa kodanikul. Tõkestamise põhjused seisnes selles, et inimesel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks. Välismaalasele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Vargus
Politsei alustas kriminaalmenetlust selles, et Ahtme linnaosas varastati ehitusobjekti laost tööriistu. Vargusega tekitatud kahju on 4500 eurot.

Piiriturvalisus
23. oktoobril kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestist väljuvat Moldova kodanikku, kelle dokumentide kontrollimisel selgus, et juhiluba on täielikult võltsitud. Dokument võeti ära ja mees lubati Venemaale.

23. oktoobril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine kahel Moldova ja ühel Venemaa, Ukraina ning Serbia kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Omastamine
20. oktoobril omastas seni kindlaks tegemata naine Türi linnas kaupluses 58-aastasele mehele kuulunud ja kaupluses maha kukkunud rahakoti koos sularaha ja dokumentidega. Esialgne kahju on 470 eurot.

Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine
23. oktoobril sai politsei teate, et Pärnus korteris lõi 47-aastane mees enda 52-aastast elukaaslast rusikaga. Politsei pidas lööja kuriteos kahtlustatavana kinni.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.