Politseis registreeritud sündmused

Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja piirivalveametis 57 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 31 varavastast kuritegu, sh 25 vargust. Lähisuhtevägivallast teatati politseid 27 korral. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati seitse alkoholijoobes sõidukijuhti.

Piiril väljastati kümme sisenemiskeeldu, registreeriti kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist ning üks ebaseaduslik riigipiiri ületus.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kelmus
5. mail alustati menetlust selles, et 53-aastane mees reageeris Facebookis ühele panga uuringule ja vastas küsimustele. Seejärel helistati väidetavalt pandast ja teavitati, et keegi üritab siseneda avaldaja internetipanka ja antud tegevuse peatamiseks paluti ennast Smart-ID abil tuvastada. Hiljem selgus, et avaldaja kontolt oli tehtud makse summas 5000 eurot. Panga abil õnnestus tal tagasi saada 4390 eurot.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
5. mail teatati, et Viimsi vallas lõi 32-aastane mees 30-aastast naist.

LÕUNA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lõuna prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Piiriturvalisus
5. mai pealelõunal avastati seirekaameraga ühe isiku liikumine Võru maakonnas Setomaa vallas Pattina külas piiri lähedal. Piirijuhtumile reageerinud patrull pidas kinni ebaseaduslikult ajutist kontrolljoont ületanud 59-aastase Venemaa Föderatsiooni kodaniku, kes menetlustoiminguteks piirivalvekordonisse toimetati.

5. mail tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kel puudus riiki sisenemiseks Vabariigi Valitsuse korraldusega sätestatud põhjused.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa
Kehaline väärkohtlemine
5. mail sai politsei teate, et Narvas Rahu tänaval asuvas korteris lõi 30-aastane mees enda 48-aastast elukaaslast. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Vargus
5. mail teatati politseile, et Kiviõlis Viru tänaval lõigati läbi ja varastati kaevutruubis olnud internetikaablid. Juhtunu täpsemad asjaolud, sealhulgas tekitatud kahju, selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
5. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestist väljumisel 2000. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kes viibis seadusliku aluseta Schengeni liikmesriikide territooriumil 17 päeva, neist ühe päeva Eestis. Naisele koostati ettekirjutis Eestist lahkumiseks 7 päeva jooksul ja määrati rahatrahv 800 eurot. Isik lahkus Venemaa Föderatsiooni.

5. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestist sisenemisel 1988. aastal sündinud Kasahstani Vabariigi kodanikku, kel puudus kehtiv viisa või elamisluba. Isikule koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lääne prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.