Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 82 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 52 varavastast kuritegu, sealhulgas 36 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 39.

Juhtimiselt kõrvaldati kaheksa joobekahtlusega sõidukijuhti. Juhtus üks inimkannatanuga liiklusõnnetus.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
17. aprillil teatati, et Põhja-Tallinnas korteris lõi 67-aastane naine oma 45-aastast poega. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

17. aprillil teatati, et Lasnamäel Pallasti tänaval lõi 42-aastane mees oma 43-aastast endist elukaaslast. Politsei pidas mehe kinni.

Vargus
17. aprillil teatati, et Kesklinnas Liivaoja tänava maa alusest parklast varastati hall elektriline jalgratas ja lastetool, mis käib jalgrattale. Kahju on selgitamisel.

Piiriturvalisus
17. aprillil koostati 1985. aastal sündinud Iraani Islamivabariigi kodanikule ettekirjutus Eestist lahkumiseks ning kohaldati Schengeni sissesõidukeeld üheks kuuks, kuna mees viibis Eestis ebaseaduslikult kuus päeva.

17. aprillil koostati 1997. aastal sündinud Uus-Meremaa kodanikule ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja kohaldati Schengeni sissesõidukeeld üheks kuuks, kuna mees viibis Eestis ebaseaduslikult 23 päeva.
LÕUNA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeval Lõuna prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Piiriturvalisus
Möödunud ööpäeval tõkestati Kagu piiripunktides riiki sisenemine neljal Ukraina ja ühel Venemaa kodanikul. Tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

17. aprillil kontrolliti Luhamaa piiripunktis Eestisse saabumisel Usbekistani kodanikku, kelle asjade hulgast leiti temale mittekuuluvad Läti registreerimistunnistus seerianumbriga, mootorsõiduki litsentsid ja sertifikaadid. Asjad võeti hoiule ning inimesel lubati jätkata teekonda Eestisse.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Omastamine
Politseile laekus teade, et 17. aprilli õhtul omastas seni tuvastamata isik kannatanu seljakoti, mis oli Narvas Peetri platsil pingile jäetud. Seljakoti sees oli sularaha ja dokumendid. Esialgne kahju on 610 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
17. aprillil tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine neljal Venemaa, kolmel Moldova ning ühel Tadžikistani ja ühel Serbia kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Kindlustuskelmus
17. aprillil andis kindlustusettevõte politseile teada, et veebruari lõpus esitas 32-aastane mees internetis kindlustushüvituse taotluse välismaal juhtunud liiklusõnnetuse kohta, kuid on tekkinud kahtlus, et mees esitas hüvitise saamiseks valeandmeid.

Vargus
17. aprillil anti politseile teada, et aprilli esimestel päevadel täpselt teadmata ajal varastati Paide linnas asuvas haridusasutuses lauasahtlist töötajale kuulunud rahakott sularahaga. Tekitatud kahju on 400 eurot.

Läänemaa

Kelmus
17. aprillil pöördus politseisse Läänemaal elav naine, kes andis teada, et 7. aprillil leidis ta Facebookist arvete väljastaja tööpakkumise ja saatis oma cv seal toodud meiliaadressile. Naisega võeti ühendust ja paluti tal teha Telegrami konto, mille kaudu suhtles naisega edaspidi tööandja personalitöötajana esinev inimene. Naisele saadeti erinevaid linke töölepingu sõlmimiseks ja ülekande tegemiseks, kuid töötasu asemel tehti naise pangakontolt kaks ülekannet võõrastele kontodele. Tekitatud kahju on 485 eurot.

Pärnumaa

Avaliku korra rasked rikkumised
17. aprillil anti politseile teada, et 7. aprillil Pärnus Mere puiesteel meelelahutusasutuses läks 29-aastane naine kallale 34-aastasele naisele ja tekitas talle valu ja tervisekahjustusi. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.

18. aprillil sai politsei teate, et Pärnus Hommiku tänaval on tekkinud konflikt nelja mehe vahel, mille käigus lõid 41-aastane mees ja 29-aastane mees 38-aastast meest. Politsei pidas 41-aastase ja 29-aastase mehe kuriteos kahtlustatavana kinni. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.