Politseis registreeritud sündmused

Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti möödunud ööpäeva jooksul 90 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas neli avaliku korra rasket rikkumist, 28 vargust. Kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai viga kokku neli inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 10, narkootikumide omamisi või tarbimisi üks. Väärtegusid registreeriti 213. Piirilt väljastatud sisenemiskeelde registreeriti kolm, Eestist saadeti välja viis inimest, kümme inimest rikkusid Schengeni viisaeeskirja.

Põhja prefektuur

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
31. oktoobril teatati, et Põhja-Tallinnas Maleva tänaval ründasid kaks seni tuvastamata isikut 34-aastast meest. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse.

31. oktoobril teatati, et Väike-Karja tänaval ründas 23-aastane mees 43-aastast meest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Vargused
31. oktoobril teatati, et Kesklinna piirkonnas on varastatud mobiiltelefon Huawei. Kahju 800 eurot.

31. oktoobril teatati, et Rävala puiesteel asuvast korterist on varastatud sularaha. Kahju 1550 eurot.

Juhtumid piiril
31. oktoobril saabus Tallinna lennujaama Minskist 1980. aastal sündinud Aserbaidžaani Vabariigi kodanik, kel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi ning puudusid piisavad elatusvahendid. Mehele koostati piiril sisenemiskeeld ja tema viisa tunnistati kehtetuks. Mees paigutati sobiva lennu väljumiseni lennujaama non-Schengeni alale.

31. oktoobril kontrollis Tallinna kordoni patrull Tallinna Vanasadamas reisilaevaga Baltic Queen saabunud kahte Filipiini Vabariigi kodanikku: 1982. aastal sündinud naist ja 2006. aastal sündinud tüdrukut, kel puudus esitamiseks kehtiv viisa või elamisluba. Tüdrukule vormistati ettekirjutus Eestist lahkumiseks 7 päeva jooksul. Perekond lahkus õhtul sama laevaga Rootsi.

31. oktoobril kontrollis Põhja prefektuuri Tallinna kordoni patrull Tallinna Vanasadamas 1965. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanikku, kel puudus esitamiseks kehtiv viisa, elamisloakaart või muu viibimisõigust tõendav dokument. Naisele määrati rahatrahv 20 trahviühikut, summas 80 eurot.

31. oktoobril kontrollis Põhja prefektuuri Tallinna kordoni patrull Tallinna Vanasadamas 1988. aastal sündinud Süüria Araabia Vabariigi kodanikku, kel puudus esitamiseks kehtiv viisa, elamisloakaart või muu viibimisõigust tõendav dokument. Naisele määrati rahatrahv 25 trahviühikut, summas 100 eurot.

31. oktoobril teavitati Tallinna piiripunkti, et lennujaama turvakontrollis avastati ühe reisija käsipagasist padrun. Tegemist oli 1971. aastal sündinud Hispaania Kuningriigi kodanikuga, kes on jahimees ja kellel on Hispaania relvaluba. Padrun võeti hoiule ja mees jõudis oma lennule.

Lõuna prefektuur

Jõgevamaa

Kehaline väärkohtlemine
31. oktoobri ennelõunal sai politsei teate, et Põltsamaal Pajusi maantee korteris puhkes venna ja õe vahel tüli, mille käigus sai kergemaid vigastusi 78-aastane naine. Meedikud andsid talle esmaabi kohapeal. Lööja oli politseinike saabumise ajaks lahkunud ning teda lähedusest leida ei õnnestunud.

Tartumaa

Vargus
31. oktoobril teatati, et Peipsiääre vallas Metsanurga küla talust on varastatud põllutõõriistu. Esialgne kahju on 4000 eurot.

Viljandimaa

Kehaline väärkohtlemine
31. oktoobril puhkes Viljandis Riia maantee korteris abikaasade vahel tüli, mille käigus 29-aastane mees lõi korduvalt 27-aastast abikaasat. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

Juhtum piiril
31. oktoobril kella 16 ajal tõkestati Koidula piiripunktis Eestisse sisenemine 36-aastasel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kel puudus seaduslik alus riiki sisenemiseks. Kuna piiripunkti saabunud mehel puudus viisa, vormistati talle riiki sisenemise keeld ning ta saadeti tagasi Venemaale.

Ida prefektuur

Lääne-Virumaal olulisi juhtumeid ei registreeritud

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
31. oktoobril lõi 46-aastane mees Sillamäel Kajaka tänaval asuvas kortermajas enda elukaaslast ja talle tuttavat meest. Teo toimepanija on kuriteos kahtlustatavana kinnipeetud.

31. oktoobril lõi 58-aastane mees Kohtla-Järvel Olevi tänaval asuvas kortermajas enda ema. Mees peeti kuriteos kahtlustatavana kinni.

Varguse katse
31. oktoobril teatati politseile, et kolm meest tungisid Narvas A. Puškini tänaval asuvatesse ruumidesse ja püüdsid sealt varastada kolm süsteemplokki. Kuritegu jäi lõpule viimata, sest kaks 30-aastast ja üks 37-aastane mees peeti kuriteos kahtlustatavatena politsei poolt kinni.
Võltsitud maksevahendi ja väärtpaberi kasutamine
31. oktoobril alustati kriminaalmenetlus selles, et 30. oktoobril maksis seni tuvastamata mees Narvas Tuleviku tänaval asuvas kaupluses 100- eurose suveniirkupüüriga.

Lääne prefektuur

Läänemaa

Vargus
31. oktoobril alustati kriminaalmenetlust selles, et varem sarnaste kuritegude eest karistatud 47-aastane mees möödus Haapsalus Karja tänaval asuvas kaupluses kassadest kauba eest tasumata.

Pärnumaa

Asja rikkumine ja hävitamine
31. oktoobril alustati kriminaalmenetlust selles, et Pärnus Suur-Jõe tänaval süüdati taarapunkt. Teoga tekitati kahju ligi 65 000 eurot.