Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 69 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 32 varavastast kuritegu, sealhulgas 16 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 26.

Juhtus 3 inimkannatanutega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Juhtimiselt kõrvaldati 5 joobekahtlusega sõidukijuhti.

PÕHJA PREFEKTUUR

Kelmus
17. jaanuaril registreeriti teade, et 10.detsembril asus 52-aastane naine Tinderis suhtlema meesterahvaga, kes peale mõne päevast suhtlust viis teema krüptorahaga kauplemisele ning soovitas ennast abistama ja juhendama investeerimisel. 16.detsembril registreeris naine end isiku juhendamisel kauplemisplatvormil ex-sdx.com ja krüptoraha vahendusfirmas Bybit ning teostas esimese sissemaksu. Peale seda kandis naine korduvalt samale krüptoraadressile raha, s.h isiku õhutamisel vormistas enda nimele laene LHV ja Bigbank kogusummas 4410 eurot. Iseseisvalt naine platvormilt raha välja võtta ei saa ning temalt nõuti täiendavate maksete teostamist erinevate maksude ettekäändel. Kelmusega tekitatud kahju 4878 eurot.

17. jaanuaril alustati menetlus juhtumis, kus 35-aastane naine sai SMS-i sisuga, et paki kohaletoimetamine on peatatud pakis puuduva aadressi tõttu. Paluti kontrollida ning SMS-is olevale lingile vajutades saadeti väidetavalt Omniva lehele, kus paluti andmeid värskendata ja maksta juurde 4 eurot. Pärast seda kanti tema kontolt edasi 859 eurot.

Piiriturvalisus
17.jaanuaril kontrolliti Tallinna Lennujaamas Eestisse sisenemisel 1975. aastal sündinud Filipiini Vabariigi kodanikku, kellel puudus sisenemiseks vajalik Schengeni viisa või elamisluba. Mehe koostati piiril väljastatud sisenemiskeeld, mees peeti kinni ning toimetati kuni tagasilennuni kinnipidamiskeskusesse.

17. jaanuaril kontrolliti Tallinna Lennujaamas 1981. aastal sündinud Saksamaa Liitvabariigi kodanikku, kes lennujaamas pagasit ära andes lennujaama töötajale väitis, et tema pagasis on relvad ja narkootikumid. Mehele koostati väärteoprotokoll ning võeti tunnistaja ütlused. Pärast menetlustoiminguid mees vabastati ning ta lendas Barcelonasse.

LÕUNA PREFEKTUUR

Piiriturvalisus
17. jaanuaril tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine ühel Venemaa kodanikul, kes võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalasele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

IDA PREFEKTUUR

Piiriturvalisus
Möödunud ööpäeval tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine 22 Moldova, kahel Venemaa ja ühel Ukraina kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

18. jaanuaril kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestist väljumisel kaht Tadžikistani kodanikku. Selgus, et mõlemad olid viibinud Schengeni riikide territooriumil seadusliku aluseta 22 päeva, nendest kaks päeva Eesti Vabariigis. Tadžikistani kodanikele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks, kohaldati Schengeni alale sissesõidukeeld kolmeks aastaks ja määrati 300-eurone rahatrahv. Pärast menetlustoiminguid lubati inimesed Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Arvutikelmus
17. jaanuaril andis Järvamaal elav mees politseile teada, et viimase aasta jooksul on tema nimel sõlmitud mitmeid erinevaid laenulepinguid. Tekitatud kahju on selgitamisel.

Pärnumaa

Kelmus
17. jaanuaril andis Pärnumaal elav naine politseile teada, et eelmise aasta augustis sai ta kõne end politseinikuna esitlenud mehelt, kes väitis, et tema isikuandmeid kasutades on võetud naise nimele laenu. Edasi juhendas mees teda alla laadima AnyDesk rakendust ja pärast seda on tema nimel teadmata inimese poolt võetud kaks laenu ning tehtud ülekandeid võõrastele kontodele. Tekitatud kahju on 3 700 eurot.

Raplamaa

Kehaline väärkohtlemine
17. jaanuaril sai politsei teate, et Rapla vallas kortermajas tekkis konflikt naabrite vahel, mille käigus 39-aastane mees ründas 51-aastast naist teda tõugates ning tekitas talle sellega valu ja hirmu.

Vargus
17. jaanuari hommikul sai politsei teate, et kella 2 ajal öösel on Kehtna alevikus aknaklaasi lõhkumise teel sisse tungitud kauplusesse ja varastatud alkoholi ja tubakatooteid. Politsei pidas samal päeval kuriteos kahtlustatavana kinni 24-aastase mehe. Varguse ja lõhkumisega tekitatud varaline kahju on selgitamisel.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.