Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 66 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine ja 48 varavastast kuritegu, sealhulgas 35 vargust (kaks eluruumidest ja kolm sõidukist). Lähisuhtevägivalla teateid oli 34. Ööpäeva jooksul juhtus kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai viga kolm inimest. Liikluses tabati kaheksa alkoholijoobes ja üks narkojoobes sõidukijuht.

Piiril väljastati 26 sisenemiskeeldu ja registreeriti kolm Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

PÕHJA PREFEKTUUR

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
20. septembril sai politsei teate Harku valda Muraste külla, kus 71-aastane mees lõi 70-aastast meest. Politseinikud pidasid lööja kinni.

Vargus
20. septembril teatati, et Harku vallas Vääna külas varastati laoplatsilt pinnase tihendaja. Kahju on kokku 1400 eurot.

Kelmused
Käesoleva aasta juunis tutvus 33-aastane naine ühel tutvumissaidil mehega. Peale kuuajalist suhtlust viis mees jutu aktsiabörsil kauplemisele ning soovitas enda sõpra, kes väidetavalt töötab Iva Corporationis maaklerina. Naine tegi maakleri abi mitmeid ülekandeid kauplemisplatvormile. Tänaseni ei ole naine raha kätte saanud ja nõutakse täiendavaid makseid. Kelmusega tekitatud kahju on 14 952 eurot.

Augustis tutvus 35-aastane mees Tinderis naisterahvaga, kes mõningase suhtluse järel õhutas meest liituma krüptoraha kauplemisplatvormiga brockings.com. Mees tegi mitmeid ülekandeid kauplemisplatvormile. Tänaseks kantud raha ja teenitud kasumit välja võtta ei saa. Kelmusega tekitatud kahju on 10 000 eurot.

20. septembril alustati menetlust selles, et Facebookis leidis 62-aastane mees reklaami, mis pakkus võimalust kaubelda börsil ning jättis sinna enda kontaktid. Mõne aja pärast helistas väidetav maakler, kes sai kaugligipääsu mehe nutiseadmele ja vormistas kannatanu teadmata kaks kiirlaenu. Kelmusega tekitatud kahju on 6500 eurot.

20. septembril alustati menetlust selles, et augustis võttis 61-aastase mehega ühendust väidetav kauplemisplatvormi esindaja, kes väitis, et mehe poolt eelmisel aastal kauplemisplatvormile paigutatud raha on võimalik tagasi saada. Selleks aga paluti mehel paigaldada telefoni kaugligipääsu programm, samuti pidi ta teostama juurdemakseid. Tänaseks ei ole mees tagasi saanud varasemalt paigutatud raha ega ka juurdemakseid. Kelmusega tekitatud kahju on üle 12 000 euro.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargus
Politseile laekus teade, et kuu algul varastati Nõo aleviku kauplusest erinevaid kaupu. Kahju on 522 eurot.

Viljandimaa

Kelmus
Politseisse pöördus inimene, kes leidsid internetist hea pakkumise pelleti graanulitele. Ostja tellis pakkuja kaudu küttevahendit 4800 euro ulatuses, ent soovitud ost kohale ei jõudnud. Kui transpordikulude katteks hakati ostjalt lisaraha nõudma, mõistis ta, et tegu on kelmusega. Juhtunu täpsemaid üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
20. septembril tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine Ukraina kodanikul, kel puudus seaduslik alus riiki sisenemiseks. Talle väljastati sisenemiskeeld ning saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

20. septembril tõkestati Koidula piiripunktis riiki sisenemine Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kes soovis väidetavasti Eestisse tööle tulla. Kuivõrd mehel puudus lühiajalise töötamise registreering ning tema ütlused ei olnud usaldusväärsed, väljastati talle sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

20. septembril tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kel oli soov siin külla minna oma sugulasele. Kuivõrd naisel Eesti Vabariiki sisenemiseks seaduslik alus puudus, väljastati talle sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

20. septembril tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kes soovis riiki siseneda turismi eesmärgil. Seaduslik alus tal selleks puudus, mistõttu väljastati talle sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Vargus
20. septembril teatati politseile, et Narvas Rakvere tänaval asuvast garaažist varastati luku lõhkumise teel erinevaid tööriistu ja rehvid. Juhtunu täpsemad asjaolud, sealhulgas kahju summa selgitab politsei alustatud kriminaalmenetluses.

20. septembril teatati politseile, et Narvas Pähklimäe tänaval asuvast parkimiskohast on varastatud luku lõhkumise teel elektritõukeratas kahju on 382 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei alustatud kriminaalmenetluses.

Süütamine
Ööl vastu 20. septembrit sai häirekeskus teate, et Jõhvis Aasa tänaval põleb kahekordne eramu. Majas viibinud inimesed sai turvaliselt hoonest välja ning viga keegi ei saanud. Päästjad kustutasid tulekahju ning selle tekkepõhjuseid selgitab politsei alustatud kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
20. septembril tuvastati Narva-1 piiripunktis viisaeeskirja rikkumine kahel Venemaa kodanikul ja ühel Brasiilia Liitvabariigi kodanikul. Neile määrati rahatrahv, kohaldati riiki sisenemise keeld ning koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks seitsme päeva jooksul.

20. septembril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine kümnel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kaheksal Ukraina kodanikul ja ühel Ghana Vabariigi kodanikul ning Narva-2 piiripunktis kahel Venemaa kodanikul. Tõkestatud isikud ei olnud sõjapõgenikud, neil puudus seaduslik alus Eesti Vabariiki sisenemiseks, sest nende reisi eesmärkide kohta antud ütlused olid ebaselged ja neil puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Kehaline väärkohtlemine
20. septembril sai politsei teate, et Haapsalus lõi 49-aastane mees kodus oma elukaaslast, kes sai viga. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

Raplamaa

Kehaline väärkohtlemine
20. septembril sai politsei teate, et Rapla vallas lõi 62-aastane mees kodus tuttavat 50-aastast naist, kes sai viga.

Kelmus
20. septembril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et septembri alguses võeti Kehtna valla elanikuga WhatsAppi’i keskkonnas ühendust ja pakuti talle 90 000 euro suurust annetust. Annetuse kättesaamiseks küsiti inimeselt ülekandetasusid ja makse, mida too tasus kahe välismaise panga kontodele. Lubatud annetust kannatanule seniajani üle kantud ei ole. Tekitatud rahaline kahju on üle 6000 euro.

Vargus
20. septembril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et augustis ja septembris kahjustati Raplas viit ettevõtte territooriumil seisvat sõiduautot ja lisaks varastati kolmest sõidukist erinevaid esemeid. Tekitatud varalise kahju suurus on selgitamisel.

Saaremaa

Arvutikelmus
19. septembril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et Saaremaal elava 80-aastase naise pangakaardiga võeti naise teadmata augustis ja septembris sularaha ja maksti, millega tekitati kannatanule varalist kahju üle 8400 euro.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.