Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 75 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 16 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 28.

Ööpäeva jooksul juhtus kaks inimvigastusega liiklusõnnetust, milles sai viga kaks inimest. Liikluses tabati seitse alkoholi- ja üks narkojoobes sõidukijuht.

Piiril väljastati 29 sisenemiskeeldu, registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

3. novembril tuli üle piiri Eestisse 153 Ukraina kodanikku, kellest 100 teatas, et plaanib Eestisse jääda.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
3. novembril teatati, et Kesklinnas Aia tänaval lõi 27-aastane mees 50-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni

Vargused
3. novembril teatati, et Lasnamäe Paekaare tänava korterist on varastatud ehteid. Kahju on kokku 3900 eurot.

3. novembril teatati, et Haaberstis Õismäe tee kortermaja koridorist on varastatud kaks jalgratast. Kahju on kokku 826 eurot.

Piiriturvalisus
3. novembril saabus Tallinna lennujaama 1984. aastal sündinud Gruusia kodanik. Mehel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Talle koostati sisenemiskeeld ja ta toimetati kuni tagasilennu võimaluseni kinnipidamiskeskusesse.

3. novembril viidi läbi illegaalimenetlus 1995. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodaniku suhtes. Mees viibis alates 03.09.2022 Schengeni riikide territooriumil ebaseaduslikult. Talle koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja kohaldati kaheks kuuks sissesõidukeeld Schengeni riikide territooriumile.

LÕUNA PREFEKTUUR

Viljandimaa

Vargus
27. oktoobril varastati Viljandist Leola tänava kauplusest Makita akukruvikeeraja. Kahju on 405 eurot.

Piiriturvalisus
Möödunud ööpäeval tõkestati Kagu piiripunktides riiki sisenemine üheksal Venemaa Föderatsiooni ja neljal Ukraina kodanikul, kel puudusid alused Schengeni territooriumile sisenemiseks. Neile väljastati sisenemiskeelud ning saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

3. novembril saabusid Koidula piiripunkti kaks Armeenia Vabariigi kodanikku, kes palusid rahvusvahelist kaitset. Isikute suhtes alustati menetlust ning nad paigutati esmaste toimingute ajaks piiripunkti kinnipidamisruumi.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
3. novembril teatati politseile, et Narva linnas Mõisa tänaval lõi seni tuvastamata isik 35-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Vargus
3. novembril avastati, et Narva linnas on sõiduautost varastatud Eesti ja Vene Föderatsiooni kodanike viis passi ning juhiload. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus

3. novembril tuvastati Narva-1 piiripunktis viisaeeskirja rikkumine ühel Venemaa kodanikul. Naisele määrati rahatrahv, koostati Eestis seadusliku aluseta viibiva ja viibinud välismaalase arvestuskaart, ettekirjutus riigist lahkumiseks seitsme päeva jooksul ning kohaldati 1 aastaks sissesõidukeeld Schengeni riikide territooriumile.

3. novembril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine kaheksal Venemaa Föderatsiooni kodanikul, seitsmel Ukraina kodanikul, neljal Armeenia kodanikul ning kahel Moldova kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastame vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine
Ööl vastu 4. novembrit sai politsei teate, et Vändra alevis lõi 24-aastane mees kodus oma elukaaslast, kes sai viga. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluses.

Raplamaa

Varguskatse
3. novembri hilisõhtul teatati politseile, et Kehtna vallas üritati eramaja juures varastada veoautost kütust, kuid varguskatse nurjus. Politsei alustas juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks kriminaalmenetlust.

Saaremaa

Kelmus
3. novembril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 26. oktoobril soovis 38-aastane naine osta mobiiltelefoni iPhone ning kandis selleks telefoni müünud naise arvele raha. Telefoni ei ole ostja siiani saanud ega ole ka saanud raha tagasi. Tekitatud kahju on üle 350 euro.
Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.