Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti politsei- ja piirivalveametis 78 avaldust ja teadet kuritegudest. Registreeriti 18 lähisuhtevägivalla teadet ja 58 varavastast kuritegu, sealhulgas 41 vargust.
Juhtimiselt kõrvaldati 11 joobekahtlusega sõidukijuhti. Inimkannatanutega liiklusõnnetuste kohta teateid ei laekunud.

Üle piiri tuli Eestisse 85 Ukraina kodanikku, kellest 58 teatas, et plaanib Eestisse jääda.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
27. veebruaril teatati, et Põhja-Tallinnas Uus-Maleva tänaval ründas seni tuvastamata isik noaga 29-aastast meest. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Kelmus
27. veebruaril alustati menetlust juhtumis, kus Lasnamäel elavale 63-aastasele mehele helistas vene keelt kõnelev naine, kes tutvustas end pangatöötajana ja kelle korraldusel mees sõlmis laenulepingu summas 10 000 eurot ja võttis raha välja. Seejärel andis mees petturilt saadud korraldusel sularaha edasi kullerile, kes tuli sellele järgi.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
27. veebruaril teatati, et Maardus asuvas korteris on noaga rünnatud 45-aastast meest. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse. Sündmuskohal peeti asjaolude välja selgitamiseks kinni viis meest.

Vargus
27. veebruaril teatati, et Saue vallast on varastatud paadimootor. Kahju umbes 20 000 eurot.

LÕUNA PREFEKTUUR

Valgamaa

Kehaline väärkohtlemine
26. veebruari sai politsei teate, et Otepää valla eramus puhkes seal ühiselt aega veetnud seltskonna vahel sõneluseks. Tüli käigus sai viga 43-aastane mees, kelle meedikud üle vaatasid. Peale esmaabi viidi mees asjaolude selgitamiseks jaoskonda.

Piiriturvalisus
27. veebruaril tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine Ukraina kodanikul, kelle osas tuvastasid piirivalvurid, et mees ei kvalifitseeru sõjapõgenikuks. Talle väljastati sisenemiskeeld ning saadeti tagasi Venemaale.

27. veebruaril kontrolliti Luhamaa piiripunktis Eestist lahkumisel Aserbaidžaani kodanikku, kes olid viibinud Schengeni territooriumil 10 päeva seadusliku aluseta ning veetnud neist kolm Eestis. Mehele määrati rikkumise eest 200-eurone rahatrahv, kohaldati kuueks kuuks Schengeni alale sissesõidukeeld ning koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks.


IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kelmus
Politseisse pöördus Narvas elav mees, kes oli väidetavat saanud politseist ja Swedbankist telefonikõne, milles anti märku kahtlastest tehingutest tema pangakontol. Probleemide kõrvaldamiseks paluti mehel sisestada PIN- koodid. Seda ka mees tegi ning kandis raha ette antud pangakontole. Esialgne kahju on 7300 eurot ning kelmusjuhtumi üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
27. veebruaril tuvastati Narva-1 piiripunktis viisaeeskirja rikkumine ühel Ukraina kodanikul. Mehele määrati rahatrahv, koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks seitsme päeva jooksul ja kohaldati sissesõidukeeld Schengeni riikide territooriumile.

27. veebruaril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine kolmel Venemaa ja Iisraeli, kahel Ukraina ning ühel Usbekistani, Kasahstani ja Moldova kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Hiiumaa

Kehaline väärkohtlemine
26. veebruaril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 25. veebruari õhtul muutus 38-aastane mees Kärdlas oma elukaaslasega tülitsedes agressiivseks ja vägivaldseks.

Raplamaa

Vargus
27. veebruaril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 22. veebruaril varastati Kohilas asutuse riietusruumi kapist kõrvaklapid. Vargusega tekitatud varaline kahju on ligemale 300 eurot.

Pärnumaa

Vargus
27. veebruaril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et ajavahemikul 1. september 2022 kuni 17. veebruar 2023 varastati Pärnus õuealalt Ford Transiti kaubik koos erinevate tööriistadega. Vargusega tekitatud varaline kahju on 1900 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.