Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 124 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 83 varavastast kuritegu, sealhulgas 75 vargust (1 eluruumidest ja 4 sõidukitest). Lähisuhtevägivalla teateid oli 40. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 7 alkoholi- ja 1 narkojoobes sõidukijuht.

Piirilt väljastati 20 sisenemiskeeldu ning tuvastati 3 Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Avaliku korra raske rikkumine
6. septembril teatati, et Lasnamäel Peterburi teel sihtis 43-aastane mees avalikus kohas relvataolise esemega 39-aastast meest. Relvataoline ese osutus õhkrelvaks ja politseinikud pidasid 43-aastase mehe kinni.

Kehalised väärkohtlemised
6. septembril teatati, et Lasnamäel Linnamäe teel toimus kaklus 32-aastase mehe ja 41-aastase naise vahel, mille käigus mõlemad osapooled said kergemaid vigastusi.

6. septembril teatati, et Nõmmel Pärnu maanteel ründas alkoholijoobes 49-aastane mees talle tuttavat 68-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.

6. septembril teatati, et Haaberstis Sepapere tänaval majas ründas 30-aastane mees oma elukaaslast, 32-aastast naist. Patrulli saabudes oli mees lahkunud.

6. septembril teatati, et Haaberstis Astangu tänaval korteris lõi 45-aastane mees noaga kätte oma elukaaslast, 51-aastast naist. Kiirabi toimetas naise haiglasse, politseinikud pidasid mehe kinni.

Piiriturvalisus
6. septembril saabusid Tallinna lennujaama Istanbulist kaks Kenya Vabariigi kodanikku: 1993. aastal sündinud naine ja 1994. aastal sündinud naine, kel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Neile koostati piiril sisenemiskeelud ning naiste viisad tunnistati kehtetuks. Koostati kinnipidamisprotokollid ja isikud toimetati kinnipidamiskeskusesse.

LÕUNA PREFEKTUUR

Viljandimaa

Kehaline väärkohtlemine
6. septembril puhkes Mulgi vallas tüli ühiselt aega veetnud naise ja mehe vahel, mille käigus 48-aastane mees lõi tuttavat naist. Naine pöördus tervisekontrolliks haiglasse. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Piiriturvalisus
6. septembril koostati Lõuna prefektuuris ettekirjutus Eestist lahkumiseks 15 päeva jooksul Moldova Vabariigi kodanikule, kes oli viibinud Schengeni viisaruumis 46 kalendripäeva seadusliku aluseta. Isikule kohaldati kolmeks kuuks sissesõidukeeld.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

6. septembril teatati politseile, et Narvas Külvi tänaval lõi 36-aastane naine 38-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kahtlustatavana kinni.

Piiriturvalisus
6. septembril märkasid Narva kordoni seirevaatlejad Narva jõel väikepaati, mille pardal olev meesterahvas püüdis kala piirirežiimi alas selleks mitte ette nähtud kohas. Juhtumile reageerinud piiripatrull selgitas mehele piirirežiimi alal kehtivaid piiranguid ja tegi talle suulise hoiatuse.

6. septembril tuvastati Narva-1 piiripunktis viisaeeskirja rikkumine ühel Moldova kodanikul. Talle määrati rahatrahv, kohaldati riiki sisenemise keeld ning koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks seitsme päeva jooksul.

6. septembril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine kaheteistkümnel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, ühel Moldova kodanikul, ühel Aserbaidžaani kodanikul ja ühel Ukraina kodanikul. Tõkestatud isikud ei olnud sõjapõgenikud ning neil puudus seaduslik alus Eesti Vabariiki sisenemiseks, sest nende reisi eesmärkide kohta antud ütlused olid ebaselged ja neil puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Vargus
6. septembril sai politsei teate, et Suur-Sepa tänaval varastas 40-aastane mees kauplusest alkohoolseid jooke. Kaupluse turvatöötaja pidas mehe kinni ja andis üle politseile.

Raplamaa

Kehaline väärkohtlemine
6. septembril sai politsei teate, et Märjamaa vallas läks 37-aastane mees kallale oma endisele elukaaslasele.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.