Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 80 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 46 varavastast kuritegu, sealhulgas 26 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 27.

Juhtimiselt kõrvaldati üheksa joobekahtlusega sõidukijuhti.

Üle piiri Eestisse tuli 75 Ukraina kodanikku, kellest 29 teatas, et plaanib Eestisse jääda.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
2. veebruaril teatati, et Mustamäel E. Vilde tee kortermajas lõi 40-aastane mees oma 44-aastast abikaasat. Politseinikud pidasid mehe kinni.

Piiriturvalisus
2. veebruaril lahkus Tallinna Lennujaamast Istanbuli 1975. aastal sündinud Tadžikistani Vabariigi kodanik. Mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks hiljemalt 26.01.2023. Ka kohaldati talle sissesõidukeeldu kolmeks aastaks.

1. veebruaril saabus Tallinna Lennujaama Frankfurdist 1982. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanik, kellele on kohaldatud siseriiklik sissesõidukeeld 07.04.2022 kuni 07.04.2027. Mees peeti piiripunkti patrulli poolt kinni ning toimetati kinnipidamiskeskusesse.

2. veebruaril viis Põhja prefektuur läbi illegaalimenetluse 1992. aastal sündinud Kirgiisi Vabariigi kodaniku, kuna ta töötas ebaseaduslikult toidukullerina. Politseiametnik lõpetas ennetähtaegselt mehe viibimisõiguse, koostas ettekirjutuse Eestist lahkumiseks seitsme päeva jooksul ja kohaldas siseriikliku sissesõidukeelu üheks aastaks ja kuueks kuuks.

2. veebruaril viis Põhja prefektuur läbi illegaalimenetluse 1994. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodaniku suhtes, kes pani toime varavastase süüteo väheväärtusliku asja suhtes. Mehe viisavaba viibimisõigus lühendati ühekordselt ja koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks seitsme päeva jooksul. Samuti kohaldati talle sissesõidukeeld kolmeks aastaks.

LÕUNA PREFEKTUUR
Möödunud ööpäeva jooksul Lõuna prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Piiriturvalisus
2. veebruaril tuvastasid piirivalvurid Luhamaa piiripunkti saabunud Venemaa ning Serbia kodaniku dokumente kontrollides, et neil puudus seaduslik alus sisenemiseks Eesti Vabariiki. Neile väljastati sisenemiskeeld ning nad saadeti tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Vargus
1. veebruaril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et ajavahemikul 31. jaanuar kuni 1. veebruar varastati Türi vallas ekskavaatorist diiselkütust. Vargusega tekitatud kahju suurus on üle 230 euro.

Raplamaa

Kehalised väärkohtlemised
2. veebruari õhtul sai politsei teate, et Kohila vallas läks 50-aastane mees kodus oma 30-aastasele abikaasale kallale.

2. veebruari pärastlõunal sai politsei teate, et Kohila vallas lõi 53-aastane naine tüli käigus tuttavat 44-aastast meest, kes sai viga.

2. veebruaril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 1. veebruaril lõi seni tuvastamata mees Kohilas 17-aastast tütarlast.

IDA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Ida prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Piiriturvalisus
2. veebruaril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine kolmel Ukraina ja ühel Venemaa kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.