Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 64 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 25 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ja 16 vargust. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus 1. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 8. Väärtegusid registreeriti 309.

Piiril väljastati 16 sisenemiskeeldu, registreeriti üks riigipiiri ebaseaduslik ületamine ning kaks salakaubavedamise juhtumit. Eestist saadeti välja üks isik.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised

25. septembril teatati, et Pirita teel asuvas korteris ründas 33-aastane mees oma elukaaslast, 29-aastast naist. Mõlemad osapooled olid alkoholijoobes. Kiirabi viis naise haiglasse.

Vargused

25. septembril teatati vargusest Tina tänaval asuvatest ruumidest, kust varastati erinevaid tööriistu. Kahju kokku 830 eurot.

Harjumaa

Kehalised väärkohtlemised

25. septembril teatati Peetri alevikus kaklusest, kus teineteist ründasid 32-aastane ja 33-aastane naine. Mõlemad osapooled olid alkoholjoobes ja said vigastada.

Juhtumid piiril

25. septembril saabusid Tallinna lennujaama Kutaisist kaks Gruusia kodanikku: 1985. aastal sündinud mees ja 1986. aastal sündinud mees. Meestel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi ning ühel puudusid piisavad elatusvahendid arvestades riigis viibimise kestust. Neile koostati piiril sisenemiskeelud ning nad viibivad Tallinna lennujaama non-Schengeni alal kuni esimese võimaluseni lahkumiseks.

25. septembril saabus Tallinna lennujaama Moskvast 1974. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanik, kel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Naisele koostati piiril väljastatud sisenemiskeeld ja ta viibib Tallinna lennujaama non-Schengeni alal kuni esimese võimaluseni lahkumiseks.

25. septembril saabusid Tallinna lennujaama Kiievist neli Ukraina kodanikku: 1999. aastal sündinud mees, 1997. aastal sündinud mees, 1995. aastal sündinud mees ja 1980. aastal sündinud mees. Isikutel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi ning osadel isikutel puudusid piisavad elatusvahendid arvestades riigis viibimise kestust. Neile koostati piiril sisenemiskeelud ja nad viibivad Tallinna lennujaama non-Schengeni alal kuni esimese võimaluseni lahkumiseks.

LÕUNA PREFEKTUUR

Jõgevamaa

Vargus

24. septembri hilisõhtul murti Põltsamaal sisse toitlustusasutusse, kust varastati televiisor. Kahju on 300 eurot.

Tartumaa

Vargus

25. septembril teatati, et Tartu vallas Salu külas on sisse murtud eramusse, kust varastati kuldehteid ja sularaha. Kahju on selgitamisel.

Röövimine

Politseile laekus teade, et 25. septembril löödi Elva vallas Kipastu külas 25-aastast meest, kellelt võeti ära rahakott koos sularahaga. Juhtunu üksikasjad ja noorele mehele tekitatud kahju on selgitamisel.

Omastamine

Politseile laekus teade, et 25. septembril omastati Tartus F. Tuglase tänava eramu juures 26-aastase mehe rahakott. Kahju on 2720 eurot.

Asja rikkumine ja hävitamine

Ööl vastu 26. septembrit avastasid politseinikud, et Tartus Riia tänava politseimaja õuel põleb arestiplatsile paigutatud sõiduauto. Politseinikud haarasid tulekustutid ning hoidsid päästjate saabumiseni tuld kontrolli all. Sündmuskohale saabunud päästjad kustutasid põlengu. Tulekahju tekkepõhjuseid ja täpsemaid üksikasju uurib politsei kriminaalmenetluses.

Viljandimaa

Vargus

Politseile laekus teade, et 16. septembril varastati Põhja-Sakala valla karjäärist 500 tonni liiva. Vargusega tekitatud kahju on 2100 eurot.

Juhtumid piiril

25. septembril kella 6 ajal kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunkti saabunud Venemaa numbrimärgiga sõiduautot Mercedes-Benz, kust avastasid vedrujõul avaneva noa, mis on Eestis tsiviilkäibes keelatud. Autojuht ühes keelatud esemega anti menetlustoiminguteks üle tolliametnikele.

25. septembril kella12 paiku avastasid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis ühest Läti numbrimärgiga sõiduautost löögirelva, mis on tsiviilkäibes keelatud. Keelatud ese võeti mehelt ära, talle koostati väärteoprotokoll, misjärel lubati tal oma teekonda jätkata.

25. septembril kella 13 ajal tõkestati Koidula piiripunktis Eestisse sisenemine 23-aastasel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kel puudusid dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Isikule väljastati riiki sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

25. septembril kella 17 ajal tõkestati Koidula piiripunktis Eestisse sisenemine 31-aastasel Kasahstani Vabariigi kodanikul, kelle põhjendused reisi eesmärgi kohta ei olnud usaldusväärsed, samuti puudusid isikul piisavad elatusvahendid ja asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Isik saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

25. septembril kella 19 ajal tõkestati Koidula piiripunktis Eestisse sisenemine 28-aastasel Moldova Vabariigi kodanikul, kel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Mehele väljastati riiki sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
25. septembril teatati, et Väike-Maarja vallas ründas 32-aastane mees oma 10-aastast last. Politseinikud pidasid alkoholijoobes mehe kahtlustatavana kinni.

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised

25. septembril teatati, et Narva-Jõesuu linnas L. Koidula tänaval tungis 46-aastane mees kallale oma 34-aastasele abikaasale. Politseinikud pidasid mehe kahtlustatavana kinni.

25. septembril teatati, et Narvas Kangelaste tänaval löödi 18-aastast noormeest.

Juhtumid piiril

25. septembril avastas Narva kordoni seirevaatleja ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületuse Narva jõel. Paadis oli kaks inimest ning nad liikusid Eestist Venemaale ja tagasi. Paati juhtinud 1962. aastal sündinud Eesti kodanikule määrati rahatrahv.

25. septembril saabus Narva raudteepiiripunkti riiki sisenevale suunale 1972. aastal sündinud Ukraina kodanik, kes andis ebaselgeid ütlusi oma reisi eesmärkide kohta ning kellel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks. Piiril väljastati sisenemiskeeld ning naine saadeti tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Vargus

25. septembril alustati kriminaalmenetlus selles, et Pärnus Rüütli tänaval varastati mobiiltelefon iPhone. Vargusega tekitati kahju ligi 730 eurot.