Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 71 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 29 varavastast kuritegu, sealhulgas 15 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 37.

Juhtus viis inimkannatanutega liiklusõnnetust. Juhtimiselt kõrvaldati kolm joobekahtlusega sõidukijuhti.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
7. veebruaril teatati, et Lasnamäel kortermajas tungis 38-aastane mees kallale 40-aastasele mehele. Juhtumi asjaolud on selgitamisel.

7. veebruaril teatati, et Lasnamäel Pallasti tänaval kortermajas tungis mees kallale 34-aastasele mehele. Mõlemad osapooled olid alkoholijoobes. Juhtumi asjaolud on selgitamisel.

7. veebruaril teatati, et Kesklinnas Kesk-Ameerika tänaval kortermajas ründas 40-aastane mees oma 42-aastast elukaaslast noaga. Mõlemad osapooled olid alkoholijoobes. Juhtumi asjaolud on selgitamisel.


LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Omavoliline sissetung
Ööl vastu 7. veebruari tungis veel tuvastamata mees Kastre vallas kämpingusse, lasi seal maganud mehele pipragaasi näkku, karjus ta peale ning siis lahkus. Peale toibumist avastas kämpingus maganud mees, et läheduses põleb tema sõiduauto. Kohale jõudnud päästjad kustutasid põlengu ja kiirabi vaatas mehe üle. Mees õnneks ise viga ei saanud. Juhtunu täpsemaid asjaolusid ning teo toimepanijat selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Valgamaa

Kelmus
7. veebruaril sai Valgamaal elav naine kõne väidetavalt politseinikult, kelle sõnul olla naine sattunud internetikelmi ohvriks. Kahtlase tehingu lõpetamiseks tuli naisel suhelda pangatöötajaga, kelle suuniste saatel laadis naine enda telefoni AnyDesk programmi ning andis ka oma kontonumbri ning muud olulised andmed ja PIN-koodid. Abi saamise asemel avastas naine, et oli hoopis langenud kelmide ohvriks ning tema nimele on võetud laene summas 8420 eurot. Kelmusjuhtumi üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Viljandimaa

Kehaline väärkohtlemine
Ööl vastu 7. veebruari puhkes Mulgi vallas ühiselt alkoholi tarvitanud meeste vahel tüli, mille käigus vigastas 54-aastane mees terava esemega oma sõpra. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni. Juhtunu täpsemaid asjaolusid uurib politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
Möödunud ööpäeval tõkestasid piirivalvurid Kagu piiripunktides Eestisse sisenemise ühel Ukraina ja kümnel Moldova kodanikul. Tõkestamiste põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks. Välismaalastele koostati sisenemiskeelud ja nad suunati tagasi Venemaale.

7. veebruaril kontrolliti Luhamaa piiripunktis Eestist väljumisel Suurbritannia kodanikku. Kontrolli käigus selgus, et inimene viibis Schengeni territooriumil seadusliku aluseta 456 päeva, nendest ühe päeva Eestis. Välismaalasele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ning kohaldati Schengeni sissesõidukeeld kolmeks aastaks. Peale toiminguid lahkus inimene Venemaale.


IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
7. veebruaril sai politsei teate 48-aastane mehelt, kes andis teada, et Narva linnas Lavretsovi tänaval lõi teda tundmatu inimene. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
Möödunud ööpäeval tõkestasid piirivalvurid Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemise neljal Moldova, kahel Venemaa, ühel Serbia ja ühel Ukraina kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

7. veebruaril kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestist väljumisel Kõrgõzstan kodanikku, kelle dokumentide kontrollimisel selgus, et inimene oli seadusliku aluseta viibinud Schengeni territooriumil 29 päeva ning neist ühe Eestis. Talle koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks, määrati sisenemiskeeld kolmeks aastaks ja rahatrahv 100 eurot. Pärast menetlustoiminguid lahkus inimene Venemaale.

7. veebruaril kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestist väljumisel Usbekistani kodanikku, kelle dokumentide kontrollimisel selgus, et inimene oli seadusliku aluseta viibinud Schengeni territooriumil 149 päeva ning neist seitse Eestis. Mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks, talle määrati sisenemiskeeld kolmeks aastaks ja rahatrahv 300 eurot. Pärast menetlustoiminguid lahkus inimene Venemaale.

8. veebruaril kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestist väljumisel Venemaa kodaniku dokumente ja pagasit ning leiti inimesele mitte kuuluv Venemaa kodaniku sisepass. Venemaa pass võeti hoiule ja inimene lubati Venemaale.


LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Vargus
7. veebruaril anti politseile teada, et 5. veebruaril veidi enne südaööd varastati Järva vallas Imavere külas ettevõtte territooriumilt musta värvi plastikust kaanega haagis TIKI CP300-LH PRO registreerimisnumbriga 895YNJ. Vargusega tekitatud kahju on 2 480 eurot.

Võltsitud maksevahendi ja väärtpaberi käitlemine
7. veebruaril anti politseile teada, et sularahakeskuses avastati valeraha tunnustega 50-eurone kupüür.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.