Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 98 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 61 varavastast kuritegu, sealhulgas 48 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 28.

Ööpäeva jooksul juhtus neli inimkannatanutega liiklusõnnetust, neist üks tõukerattaga. Juhtimiselt kõrvaldati kolm joobekahtlusega sõidukijuhti.

Eelmise nädala jooksul taotlesid Eestis ajutist kaitset 147 Ukraina sõjapõgenikku ning eilse seisuga oli Eestis kehtiv ajutine kaitse 35 833 sõjapõgenikul. Alates Venemaa sõjalises rünnakust Ukraina vastu on Eestis saanud ajutist kaitset kokku 49 270 sõjapõgenikku. Lisaks taotlesid 42 Ukraina kodaniku eelmisel nädalal Eestis rahvusvahelist kaitset. Kokku on Eesti andnud rahvusvahelise kaitse 6457 Ukraina kodanikule.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Vargused
16. oktoobril teatati, et Lasnamäel Peterburi teel varastati ehitussoojakust tööriistu. Esialgselt hinnangul võib vargusega tekitatud kahju olla kuni 10 000 eurot.

16. oktoobril teatati, et möödunud nädalalõpul on sisse murtud Kristiine linnaosas Kotka tänaval asuvasse ehitussoojakusse ja varastatud ehitustööriistu. Kahjusumma on selgitamisel.

16. oktoobril teatati, et Lasnamäel Peterburi teel asuvalt äripinnalt on varastatud kuus jalgratast. Tekitatud kahju on umbes 20 000 eurot.

Harjumaa

Vargus
16. oktoobril teatati, et Viimsi vallas on ehituskonteinerist varastatud tööriistu. Vargusega tekitatud kahju on kuni 20 000 eurot.

Piiriturvalisus
16. oktoobril koostas Põhja prefektuuri ametnik ettekirjutuse Eestist lahkumiseks ning kohaldas Schengeni sissesõidukeelu kolmeks aastaks 1995. aastal sündinud Usbekistani Vabariigi kodanikule, kes juhtis Harjumaal Harku vallas Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee 3. km sõiduautot 50 km/h piirangualas kiirusega 84 km/h. Mehele määrati rahatrahv 300 eurot. Kontrollimisel selgus, et mees on viibinud Schengeni alal 53 päeva ebaseaduslikult.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Avaliku korra raske rikkumine
16. oktoobril laekus häirekeskusele teade, et Tartu linna õppeasutusesse võttis nooruk kaasa kahtlase eseme. Sündmuskohale reageerinud demineerijad tuvastasid, et ohtu ei ole. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Vargus
Politseile laekus teade, et 15. oktoobril varastati Tartus Tähe tänaval asuva kortermaja sisehoovist musta värvi jalgratas. Rattal on punased detailid ja selle raamile on kirjutatud "KROSS". Kahju kokku 550 eurot.

Kelmus
Politseile laekus teade, et Rahinge külas sattus 73-aastase mehe ID- kaart tuttava mehe kätte, kes avas kannatanu nimel neli SMART-ID sertifikaati ning võttis pangast mitu laenu. Kahju on selgitamisel.

Viljandimaa

Kelmus
Politseile laekus teade, et 12. oktoobril soovis Mulgi vallas 36-aastane naine osta Facebook Market Place-st mobiiltelefoni. Kannatanu kandis müüja arvele raha, kuid müüja pole kaupa postitanud ega raha tagastanud. Kahju kokku 500 eurot.

Piiriturvalisus
Möödunud ööpäeval tõkestasid piirivalvurid Kagu piiripunktides Eestisse sisenemise ühel Serbia kodanikul. Tõkestamise põhjus seisnes selles, et inimesel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks. Välismaalasele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.
IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
16. oktoobril teatati politseile, et Sillamäel Tervise tänaval lõi 35-aastane mees konflikti käigus 39-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Raske tervisekahjustuse tekitamine
16. oktoobril sai politsei teate, et Narvas Energia tänaval lõi ühise alkoholitarbimise käigus 57-aastane naine terava esemega 63-aastast meest. Meedikud viisid mehe haiglasse ning politsei pidas naise kahtlustatavana kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Kelmus
16. oktoobril pöördus politseisse Narvas elav naine, kellele helistas end politseiametnikuna tutvustanud mees ja ütles, et naise nimel soovitakse laenu võtta. Selle vältimiseks palus mees kanda raha teisele kontole, mida naine ka tegi. Kelmusega tekitatud kahju on 735 eurot.

Piiriturvalisus
16. oktoobril tuvastati Narva-1 piiripunktis viisaeeskirja rikkumine kolmel Venemaa kodanikul. Kodanikele määrati rahatrahv, koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks seitsme päeva jooksul ja kohaldati sissesõidukeeld Schengeni riikide territooriumile.

16. oktoobril tuvastasid piirivalvurid Narva-1 piiripunktis Eestisse siseneval sõidukil tahavaatepeegli küljes Georgi lindi. Kodanik loovutas vabatahtlikult sümboolika ning talle määrati rahatrahv 400 eurot. Isiku tähelepanu juhiti sellele, et Eesti Vabariigis on selline sümboolika keelatud.

16. oktoobril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine kolmel Iisraeli, kahel Tadžikistani ja Gruusia, ühel Serbia, Moldova ja Usbekistani kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Kelmus
16.oktoobril sai politsei teate, et oktoobri alguses võttis Pärnus elava naisega WhatsApp rakenduse kaudu ühendust end politseinikuna esitlenud vene keelt kõnelev naine. Naine väitis, et panka oli pöördunud kelm, kes püüdis võtta kannatanu nimel laenu. Politseinikuna esinenud naine väitis, et kannatanu abil on vaja viia läbi erinevaid toiminguid, et kelm tabada. AnyDesk programmi vahendusel võeti kannatanu nimel laene, tehti ülekandeid võõrastele isikutele ja tehti muid toiminguid tema erinevate kontode alt. Esialgne varaline kahju on 35 000 eurot.

Saaremaa

Vargused
16. oktoobril alustati kriminaalmenetlust selles, et oktoobri alguses varastati Muhu vallast Simiste külast lahe kaldalt vineerpõhjaga kummipaat Dulkan 420DZ. Tekitatud kahju on 1 200 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.