Politseis registreeritud sündmused

Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti 71 avaldust ja teadet kuritegudest, nende hulgas üks röövimine, 37 varavastast kuritegu, sealhulgas 27 vargust. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai viga neli inimest. Tabati viis alkoholijoobes sõidukijuhti. Narkootikumide omamisi või tarbimisi neli. Möödunud nädala jooksul registreeriti kaks euro võltsimisega seotud kuritegu.

Registreeriti üks piirilt tagasisaadetud isik, riigist saadeti välja viis isikut, tuvastati kolm Schengeni viisaeeskirja rikkumist ja üks salakaubavedamise juhtum.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
23. septembril teatati, et Põhja-Tallinnas Kopli tänaval ründasid 26-aastast meest kaks kuni kolm seni kindlaks tegemata vene keelt kõnelenud meest. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse.

Vargus
23. septembril anti teada, et Põhja-Tallinnas on ajavahemikul 21. septembrist 23. septembrini sisse murtud Kesk-Kalamaja tänava maja keldrisse ja varastatud kaks jalgratast. Vargusega tekitatud kahju on kokku 950 eurot.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
23. septembril tuli teade, et Keilas asuva maja korteris ründas 49-aastane mees oma elukaaslast, 38-aastast naist ja tekitas talle valu ning kehavigastuse. Politsei pidas mehe kinni.

Piiriturvalisus

23. septembril koostati Põhja prefektuuris lahkumisettekirjutus Ukraina kodanikust naisele, kes oli viibinud Eestis seadusliku aluseta kaheksa päeva. Naisele kehtestati kolmeks kuuks sissesõidukeeld.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargus
23. septembril teatati, et Tartus Tehase tänaval murti sisse ettevõtte ruumidesse, kust varastati arvutid ja kassas olnud raha. Kahju ja juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
23. septembril sai politsei teate, et Narvas kaubanduskeskuses Astri tekitas 38-aastane mees füüsilist valu oma abikaasale.

23. septembril sai politsei teate, et Kohtla-Järvel Põhja Allee tänaval löödi naist. Politsei pidas kahtlustatavana kinni 42-aastase mehe.

23. septembril teatati politseile, et Jõhvis Kaare tänava korteris löödi naist. Politsei pidas kahtlustatavana kinni 36-aastase mehe.

Vargused
23. septembril sai politsei teate, et Sillamäel varastati veoautost diislikütust. Kahju on ligikaudu 200 eurot.

23. septembril sai politsei teate, et ajavahemikul 24. augustist kuni 12. septembrini varastati Narvas Tallinna mnt tänava kauplusest kaupa. Kahju on kokku ligikaudu 370 eurot.

Piiriturvalisus
23. septembril viis Ida prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse ametnik läbi illegaalimenetluse 1981. aastal sündinud Gruusia kodaniku suhtes. Mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks 10 päeva jooksul ja kohaldati sissesõidukeeld kolmeks kuuks.

23. septembril viis Ida prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse ametnik läbi illegaalimenetluse 1987. aastal sündinud Ukraina kodaniku suhtes. Mees viibis Eestis seadusliku aluseta. Välismaalasele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks seitsme päeva jooksul, kohaldati sissesõidukeeld kuueks kuuks ja määrati rahatrahv 200 eurot.

23. septembril saadeti Narva-1 piiripunktist tagasi ühe Venemaa Föderatsiooni kodaniku, sest ta ei täitnud Vabariigi Valitsuse korralduses seatud tingimusi.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Raplamaa

Avaliku korra raske rikkumine
23. septembril sai politsei teate, et Aespas ühe bussipeatuse juures kuuldi laske. Väljakutsele reageerinud politsei selgitas välja, et alkoholijoobes 40-aastane mees tegi seni kindlaks tegemata relvast mitu lasku õhku ja läheduses oleva metsa suunas. Keegi juhtunus viga ei saanud. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Vargused
23. septembril teatati politseile, et varem vargusi toime pannud 48-aastane mees varastas Raplas tallinna maanteel poest alkoholi. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

23. septembril sai politsei teate, et ööpäeva jooksul on Rapla vallas kahelt kinnistult varastatud ligi 200 meetrit vaskkaablit. Tekitatud varaline kahju on täpsustamisel.

Saaremaa

Valeütlus ja valevanne
23. septembril alustati kriminaalmenetlust selles, et 61-aastane ja 27-aastane mees andsid kahel korral tunnistajatena teadlikult valeütlusi.

Võltsitud maksevahendi ja väärtpaberi käitlemine
23. septembril alustati kriminaalmenetlust selles, et augustis avastati Kuressaares ühe panga sularahaautomaadist võltsimiskahtlusega 50-eurone rahatäht.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressinõunikult.