Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval tabati liikluses üks narko- ja kuus alkoholijoobes mootorsõiduki juhti.

Üle piiri tuli Eestisse 51 Ukraina kodanikku, kellest 38 teatas, et plaanib Eestisse jääda.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
8. novembril toimus kaklus Mustamäel Sääse tänava kortermajas, milles said kannatada 31-aastane mees ja 33-aastane naine.

Piiriturvalisus
8. novembril saabusid lennujaama Istanbulist viis Uganda Vabariigi kodanikku, kellel Isikutel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi ning piisavad elatusvahendid riiki sisenemiseks. Nende viisad tunnistati kehtetuks ja toimetati tagasilennu võimaluseni kinnipidamisekeskusesse.

LÕUNA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lõuna prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Piiriturvalisus
8. novembril viisid Lõuna prefektuuri piiri- ja migratsiooniametnikud koostöös tolliametnikega Võru ja Põlva maakonnas läbi kontrollreidi kontrollimaks isikute dokumendi kaasas kandmise kohustuse täitmist, viibimisaluse omamist, võltsitud dokumentide või teistele isikutele kuuluvate dokumentide kasutamist ning salakauba tuvastamisega seotud tegevusi. Ühisoperatsiooni käigus kontrolliti 127 sõidukit ja 66 inimest ning avastati kaks liiklusrikkumist ning üks erimärgistatud vedelkütuse ebaseaduslik kasutamine. Juhid võeti väärteokorras vastutusele.

8. novembril kontrolliti Luhamaa piiripunktis Eestist lahkumisel 1970. aastal sündinud Aserbaidžaani Vabariigi kodanikku, kes oli viibinud Schengeni viisaruumis 14 päeva seadusliku aluseta, neist kaks päeva Eestis. Isikule määrati rahatrahv ja kohaldati üheks aastaks sissesõidukeeld.

Möödunud ööpäeval tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine kahel Ukraina kodanikul, kel puudus Schengeni alale sisenemiseks seaduslik alus. Neile väljastati sisenemiskeeld ning nad saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
8. novembril teatati politseile, et Narva linnas Kangelaste prospekti tänaval asuvas kaupluses löödi 46-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

8. novembril teatati politseile, et Kohtla-Järvel Ahtme linnaosas Puru teel asuvas korteris tekitas 45-aastane mees füüsilisi vigastusi 52-aastasele naisele. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
8. novembril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine üheksal Venemaa Föderatsiooni kodanikul, viiel Ukraina kodanikul, kahel Gruusia kodanikul ning ühel Iisraeli kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastame vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Raplamaa

Kehaline väärkohtlemine
8. novembri õhtul sai politsei teate, et Raplas lõi 26-aastane mees Tallinna maanteel kaupluse ees 38-aastast meest. Politsei pidas 26-aastase mehe kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluses.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.