Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 81 avaldust ja teadet kuritegudest. Varavastastest kuritegudest teatati 38, sh vargustest 31 korral. Registreeriti 7 liiklusõnnetust, kus said viga inimesed, alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 6. Piirilt väljastatud sisenemiskeelde registreeriti 1, samuti oli 1 Eestist väljasaadetud isik. Schengeni viisaeeskirja rikkumisi oli 8.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
2. juunil teatati politseile, et Põhja-Tallinnas Maleva tänaval tekitas 30-aastane mees kehavigastusi 29-aastasele naisele. Juhtunu asjaolud selgitab menetlus.

2. juunil teatati politseile, et Mustamäel Sõpruse puiesteel tekitas alkoholijoobes 53-aastane mees füüsilist valu tuttavale 53-aastasele mehele. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse. Politsei pidas 53-aastase mehe kahtlustatuna kinni. Juhtunu asjaolud selgitab menetlus.

Surnu mälestuse teotamine
2. juunil alustati menetlust selles, et 29. mail tuvastati, et Maarjamäel on rikutud Eesti kommunismiohvrite memoriaali. Juhtunu asjaolud selgitab menetlus.

Vargus
2. juunil teatati politseile, et Kesklinnas Viru väljakul varastati jalgratas. Kahju on hinnanguliselt 600 eurot.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
2. juunil teatati politseile, et Maardu linnas Ringi tänavas tekitas alkoholijoobes 40-aastane mees füüsilist valu ja kehavigastusi 42-aastasele naisele. Kiirabi vaatas naise tervisliku seisundi üle. Politsei pidas kahtlustatuna kinni 40-aastase mehe ja viis ta kinnipidamiskeskusse. Juhtunu asjaolud selgitab menetlus.

Vargus
2. juunil alustati menetlust selles, et 29. mail varastati Haabneeme alevikus asuva ettevõtte fuajeest jalgratas. Kahju on hinnanguliselt 700 eurot.

Juhtumid piiril
2. juunil viidi Põhja prefektuuris läbi illegaalimenetlus 1968. aastal, 1975. aastal, 1982. aastal ja 1995. aastal sündinud Ukraina kodaniku suhtes, kellel ei olnud seaduslikku alust Eestis viibimiseks ning kelle viisa oli lõpetanud kehtivuse. Kõigile koostati vabatahtlik lahkumisettekirjutus riigist lahkumiseks.

2. juunil viis Põhja prefektuuri ametnik läbi illegaalimenetluse 1988. aastal sündinud Moldova kodanikust naise suhtes, kes viibis Eestis seadusliku aluseta ja kes tabati 2. juunil autoroolist joobenähtudega. Naisele koostati vabatahtlik lahkumisettekirjutus ja kohaldati sissesõidukeelt üheks aastaks.

LÕUNA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lõuna prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
2. juunil sai politsei teate, et Kadrina valla korteris lõi 51-aastane mees 66-aastast naist. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

2. juunil teatati politseile, et Väike-Maarja vallas asuvas majas tekitas 40-aastane mees 35-aastasele naisele füüsilist valu. Täpsemad asjaolud selguvad alustatud kriminaalmenetluse käigus.

Vargus
2. juunil laekus politseile avaldus, et 27. mail varastati Püssi Kooli tänava kauplusest kaupa. Tekitatud kahju ja täpsemad asjaolud selgitatakse välja alustatud kriminaalmenetluse käigus.

Ida-Virumaa

Vargused
2. juunil laekus politseile avaldus, et 27. mail varastati Voka aleviku Tiigi tänava kortermajast jalgratas. Tekitatud kahju ja täpsemad asjaolud selgitatakse välja alustatud kriminaalmenetluse käigus.

2. juunil laekus politseile avaldus, et 1. juunil varastati Narvas Puuvilla tänaval kaks jalgratast. Tekitatud kahju ja täpsemad asjaolud selguvad kriminaalmenetluse käigus.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Kehaline väärkohtlemine
30. mail sai politsei teate, et Koeru alevikus ründas 48-aastane mees tuttavat 38-aastast meest.

Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine
3. juunil sai politsei teate, et Pärnus ründas alkoholi tarvitanud 30-aastane mees oma 35-aastast elukaaslast, kes sai viga.

Saaremaa

Kelmus
2. juunil alustati kriminaalmenetlust selles, et seni tuvastamata isik lõi sotsiaalmeedia vahendusel Kuressaare linnas elava 32-aastase naisega ja veenis teda käesoleva aasta maikuu jooksul talle raha kandma. Teoga tekitati kahju ligi 3000 eurot.