Politseis registreeritud sündmused

Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti eile 85 avaldust ja teadet kuritegudest, sh 11 vargust. Toimus üks liiklusõnnetus, milles sai vigastada üks inimene. Tabati üheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 216 väärtegu. Piiril väljastati seitse sisenemiskeeldu.

Põhja prefektuur

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
Ööl vastu 19. novembrit teatati, et 50-aastane mees lõi Mustamäel Sõpruse puiesteel noaga jalga endale vähetuttavat 50-aastast alkoholijoobes meest ja tekitas talle kehavigastusi.

19. novembril teatati, et 32-aastane mees ründas Kesklinnas J. Kunderi tänaval 27-aastast naist ja tekitas talle valu. Politseinikud pidasid mehe kinni.

19. novembril teatati, et 39-aastane mees ründas Kesklinnas Narva maanteel oma endist abikaasat, 45-aastast naist ja tekitas talle valu. Konflikti juures viibis alaealine laps.

Juhtumid piiril
19. novembril koostas Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse ametnik lahkumisettekirjutuse 1992. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanikule. Naine oli Eestis viibinud seadusliku aluseta seitse päeva.

19. novembril lõpetati Põhja prefektuuris ennetähtaegselt kahe Ukraina kodaniku (29- ja 34-aastase naise) viisavaba viibimine Eestis, kuna nad osutasid Tallinnas raha eest seksuaalteenuseid. Isikutele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja kehtestati sissesõidukeeld üheks aastaks.

19. novembril lõpetati Põhja prefektuuri piiri ja migratsioonijärelevalvetalituses 31-aastase Moldova Vabariigi kodaniku viisavaba viibimine Eesti Vabariigis, kes pani toime vargusekatse kaubanduskeskuses. Isikule koostati lahkumisettekirjutus ning kohaldati sissesõidukeeld kolmeks aastaks. Mees lahkus Istanbuli.

19. novembril lõpetati Põhja prefektuuri piiri ja migratsioonijärelevalvetalituses viie Ukraina kodaniku (22-, 26-, 30- ja 38- mehe ning 58-aastase naise) viisavaba viibimine Eesti Vabariigis, kes töötasid Eestis seadusliku aluseta. Isikutele koostati lahkumisettekirjutused ja kohaldati sissesõidukeeld kuuest kuust kuni kolme aastani.

19. novembril viidi Põhja prefektuuri piiri ja migratsioonijärelevalvetalituses läbi menetlus Moldova Vabariigi kodaniku (45-aastase naise) suhtes, kes töötas Eestis seadusliku aluseta. Isikule väljastatud Eesti Schengeni viisa tunnistati kehtetuks, koostati lahkumisettekirjutus ja kohaldati sissesõidukeeld kuueks kuuks.

19. novembril kontrolliti Tallinna sadamas sõiduautot Volvo, mille puhul oli kahtlus, et see võib olla Soomes varastatud. Autot juhtinud 1989. aastal sündinud Leedu Vabariigi kodaniku isiklike asjade hulgast avastati veel erinevaid autovõtmeid. Mees toimetati asjaolude väljaselgitamiseks politseijaoskonda.

19. novembril avastati Tallinna lennujaamas 1985. aastal sündinud Eesti Vabariigi kodaniku pagasist viis padrunit. Mees lubati lennule ning naastes ootavad teda ees menetlustoimingud.

Ida prefektuur

Lääne-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
19. novembril teatati politseile, et 25-aastane mees põhjustas Rakveres Laada tänaval asuvas korteris füüsilist valu 24-aastasele endisele elukaaslasele.

19. novembril tungis 34-aastane mees Kundas Pargi tänaval asuvas korteris kallale 21-aastasele elukaaslasele, kes sai viga. Mees on kahtlustatavana kinni peetud.

Ida-Virumaa

Vargus
Ajavahemikul 18. – 19. november varastati Sillamäel Pavlovi tänaval asuvast keldrist tööriistu. Esialgne varaline kahju on 1600 eurot.

Kehalised väärkohtlemised
19. novembril lõi 29-aastane mees Narvas Rahu tänaval asuvas korteris enda 24-aastast abikaasat, kes sai viga. Mees on kuriteos kahtlustatavana kinni peetud.

19. novembril lõi 37-aastane mees Narvas V. Gerassimovi tänaval asuva maja juures teist meest. Kuriteos kahtlustatav on kinni peetud.
18. novembril leiti Kohtla-Nõmmel Sügise tänaval asuvast eramust vägivallatundemärkideta 56-aastase mehe laip. Surmapõhjus selgitatakse välja ekspertiisi käigus.

Surma põhjustamine ettevaatamatusest
18. novembril leiti Kohtla-Nõmmel Sügise tänaval asuvast eramust vägivallatundemärkideta 56-aastase mehe laip. Surmapõhjus selgitatakse välja ekspertiisi käigus.

Juhtumid piiril
Narva-1 piiripunktis kontrolliti 19. novembril Eestisse sisenemisel 1991. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Kuna mehel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati talle sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Narva-1 piiripunktis kontrolliti 19. novembril Eestisse sisenemisel kahte Moldova Vabariigi kodanikku. Kuna neil puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati neile sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Narva-1 piiripunktis kontrolliti 19. novembril Eestisse sisenemisel nelja Moldova Vabariigi kodanikku. Kuna neil puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati neile sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Lääne prefektuur

Saaremaa

Kehaline väärkohtlemine
18. novembril sai politsei teate, et Kuressaares Uuel tänaval lõi 29-aastane naine oma 25-aastast elukaaslast.

Lõuna prefektuur

Viljandimaa

Avaliku korra raske rikkumine
19. novembri hommikul lõi 47-aastane mees Viljandis Turu tänaval tuttavat 59-aastast meest. Politsei pidas lööja kuriteos kahtlustatavana kinni. Juhtunu üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Juhtum piiril
Ööl vastu 20. novembrit saabus Luhamaa maanteepiiripunkti Eestist väljuvale suunale 37-aastane Venemaa Föderatsiooni kodanik, kes olid viibinud Schengeni viisaruumis kolm päeva seadusliku aluseta. Isikutele määrati rahatrahv ning tal lubati seejärel riigist lahkuda.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.