Politseis registreeritud sündmused

Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 107 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 41 varavastast kuritegu, sh 34 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 77. Nädala lõpuga registreeriti 10 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 11 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati nädalavahetusel 40, neist 8 narkojoobes.

Piiril väljastati üks sisenemiskeeld, tagasi saadeti piirilt viis inimest. Registreeriti kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist ning viis ebaseaduslikku piiriületust.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
7. jaanuaril teatati, et Haaberstis Õismäe tee korteris ründas 44-aastane mees oma abikaasat 38-aastast naist, põhjustades talle valu ja kehavigastusi. Politsei saabumise ajaks oli mees lahkunud. Kiirabi toimetas naise haiglasse.

7. jaanuaril anti teada, et Lasnamäel Laagna teel lõi seni tuvastamata inimene 18-aastast naist näkku, põhjustades talle valu ja kehavigastuse.

7. jaanuaril tuli teade, et Haaberstis Paldiski maanteel ründas seni tuvastamata mees autos 23-aastast naist, tekitades talle valu. Pärast juhtunut sõitis mees autoga minema.

8. jaanuaril laekus teade, et Kesklinnas Petrooleumi tänava tanklas ründas joobes 35-aastane mees 45-aastast meest, põhjustades talle valu ja kehavigastusi. Politsei pidas ründaja kinni.

8. jaanuaril teatati, et Kesklinnas Rotermanni tänava söögikohas ründas 39-aastane mees temale tuttavat 25-aastast meest ja põhjustas talle valu ning kehavigastusi. Politsei kohale jõudmise ajaks oli ründaja lahkunud. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse.

8. jaanuaril anti teada, et Põhja-Tallinnas Tööstuse tänava maja trepikojas lõi seni 45-aastane mees konflikti käigus joobes 19-aastast meest, põhjustades talle valu ja kehavigastusi. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse.

9. jaanuaril tuli teade, et Lasnamäel Paasiku tänava korteris tekkis 29-aastane mehe ja tema abikaasa 28-aastase naise vahel füüsiline konflikt, mille tagajärjel said mõlemad osapooled kehavigastusi. Kiirabi viis naise haiglasse. Konflikti mõlemad osapooled olid joobes.

9. jaanuaril laekus teade, et Nõmmel Uueristi tänava korteris tõukas 61-aastane mees oma elukaaslast 61-aastast naist, mille tagajärjel naine kukkus ja sai kehavigastusi. Konflikti mõlemad osapooled olid joobes.

9. jaanuaril teatati, et Mustamäel Sõpruse puiestee korteris ründas 21-aastane mees oma elukaaslast 19-aastast naist, põhjustades talle valu ja kehavigastusi.

9. jaanuaril anti teada, et Nõmmel Pärnu maanteel ründas 22-aastane mees temale tuttavat 22-aastast meest, tekitades talle valu ja kehavigastusi.

Vargused
7. jaanuaril teatati, et Lasnamäel Linnamäe teel on sisse murtud sõidukisse Peugeot ja varastatud tööriistu. Vargusega tekitatud kahju on täpsustamisel.

7. jaanuaril anti teada, et Kesklinnas Lüüsi tänava ehitusobjektil asuvast mahutist on öö jooksul varastatud 1000 liitrit diislikütust. Vargusega tekitatud kahju on ligi 1300 eurot.

Harjumaa

Avaliku korra raske rikkumine
7. jaanuari teatati, et Maardus Avara tänava maja trepikojas sooritas 38-aastane mees relvataolisest esemest kaks lasku, liikus seejärel maja ette ja sooritas ühe lasu sõiduautode suunas. Politsei pidas mehe kinni. Kontrollimisel selgus, et relvataolise eseme näol oli tegu stardipüstoliga.

Kehalised väärkohtlemised
8. jaanuaril anti teada, et Paldiskis asuva maja korteris lõi seni tuvastamata mees 27-aastast meest, põhjustades talle valu ja tervisekahjustuse.

9. jaanuaril tuli teade, et Kose vallas asuva maja korteris tõukas joobes 43-aastane mees oma abikaasat 51-aastast naist, mille tagajärjel naine kukkus, tundis valu ja sai kehavigastusi. Politsei pidas mehe kinni. Konflikti juures viibis ka alaealine laps.

Piiriturvalisus

7. jaanuaril tabati 1986. aastal sündinud Gruusia kodanikust mees Tallinnas juhtimas sõiduautot alkoholijoobes. Mehe viisavaba viibimisaega lühendati, talle koostati lahkumisettekirjutus ja kehtestati kolmeks aastaks sissesõidukeeld.

8. jaanuaril kontrolliti Tallinna lennujaamas Eestist lahkumisel Rumeenia kodanikust 40-aastast naist, kelle esitatud pass
oli võltsimiskahtlusega. Naine toimetati kinnipidamiskeskusesse.

9. jaanuaril koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks Ukraina kodanikust 27-aastasele mehele, kes oli viibinud Eestis 20 päeva seadusliku aluseta. Mehele kehtestati kuueks kuuks sissesõidukeeld.


LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargus
7. jaanuaril teatati, et Luunja vallas on sisse murtud ettevõtte ruumidesse, kust varastati sularaha. Esialgne kahju on 800 eurot.

Võrumaa

Kehaline väärkohtlemine
9. jaanuaril sai politsei väljakutse Antsla valda, kus ühise alkoholi tarvitamise käigus puhkenud tüli lahendamiseks haaras 49-aastane mees terava eseme ja lõi sellega sõpra. Politsei pidas lööja kinni. Meedikute abi keegi ei vajanud. Juhtunu täpsemaid üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
8. jaanuaril kell 8.45 avastas Mehikoorma radarvaatleja Lämmijärvel ajutise kontrolljoone ületuse Eesti Vabariigist Venemaa Föderatsiooni, jalgsi kahe isiku poolt. Info piirivahejuhtumist edastati Venemaa Föderatsiooni piirivalvuritele, kes kaks Eesti Vabariigi kodanikku kinni pidasid. Peale menetlustoiminguid saadeti ajutist kontrolljoont ebaseaduslikult ületanud kaks naist tagasi Eestisse.

8. jaanuaril kell 10.30 avastas Mustvee kordoni radarivaatleja, et piirirežiimi alasse sisenenud kaks isikut. Piirivalve toimkod pidas piirirežiimi rikkunud maastikusõiduki kinni ning sellel sõitnud kaks Läti vabariigi kodanikku suunati kordonisse, kus neile riigipiiriseaduse rikkumise eest 200-eurosed rahatrahvid määrati.

9. jaanuaril kell 12.24 avastas Varnja teenistuse radarvaatleja Peipsi järvel ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületuse hüdrokopteriga Venemaa Föderatsioonist Eesti Vabariiki ja tagasi. Juhtumist teavitati Venemaa Föderatsiooni piirivalvet.


IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
8. jaanuaril teatati, et Tapa linnas korteris tõukas 26-aastane mees oma elukaaslast, mille tulemusena tundis kannatanu füüsilist valu ning tal tekkisid vigastused. Politsei pidas 26-aastase mehe kinni.

Politsei sai teate, et 7. jaanuaril lõi 47-aastane mees Viru-Nigula vallas Aseri alevikus korteris oma abikaasat. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Ida-Virumaa

Ähvardamine
Politsei sai teate, et 9. jaanuaril ähvardas Kiviõlis korteris 51-aastane naine oma elukaaslast noaga.

Kehalised väärkohtlemised
Politseile teatati, et 9. jaanuaril lõi 42-aastane mees Narvas Kangelaste tänava korteris oma elukaaslast. Juhtunu üksikasju selgitab politsei alustatud kriminaalmenetluses.

Politsei sai teate, et 9. jaanuaril lõi seni tuvastamata mees Kohtla- Järvel Puru teel 21-aastast meest noaga.

Politseile teatati, et 8. jaanuaril tekitas 33-aastane mees Sillamäel Ranna tänava korteris oma abikaasale füüsilist valu.

Politsei sai teate, et 7. jaanuaril lõi 35-aastane mees Narvas Võidu tänaval oma abikaasat. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Politsei sai teate, et 7. jaanuaril tõukas 67-aastane mees Jõhvis Rakvere tänaval 43-aastast naist, mille tulemusena tundis kannatanu füüsilist valu ning tal tekkisid vigastused.

Vargus
Politseile teatati, et 7. jaanuaril varastati Narvas Tallinna maantee keldriboksist tööriistu. Kahju on 500 eurot.

Piiriturvalisus
7. jaanuaril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1992. aastal sündinud Gruusia kodanikku ja 1990. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kes ei olnud vaktsineeritud ning puudus alus neid Eestisse lubada. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

7. jaanuaril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1990. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kes ei olnud vaktsineeritud ning puudus alus teda Eestisse lubada. Naisele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

8. jaanuaril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel kahte Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kes ei olnud vaktsineeritud ning puudus alus neid Eestisse lubada. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.


LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Kehaline väärkohtlemine
8. jaanuaril teatati, et Haapsalus lõi 49-aastane mees korteris enda elukaaslast, 40-aastast naist, kes sai viga. Politsei pidas mehe kinni.

Pärnumaa

Kehalised väärkohtlemised
8. jaanuaril teatati, et Pärnus lõi 45-aastane mees korteris enda elukaaslast, 33-aastast naist, kes sai viga. Politsei pidas mehe kinni.

8. jaanuaril teatati, et Pärnu maakonnas lõi 61-aastane mees korteris enda elukaaslast, 63-aastast naist, kes sai viga. Politsei pidas mehe kinni.

Ähvardamine
9. jaanuaril sai politsei teate, et Pärnus ähvardas 38-aastane mees esialgsetel andmetel kortermaja trepikojas noaga oma majanaabrit, 53-aastast meest. Politsei pidas 38-aastase mehe kinni.

Saaremaa

Kehaline väärkohtlemine
7. jaanuaril teatati, et Kuressaares lõi 49-aastane mees elumaja ees esialgsetel andmetel 72-aastast tuttavat meest ning 63-aastast tuttavat naist, kes said viga. Politsei pidas 49-aastase mehe kinni.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.