Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 63 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 32 varavastast kuritegu, sealhulgas 21 vargust. Liiklusõnnetusi, kus inimesed viga said ei registreeritud. Küll aga tabati üheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 470.

Piirilt registreeriti kaks riiki sisenemise keeldu ning riigist saadeti välja üks inimene.

PÕHJA PREFEKTUUR

Kehaline väärkohtlemine

28. veebruaril sai politsei teate, et Põhja-Tallinnas löödi 54-aastast meest. Politsei pidas kahtlustatavana kinni 58-aastase mehe.

28. veebruaril sai politsei teate, et Mustamäel löödi korteris 49-aastast naist.

Vargus

28. veebruaril sai politsei teate, et Põhja-Tallinnas varastati kaubikust erinevaid tööriistu. Kahju on kokku ligi 2650.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargused

28. veebruaril teatati, et Tartus J. Kuperjanovi tänava renoveeritava maja keldrist varastati erinevaid tööriistu. Kahju on 3500 eurot.

28. veebruaril avastati, et möödunud öö jooksul varastati Tartus Rahu tänava ehitussoojakust erinevaid tööriistu. Kahju on 1500 eurot.

Politseile laekus teade, et ööl vastu 27. veebruari varastati Tartus Tehase tänava autoremondi töökoja eest remonti toodud tumerohelist värvi Volkswagen Golf. Vargusega tekitatud kahju on 500 eurot.

Juhtumid piiril

28. veebruaril kella 14 ajal tõkestati Luhamaa maanteepiiripunktis Eestisse sisenemine 39-aastasel Valgevene Vabariigi kodanikul, kellel puudusid asjakohased dokumendid õigustamaks reisi eesmärki ja tingimusi. Isik saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

28. veebruari õhtul viisid Lõuna prefektuuri piiriametnikud koostöös tolliametnikega Võru- ja Valgamaal läbi kontrollkäigu ennetamaks, avastamaks ning tõkestamaks Eesti ja Läti riigipiiri ületuse teel salasigarettide ja alkoholi toimetamist riiki. Samuti teostati reidi ajal kontrolli dokumendi kaasas kandmise kohustuse täitmise, võltsitud dokumentide ja teisele isikule kuuluvate dokumentide kasutamise üle ning teostati liiklusjärelvalvet, et tuvastada alkoholijoobes juhte, tagada liiklusohutust ja avalikku korda. Kokku kontrolliti 155 sõidukit ja 208 isikut ning avastati kaks tehnoülevaatuseta sõidukit ja üks peatunud juhtimisõigusega roolikeeraja.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine

28. veebruaril teatati, et Kunda linnas Mäe tänaval lõi 22-aastane mees 38-aastast naist.

Ida-Virumaal olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lääne prefektuuris teateid olulistest kuritegudest ei registreeritud.