Politseis registreeritud sündmused

Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 140 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kolm avaliku korra rasket rikkumist, 40 varavastast kuritegu, sealhulgas 34 vargust (viis eluruumidest, üks sõidukist). Registreeriti kaheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada üheksa inimest. Tabati 69 alkoholi- ja neli narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 458 väärtegu.

Piiril väljastati 11 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja viis inimest. Tuvastati kolm piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist ning kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületust.

PÕHJA PREFEKTUUR

Avaliku korra raske rikkumine

19. oktoobril teatati, et Põhja-Tallinnas Kopli tänaval tungis 23-aastane mees kallale 55-aastasele mehele. Kannatanu toimetati haiglasse. Politseinikud pidasid 23-aastase mehe kinni.

Kehalised väärkohtlemised

18. oktoobril teatati, et Lasnamäel Peterburi teel löödi 41-aastast alkoholijoobes meest ja tekitati talle kehavigastusi.

18. oktoobril teatati, et 30-aastane mees lõi Põhja-Tallinnas Karjamaa tänaval 35-aastast meest ja tekitas talle kehavigastusi.

18. oktoobril teatati, et 34-aastane mees lõi Mustamäel Ehitajate teel asuvas korteris oma elukaaslast, 36-aastast naist ja tekitas talle kehavigastusi. Konflikti ajal viibis korteris alaealine laps. Politseinikud pidasid mehe kinni.

19. oktoobril teatati, et Kesklinnas Suur-Karja tänaval löödi 21-aastast meest.

19. oktoobril teatati, et Kesklinnas Mere puiesteel tungis 19-aastane noormees kallale oma eakaaslasest neiule.

19. oktoobril teatati, et Nõmme linnaosas Mahla tänaval tungiti kallale 49-aastasele mehele.

19. oktoobril teatati, et Lasnamäe linnaosas Linnamäe teel tungiti kallale 21-aastasele ja 25-aastasele noormehele. Politseinikud pidasid kahtlustatavatena kinni 31-aastase ja 30-aastase mehe.

19. oktoobril teatati, et Põhja-Tallinnas Sõle tänaval lõi 21-aastane mees oma 25-aastast elukaaslast.

20. oktoobril teatati, et Aia tänaval lõi 20-aastane mees 19-aastast meest. Kannatanu pöördus ise EMOsse, ründaja lahkus sündmuskohalt enne politsei saabumist.

20. oktoobril teatati, et Kesklinnas Viru tänaval asuvas baaris on löödud 28-aastast meest. Kiirabi toimetas mehe haiglasse. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

20. oktoobril teatati, et Põhja-Tallinnas Sõle tänaval ründasid neli meest 36-aastast meest. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse.

20. oktoobril teatati, et Kristiines Nõmme teel asuvas baaris ründas 36-aastast meest talle tuttav isik. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

20. oktoobril teatati, et Lasnamäel Tondiraba tänaval asuvas korteris tekkis konflikt elukaaslaste, 21-aastase naise ja 30-aastase mehe vahel. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Juhtumid piiril

18. oktoobril lahkus Tallinna lennujaama kaudu Kiievisse 1965. aastal sündinud Ukraina kodanik, kes viibis Schengeni viisaruumis 115 päeva, millest 25 päeva ebaseaduslikult. Mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja kohaldati kolmeks kuuks sissesõidukeeld.

18. oktoobril koostas Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse ametnik ettekirjutuse Eestist lahkumiseks 1988. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikule, kes viibis 180-päevase perioodi jooksul Schengeni viisaruumis 106 päeva, millest ebaseaduslikult 16 päeva.

19. oktoobril saabus Moskvast Tallinna lennujaama 1992. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanik, kellel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks. Piiril väljastati sisenemiskeeld ning mees saadeti tagasi Venemaale.

19. oktoobril saabus Helsingist Tallinna sadamasse 1998. aastal sündinud Ghana Vabariigi kodanik, kes esitas piirivalvuritele kontrollimiseks kehtetu Itaalia Vabariigi elamisloakaardi ja isikutunnistuse, mida ei saa kasutada välismaale reisimiseks. Naisele määrati rahatrahv ning koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks seitsme päeva jooksul.

19. oktoobril koostas Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse ametnik ettekirjutuse Eestist lahkumiseks 1976. aastal sündinud Gruusia kodanikule, kes peeti kinni autoroolis ning kes esitas politseinikele võltsitud juhiloa. Mees andis ebaselgeid ütlusi oma riigis viibimise kohta. Ta viisa lõppetati ennetähtaegselt ning kohaldati sissesõidukeeld kolmeks aastaks.

19. oktoobril koostas Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse ametnik ettekirjutuse Eestist lahkumiseks 1996. aastal sündinud Ukraina kodanikule, kes pani toime varguse katse kauplusest. Mehe suhtes alustati väärteomenetlust. Tema ütluste kohaselt töötas ta Eestis ebaseaduslikult. PPA otsusega lõpetati ennetähtaegselt mehe viisavaba lubatud viibimisaeg Eestis ning Schengeni alal ning kohaldati sissesõidukeeld üheks aastaks ja kuueks kuuks.

20. oktoobril kontrollis Tallinna kordoni patrull Helsingisse väljunud reisilaeval 1992. aastal sündinud Iraagi Vabariigi kodanikku. Mees esitas enda nimele väljastatud tudengikaardi ja teisele isikule kuuluva Soome Vabariigi siseriikliku isikutunnistuse. Hiljem väitis mees, et esitas teise isiku nimele väljastatud dokumendi ekslikult. Mehe sõnul saabus ta Eestisse 19. oktoobril turismi eesmärgil ning ta on taotlenud Soomes elamisluba ning tema Iraagi kodaniku pass on Soome ametivõimude käes. Mehele määrati rahatrahv, summas 300 eurot, vormistati Eestis seadusliku aluseta viibiva välismaalase arvestuskaart ja ettekirjutus Eestist lahkumiseks 7 päeva jooksul.

20. oktoobril lahkus Tallinna lennujaama kaudu Kiievisse 1993. aastal sündinud Ukraina kodanik, kes viibis Schengeni viisaruumis 263 päeva, millest 173 päeva seadusliku aluseta, kõik päevad Eesti Vabariigis. Mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks 7 päeva jooksul.

LÕUNA PREFEKTUUR

Jõgevamaa

Kehaline väärkohtlemine

20. oktoobril teatati, et Mustvee vallas Avinurme alevikus lõhkusid kaks noormeest eaka naise maja akna ning lõid teda vastu pead. Politsei pidas kaks 17-aastast noormeest kuriteos kahtlustatavatena kinni ning toimetas asjaolude selgitamiseks jaoskonda. Viga saanud naisele andsid meedikud esmaabi kohapeal. Juhtunu üksikasju selgitab politsei kriminaaluurimises.

Vargus

Ööl vastu 18. oktoobrit murti Põltsamaa vallas Pudivere külas sisse eramusse, kust varastati murutraktor, segumikser ja tööriistu. Vargusega tekitatud kahju on selgitamisel.

Tartumaa

Vargused

21. oktoobril avastati, et Tartu vallas Lähtel on sisse murtud tanklasse, kust varastati tubakatooteid. Vargusega tekitatud kahju on selgitamisel.

Ööl vastu 19. oktoobrit teatati, et Tartus Võru tänava ettevõtte riidehoiust varastati rahakott koos pangakaardiga, millelt võeti välja 400 eurot sularaha. Kahju on selgitatud.

Kehalised väärkohtlemised

20. oktoobri õhtul sai politsei väljakutse Tartus Jaama tänava korterisse, kus 22-aastane naine oli tüli käigus terava esemega löönud tuttavat 20-aastast naist. Politsei pidas lööja kuriteos kahtlustatavana kinni. Viga saanud naise viisid meedikud esmaabiks haiglasse.

19. oktoobril ennelõunal sai politsei väljakutse Kambja valda Tõrvandi alevikku, kus olid omavahel tülli läinud elukaaslased. Elukaaslaste tüli päädis kähmlusega, mille järel meedikud naise tervise kohapeal üle kontrollisid. Haiglaravi ta ei vajanud. Juhtunu üksikasju uurib politsei.

Ööl vastu 19. oktoobrit lõi joobes 32-aastane mees Tartus Viljandi maantee ringil teda sõidutanud taksojuhti. Politsei pidas lööja kinni ning viis ta esmalt kainenema. Taksojuht pöördus politseimajja selgitusi andma, viga ta õnneks ei saanud.

Valgamaa

Kehalised väärkohtlemised

20. oktoobri õhtul lõi joobes 35-aastane mees Valgas Sepa tänava korteris oma elukaaslast ja tema alaealist last. Politsei pidas agressiivse mehe kuriteos kahtlustatavana kinni ning viis esmalt arestikambrisse kainenema. Meedikud andsid naisele ja tema lapsele esmaabi kohapeal.

19. oktoobril lõi joobes 18-aastane mees Valgas J. Kuperjanovi tänava eramus 26-aastast meest. Politsei pidas lööja kinni ning viis ta esmalt kainenema. Viga saanud mehe viisid meedikud tervisekontrolliks haiglasse.

Viljandimaa

Kehaline väärkohtlemine

20. oktoobri hilisõhtul pöördus politseisse 21-aastane naine, kelle sõnade kohaselt oli ta oma elukaaslasega autosõidul tülli läinud. Naise sõnul oli mees teda juustest tirinud ning temalt 550 eurot ära võtnud. Juhtunu üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Juhtumid piiril
18. oktoobril kella 10.40 ajal tõkestati Luhamaa piiripunktis Eestisse sisenemine kahel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kel puudus seaduslik alus riiki sisenemiseks. Kuna piiripunkti saabunud isikute viisad oli kehtetud, vormistati neile riiki sisenemise keeld ning nad saadeti tagasi Venemaale.

18 oktoobril peeti Valga linnas kinni Läti Vabariigis elav määratlemata kodakondsusega 35-aastane naine, kellel puudus seaduslik alus Eestis viibimiseks. Kuivõrd naisel puudus elamisluba ning talle oli varasemalt juba kohaldatud riiki sissesõidukeeld, toimetati ta Eesti-Läti piirile ning saadeti riigist välja.

19. oktoobri hommikul kella 9 ajal avastasid piirivalvurid Setomaa vallas Võmmorski küla juures ühe isiku liikumise ajutise kontrolljoone lähedal. Sündmuskohale jõudnud patrulltoimkond avastas, et Venemaa Föderatsiooni poolse võrkaia vahele on takerdunud üks mees, kellest koheselt piiritaguseid kolleege teavitati. Venemaa piirivalvurid tänasid Eesti kolleege info eest, pidasid oma riigi kodaniku kinni ning viisid asjaolude selgitamiseks kordonisse.

20. oktoobril kella 22 ajal tõkestati Koidula piiripunktis Eestisse sisenemine 33-aastasel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kel puudus seaduslik alus riiki sisenemiseks. Kuna piiripunkti saabunud mehe viisa oli kehtetu, vormistati talle riiki sisenemise keeld ta saadeti tagasi Venemaale.

20. oktoobril kella 22 ajal tõkestati Luhamaa piiripunktis Eestisse sisenemine 46-aastasel Moldova Vabariigi kodanikul, kel puudus seaduslik alus riiki sisenemiseks. Kuna piiripunkti saabunud mehe puudusid dokumendid õigustamaks reisi eesmärki, vormistati talle riiki sisenemise keeld ta saadeti tagasi Venemaale.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Tähtsa isikliku dokumendi kuritarvitamine

19. oktoobril pidasid politseinikud Vinni vallas kinni sõiduauto BMW. Sõiduki roolis olnud 24-aastane mees esitas teda kontrollivatele politseinikele teadlikult teise mehe juhiluba.

Kehalised väärkohtlemised

20. oktoobril visati Rakveres Pikk tn asuvas meelelahutusasutuses 19-aastasele neiule klaas näkku.

18. oktoobril lõi Kadrina alevikus Kauba tänaval 44-aastane mees 67-aastast meest. Lööja peeti kahtlustavana kinni.

20. oktoobril lõi tundmatu mees Rakveres Laada tänaval 56-aastast meest.

Vargus

20. oktoobril varastati Vinni vallas Kantküla külas kolm krossimootorratast (KTM, Kawasaki ja Honda Monky) ja erinevaid tööriistu. Esialgne kahju on 7000 eurot.

Ida-Virumaa

Avaliku korra raske rikkumine

19. oktoobril lõi 17-aastane noormees Narvas Kangelaste prospektil teist 17-aastast noormeest. Lööja peeti kinni.

Ähvardamised

Politseile teatati, et 25. septembril ähvardas Narva-Jõesuus 34-aastast naist tapmisega tema 46-aastane abikaasa.

19. oktoobril ähvardas Narvas Võidu prospekti korteris 32-aastane mees oma endist elukaaslast ning näitas naisele ja tema alaealisele pojale relva. Mees peeti kahtlustavana kinni.

Kehalised väärkohtlemised

Politseile teatati, et 17. oktoobril tuli Sillamäel Viru pst korteris 28-aastane mees kallale oma 32-aastasele elukaaslasele, tekitades naisele füüsilist valu ja kehavigastusi, ja päev hiljem ähvardas sama mees oma elukaaslast füüsilise vägivallaga.

18. oktoobril lõi Narvas Kreenholmi tn 14-aastane tüdruk teist 14-aastast tüdrukut.

18. oktoobril löödi Jõhvis Narva mnt 16-aastast noormeest.

18. oktoobril lõi Sillamäel Gagarini tn korteris 37-aastane mees oma 34-aastast abikaasat. Mees toimetati politseijaoskonda.

19. oktoobril kasutas Narvas Puškini tänaval 36-aastane naine füüsilist vägivalda oma 15-aastase tütre suhtes.

19. oktoobril kasutas Narvas Rakvere tn korteris 26-aastane mees füüsilist vägivalda oma 25-aastase abikaasa suhtes. Mees on kahtlustavana kinni peetud.

Vargused

17. oktoobril üritas 39-aastane mees varastada erinevaid toidukaupu Kohtla-Järvel Estonia pst kauplusest. Sama mees pani samas kohas toime vargusi ka 28. septembril ja 2. oktoobril.

18. või 19. oktoobril varastati Narvas Rahu tn korterist arvuti Asus ja kaks Lenovo arvutit. Kahju on 600 eurot.

20. oktoobril teatati politseile, et Narva-Jõesuus varastati 550 eurot sularaha.

Kelmus

20. oktoobril pöördus politseisse 64-aastane Narva elanik, kes avaldas, et ajavahemikul maist kuni juulini kandis ta oma pangakontolt üle ühele firmale 26 541 eurot investeeringute teostamiseks. Kuna naine ei saanud oma raha tagasi võtta, sai ta aru, et tegemist on kelmusega, ja pöördus politseisse.

Juhtumid piiril

18. oktoobril kontrolliti Narva raudtee piiripunktis Eestisse sisenemisel Moskva-Tallinn reisirongiga saabunud 1981. aastal sündinud Valgevene Vabariigi kodanikku. Kuna naisel puudus kehtiv viisa või elamisluba, talle väljastati sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

18. oktoobril kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1963. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Kuna mehel puudus kehtiv viisa või elamisluba, talle väljastati sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

19. oktoobril kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel liinibussiga piiripunkti saabunud 1991. aastal sündinud Ukraina kodanikku, kellel puudusid asjakohased dokumendid ja piisavad elatusvahendid. Mehele väljastati sisenemiskeeld ja suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

19. oktoobril kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1980. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Mehe ütlused reisi eesmärgi kohta olid ebaselged ja tal puudusid asjakohased dokumendid. Talle väljastati sisenemiskeeld ja suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

19. oktoobril kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel liinibussiga piiripunkti saabunud 1988. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Kuna naisel puudus kehtiv viisa või elamisluba, talle väljastati sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

20. oktoobril kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eesti Vabariiki sisenemisel 1989. aastal sündinud Ukraina kodanikku. Kuna mehel puudus kehtiv viisa või elamisluba, talle väljastati sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Hiiumaa

Avaliku korra raske rikkumine

20. oktoobril sai politsei teate, et Hiiumaa vallas lõid 28- ja 36-aastased mehed 47-aastast meest. Politsei pidas 28-ja 36-aastased mehed kinni.

Kehaline väärkohtlemine

18. oktoobril sai politsei teate, et Kärdlas tõukas 37-aastane mees oma 29-aastast elukaaslast, kes sai viga.

Järvamaa

Kehalised väärkohtlemised

20. oktoobril sai politsei teate, et Paides ründas 24-aastane mees oma 26-aastast elukaaslast, kes sai viga. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

19. oktoobril sai politsei teate, et Türil lõi 52-aastane mees oma 47-aastast elukaaslast. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Läänemaa

Kehaline väärkohtlemine

20. oktoobril sai politsei teate, et Haapsalus lõi 30-aastane mees ühise alkoholi tarvitamise käigus 36-aastast meest, kes sai viga.

Pärnumaa

Vargus

20. oktoobril sai politsei teate, et Häädemeeste vallas varastasid seni tuvastamata isikud eluhoonest aiakäru, mahlapressi ja õunapurustaja. Vargusega tekitati kahju ligi 600 eurot.

Kehaline väärkohtlemine

19. oktoobril sai politsei teate, et Pärnus Uus-Sauga tänaval lõi 40-aastane mees oma 62-aastast isa, kes sai viga. Politsei pidas 40-aastase mehe kahtlustatavana kinni.

Raplamaa

Omavoliline sissetung

20. oktoobril sai politsei teate, et Raplas tungis 47-aastane mees 44-aastase naise korterisse ja lõhkus selle käigus korteri ukse. Ukse lõhkumisega põhjustas mees kahju ligi 200 eurot.

Kehaline väärkohtlemine

19. oktoobril sai politsei teate, et Juuru alevikus lõi 55-aastane mees 54-aastast meest.

Saaremaa

Kehaline väärkohtlemine

19. oktoobril sai politsei teate, et Kuressaares lõi 34-aastane mees 20-aastast meest.