Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 87 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 51 varavastast kuritegu, sealhulgas 36 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 26.

Juhtimiselt kõrvaldati seitse joobekahtlusega sõidukijuhti.

Eelmise nädala jooksul taotlesid Eestis ajutist kaitset 94 Ukraina sõjapõgenikku ning 28. jaanuari seisuga oli Eestis kehtiv ajutine kaitse 35 673 sõjapõgenikul. Alates Venemaa sõjalisest rünnakust Ukraina vastu on Eestis saanud ajutist kaitset kokku 51 065 sõjapõgenikku. Lisaks taotlesid 33 Ukraina kodaniku eelmisel nädalal Eestis rahvusvahelist kaitset. Kokku on Eesti andnud rahvusvahelise kaitse 6517 Ukraina kodanikule.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn
Kehaline väärkohtlemine
29. jaanuaril teatati, et Lasnamäel J. Koorti tänaval tungis alkoholi tarvitanud 37-aastane mees kallale oma 61-aastasele emale. Politsei pidas mehe kinni.

Harjumaa

Kehalised väärkohtlemised
29. jaanuaril teatati, et Paldiski linnas majas tungis 45-aastane naine kallale oma 49-aastasele elukaaslasele. Mõlemad osapooled olid joobes.

29. jaanuaril teatati, et Maardu linnas elumajas tekkis konflikt 34-aastase mehe ja 38-aastase naise vahel, mille käigus tekitasid nad teineteisele vigastusi. Mõlemad osapooled olid alkoholijoobes.

Juhtum piiril
29. jaanuaril tehti 1988. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanikule ettekirjutus Eestist lahkumiseks kümne päeva jooksul, kohaldati siseriiklik sissesõidukeeld üheks kuuks ning määrati rahatrahv summas 100 eurot, sest mees oli viibinud Eestis ebaseaduslikult 52 päeva.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargus
Politseisse laekus teade, et 24. jaanuaril varastati Elvas Eha tänaval asuvast lukustamata keldriboksist erinevaid esemeid. Vargusega tekitatud kahju umbes 375 eurot.

Kelmus
Politseile laekus teade, et Tartumaal elav 36-aastane mees pani Facebooki Marketplace keskkonda müügikuulutuse. Mehega võttis ühendust väidetav ostja, kes edastas talle väidetava kullerfirma lingi, mille abil aktiveerida paki saatmist ostjale. Lingi vahendusel sisestatud PIN-koodide abil kanti kannatanu arvelt võõrale kontole 400 eurot.

Piiriturvalisus
29. jaanuaril kontrolliti Luhamaa piiripunktis Eestist väljumisel Venemaa kodanikku. Selgus, et mees viibis Schengeni viisaruumis ebaseaduslikult 119 päeva, nendest ühe päeva Eestis. Mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja kohaldati kolmeks aastaks siseriiklik sissesõidukeeld. Peale menetlustoiminguid lahkus mees Venemaale.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
29. jaanuaril pöördus politseisse Narva linnas Kreenholmi tänaval asuvas kortermajas elav naine, kes andis teada, et tema 33-aastane poeg lõi teda. Kiirabi viis viga saanud naise haiglasse kontrolli ja politseinikud pidasid poja kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Lääne-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
30. jaanuari hommikul sai politsei teate, et Rakvere linnas Laial tänaval lõi mees oma abikaasat. Kiirabi viis naise haiglasse ja politseinikud pidasid mehe kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
Möödunud ööpäeval tõkestasid piirivalvurid Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemise kahel Venemaa, ühel Moldova ja ühel Iisraeli kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Raplamaa

Kehalised väärkohtlemised
29. jaanuaril sai politsei teate, et Rapla linnas korteris tekkis alkoholi tarvitamise käigus konflikt elukaaslaste vahel ja 26-aastane naine ründas noaga meest. Mehele anti esmaabi. Politsei pidas naise kuriteos kahtlustatavana kinni.

29. jaanuaril sai politsei teate, et Kehtna alevikus aiamaal tekkis konflikt koos alkoholi tarvitanud meeste vahel, mille käigus üks mees lõi teist. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Arvutikelmus
29. jaanuaril andis Raplamaal elav mees politseile teada, et talle saadeti 16. jaanuaril SMS, milles teatati, et paki saamiseks peab ta täpsustama oma aadressi andmeid SMS-is olevale lingile vajutades. Selle lingi alt avanes Omniva veebilehele sarnane leht, kuhu mees pidi sisestama oma Smart-ID PIN koodi. Hilisemal kontrollimisel selgus, et mehe pangakontolt on tehtud tema loata erinevaid makseid summas 2 640 eurot.

Kelmus
29. jaanuaril andis Raplamaal elav mees politseile teada, et 21. jaanuaril soovis ta osta ettevõttele Facebooki müügikuulutuses olnud väikelaadurit Avant, milleks võttis ühendust seda Facebookis müüva inimesega. Müüja sõnul oli masina müüjaks Soomes tegutsev ettevõte. Müügitehing lepiti kokku ja mees lasi ettevõtte raamatupidajal teha ülekande müüja antud Soome ettevõtte pangakontole. Praeguseks ei ole laadur saabunud ja müüjaga ei ole võimalik ühendust saada. Selgus ka, et esitatud müügiarve oli võltsing. Tekitatud kahju on 8 254 eurot.

Saaremaa

Kehaline väärkohtlemine
28. jaanuaril sai politsei teate, et Kuressaare linnas Tehnika tänaval korteris oli konflikt sinna tulnud mehe, naise ja korteris viibinud meeste vahel, mille käigus löödi 24-aastast ja 20-aastast meest. Kiirabi andis kannatanutele kohapeal esmaabi. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.