Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 72 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 40 varavastast kuritegu, sh 32 vargust (eluruumidest kaks, sõidukitest üks). Lähisuhtevägivalla teateid oli 25. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati seitse, narkojoobes üks.

Piiril väljastati 29 sisenemiskeeldu, ebaseaduslikke piiriületusi registreeriti üks ning Schengeni viisaeeskirja rikkumisi samuti üks.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
31. augustil sai politsei teate Lasnamäele Raadiku tänava kortermajja, kus 28-aastane mees lõi oma ema, 54-aastast naist. Politsei saabudes oli poeg kodust lahkunud.


LÕUNA PREFEKTUUR

Jõgevamaa

Looma julm kohtlemine
31. augustil leiti Jõgeva vallas Torma aleviku prügikonteinerist vigastatud koer. Loom viidi Jõgeva väikeloomade varjupaika. Juhtunu täpsemaid üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Valgamaa

Vargus
Politseile teatati, et E. Enno tänava õppeasutuse juurest varastati Stihli lehepuhur. Kahju on 200 eurot.

Võrumaa

Vargus
Tartust liinibussiga Võrru sõitnu reisija avastas, et temal varastati bussi pagasiruumis olnud Nike spordikott, milles Apple Watch kell, ehted ja muud esemed. Kahju on kokku 685 eurot.

Piiriturvalisus
31. augustil tõkestati Koidula piiripunktis riiki sisenemine kahel Ukraina kodanikul, kel puudus seaduslik alus Eesti Vabariiki sisenemiseks. Isikutele väljastati sisenemiskeeld ning nad suundusid tagasi Venemaa Föderatsiooni.

31. augustil avastasid Luhamaa piirivalvurid, et piiripunkti saabunu Ungari kodaniku esitatud juhiluba on võltsing. Isik kõrvaldati juhtimiselt ning kuna ta oli nõus menetluskulude ja võimaliku karistusena mõistetava rahalise karistuse asendamise maksega riigituludesse, siis kriminaalmenetlust ei alustatud. Peale menetlustoiminguid jäi isik piiripunkti ootama asendusjuhti, et üheskood teekonda jätkata.

31. augustil avastati Võrumaal Setomaa vallas Pattina külas ebaseaduslik ajutise kontrolljoone ületus Venemaa Föderatsioonist Eestisse. Piirivalvepatrull pidas Pattina külas kinni mehe, kes menetlustoiminguteks kordonisse toimetati.

Ööl vastu 1. septembrit tõkestati Koidula piiripunktis riiki sisenemine Ukraina kodanikul, kel puudus seaduslik alus Eesti Vabariiki sisenemiseks. Isikule väljastati sisenemiskeeld ning ta suundusid tagasi Venemaa Föderatsiooni.


IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
30. augustil laekus politseile teade, et Kohtla-Järvel Sinivoore tänaval ründas 29-aastane mees oma elukaaslast. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

30. augustil sai politsei teate, et Narvas Pähklimäe tänava meelelahutusasutuses lõi tundmatu mees korduvalt 25-aastast meest.

Piiriturvalisus
31. augustil kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestist lahkumisel 1980. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kes oli viibinud Schengeni viisaruumis 35 päeva seadusliku aluseta, neist ühe päeva Eestis. Mehele määrati rahatrahv, koostati lahkumisettekirjutus ja kehtestati kolmeks kuuks sissesõidukeeld.


LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Kehaline väärkohtlemine
31. augustil sai politsei teate, et Haapsalus lõi 35-aastane mees oma 27-aastast abikaasat, kes sai viga. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

Pärnumaa

Vargused
31. augustil alustati kriminaalmenetlust selles, et augusti keskpaigas varastati Pärnus Ranna puiesteel rattahoidlast lukustatud jalgratas Romet Gazela. Tekitatud kahju on 300 eurot.

31. augustil alustati kriminaalmenetlust selles, et augustikuu jooksul varastati Pärnus Mõrra tänavalt sõiduki pagasiruumist kõlar ja võimendi. Tekitatud kahju on kokku ligi 400 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.