Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 78 avaldust ja teadet kuritegudest. Varavastastest kuritegudest teatati 60 ja vargustest 38 korral. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milledes sai vigastada neli inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati seitse, narkojoobes kolm. Piirilt registreeriti kaks tagasisaadetud inimest, Schengeni viisaeeskirjade rikkumisi oli üks.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
21. oktoobril teatati, et Lasnamäel Linnamäe tee maja korteris ründas joobes 53-aastane mees endale tuttavat 72-aastast naist ja põhjustas talle valu. Politsei pidas mehe kinni.

21. oktoobril anti teada, et 20. oktoobri hilisõhtul ründasid Põhja-Tallinnas Uus-Maleva tänaval kaks seni tuvastamata meest 67-aastast meest. Kiirabi toimetas mehe haiglasse.

Kelmused
21. oktoobril tuli teade, et Nõmmel elav 54-aastane naine nägi internetis investeerimiskuulutust ja läks seal reklaamitud veebilehele ja jättis oma telefoninumbri, misjärel temaga võeti telefoni teel ühendust. Investeeringu korraldamiseks andis naine oma andmed alates isikukoodist ja lõpetades pangakaardi numbritega. Naine maksis 250 eurot sissemaksuraha ja võttis seejärel Bondora AS-ilt 4100 eurot laenu, millest 3500 eurot maksis kelmidele. Kokku maksis naine kelmidele 3750 eurot.

21. oktoobril laekus teade, et 15. oktoobril helistati Lasnamäel elavale 36-aastasele mehele, esitleti ennast pangatöötajana ja teavitati meest tema pangakontol toimuvatest kahtlastest tehingutest. Nende peatamiseks paluti mehel anda enda isikukood, SEB internetipanga kasutajatunnus ja krediitkaardi andmed. Seejärel paluti mehel ennast autentida ja kinnitada mobiil-ID abil toiminguid, mida mees vastavalt juhistele ka tegi. Selle tulemusena muudeti tema konto limiite ja teostati mehe kontode vahel tehinguid summas 10 000 eurot. Raha jäi mehele siiski alles, kuna ta pöördus ise panka ja sai kinnituse, et tegemist on petukõnega.

21. oktoobril anti teada, et 12. oktoobril helistas 21-aastasele Põhja-Tallinnas elavale naisele naine, kes tutvustas end Swedbanki töötajana ja selgitas, et keegi tahtvat saada juurdepääsu tema pangakontole ning võtta tema nimel laenu. Seejärel selgitati naisele, et tema konto deaktiveeriti ja alustati raha ülekandmist uuele kontole. Naine kinnitas kõik tehingud nagu palutud ja selle tulemusena tekitati temale kahju üle 3000 euro.

Piiriturvalisus

21. oktoobril viis Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalitus läbi illegaalimenetluse Ukraina kodanikust mehe suhtes, kes on viibinud Eestis seadusliku aluseta 65 päeva. Mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja määrati kolmeks aastaks sissesõidukeeld.

LÕUNA PREFEKTUUR

Valgamaa

Kelmus
Politsei poole pöördus Valgamaal elav naine, kelle nimele oli tema teadmata võetud laenu ja see edasi kantud. Naisele tekitatud kahju on 4000 eurot. Kelmusjuhtumi üksikasju uurib politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
21. oktoobril viis politsei koostöös maksu- ja tolliametiga Kagu-Eestis piiriäärsel alal läbi ühisreidi kontrollimaks piirialal liikuvate isikute dokumente ning seaduslikku alust riigis viibimiseks. Kokku kontrolliti 176 sõidukit ja 217 inimest ning avastati kolm liiklusalast rikkumist ning üks isolatsioonikohutuse rikkumine.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
21. oktoobril teatati politseile, et Narva-Jõesuus Vilde tänava korteris läks 20-aastane poeg kallale oma 74-aastasele isale. Politsei pidas 20-aastase mehe kinni.

Kelmused
Politseile laekus teade, et 21. oktoobril helistas Kiviõlis elavale 67-aastasele mehele end pangatöötajana esitlenud kelm, kes pettis mehelt välja 9900 eurot.

Politseile teatas Kohtla-Järvel elav 61-aastane naine, et 20. oktoobril helistati talle võõralt telefoninumbrilt ja tutvustati ennast Swedbanki töötajana. Petturite juhendite järgi kandis naine raha võõrale arvele. Kahju on kokku 17250 eurot. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Politseile laekus teade, et 15. oktoobril helistas Narvas elavale naisele end turvafirma töötajana esitlenud kelm, kelle juhendite järgi kandis naine raha võõrale arvele. Hiljem avastas kannatanu, et tema nimele on võetud laenud. Kahju on kokku ligikaudu 4548 eurot.

Politseile teatati, et 19. oktoobril helistas Narvas elavale 61-aastasele naisele vene keelt kõnelev isik, kes tutvustas end turvafirma töötajana ja palus avaldajal kinnitada Smart-ID abil talle edastatud koodid. Kahju on kokku 9000 eurot.

Piiriturvalisus
21. oktoobril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis 1990. aastal sündinud Usbekistani Vabariigi kodanikku, kellel ei olnud Eestisse sisenemiseks nõutavaid dokumente. Mehe viisa tunnistati kehtetuks, talle koostati sisenemiskeeld ja suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

21. oktoobril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis 1972. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel ei olnud Eestisse sisenemiseks nõutavaid dokumente. Mehele koostati sisenemiskeeld ja suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

21. oktoobril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis kahte India Vabariigi kodanikku, kellel ei olnud Eestisse sisenemiseks nõutavaid dokumente. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

21. oktoobril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis 1975. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel ei olnud Eestisse sisenemiseks nõutavaid dokumente. Mehele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Arvutikelmus
21. oktoobril sai politsei teate, et viimase kahe päeva jooksul on omavoliliselt kasutatud 57-aastase mehe isikuandmeid ning interneti kaudu sõlmitud mitu laenulepingut. Mehe kontole laekunud laenusummad on koheselt kantud edasi võõrale pangakontole. Esialgsel hinnangul on tekitatud varaline kahju ligi 7225 eurot.

Altkäemaksu andmine
21. oktoobril alustati kriminaalmenetlust selles, et eelmisel nädalal pakkus Paides sõidueksamit sooritanud sõitja eksamineerijale peale eksamil ebaõnnestumist rahalist makset, et sõidueksamit jätkata. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Läänemaa

Kehaline väärkohtlemine
21. oktoobril sai politsei teate, et Haapsalus kortermajas ründas 74-aastane mees oma naabrit, kes sai viga. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.

Raplamaa

Vargus
22. oktoobril alustati kriminaalmenetlust selles, et viimase kahe kuu jooksul on 77-aastane mees Järvakandi alevis Tallinna maantee kauplusest korduvalt varastanud toidu- ja tarbekaupu.

Saaremaa

Kehaline väärkohtlemine
21. oktoobril alustati kriminaalmenetlust selles, et kahe nädala eest tungiti Kärla piirkonnas kallale 45-aastasele mehele, kes sai viga. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.