Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 73 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 38 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ja 28 vargust ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti 10 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 12 inimest. Tabati 18 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 319 väärtegu.

Registreeriti kaks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist. Piirilt väljastati kaheksa sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks isik.

PÕHJA PREFEKTUUR

Kehaline väärkohtlemine

10. juunil teatati, et Põhja-Tallinnas Erika tänaval ründas 23-aastane naine temale tuttavat 49-aastast naist. Politseinikud pidasid ründaja kinni.

Juhtumid piiril

10. juunil saabusid Tallinna lennujaama Moskvast kaks Moldova Vabariigi kodanikku: 1992. aastal sündinud mees ja 1994. aastal sündinud mees. Meestel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi ning piisavad elatusvahendid, arvestades riigis viibimise kestust ja olemust, või päritoluriiki naasmiseks või transiidiks vajalikud dokumendid. Koostati sisenemiskeelud ning nad paigutati lennujaama Non-Schengeni alale ootama võimalust tagasilennuks.

10. juunil saabus Tallinna lennujaama Kiievist 1980. aastal sündinud mees. Tal puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimus ning piisavad elatusvahendid, arvestades riigis viibimise kestust ja olemust, või päritoluriiki naasmiseks või transiidiks vajalikud dokumendid. Koostati sisenemiskeeld ja mees paigutati lennujaama Non-Schengeni alale ootama võimalust tagasilennuks.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargus

Ööl vastu 8. juunit varastati Tartus Ujula tänava rattamajast Bianchi jalgratas, kiiver ja rattakindad. Kahju on 1200 eurot.

Viljandimaa

Kehaline väärkohtlemine

10. juuni õhtul puhkes Viljandis Suur-Kaare tänaval ühe seltskonna vahel kaklus, milles sai viga 19-aastane mees. Tema toimetati esmaabiks haiglasse. Teised kakluses osalenud viidi menetlustoiminguteks politseijaoskonda.

Juhtumid piiril

10. juunil kella 22 paiku tõkestati Luhamaa piiripunktis Eestisse sisenemine kahel Läti ja kahel Moldova kodanikul, kelle põhjendused reisi eesmärgi kohta ei olnud usaldusväärsed. Isikutele tehti ettekirjutus Eestist lahkumiseks, neile väljastati sisenemiskeeld ja nad saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni

10. juuni hilisõhtul kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis riiki siseneda soovinud 49-aastast Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kel ei olnud kehtivat viisat. Mehele tehti ettekirjutus Eestist lahkumiseks, talle väljastati sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaale

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine

10. juunil teatati, et Kundas linnas tungis 23-aastane mees kallale oma 18-aastasele elukaaslasele. Politseinikud pidasid kahtlustatava kinni.

Arvutikelmus

10. juunil pöördus politseisse 40-aastane Kadrina elanik, kellele tehti telefoni teel ettepanek börsil investeerida ja raha teenida. Mees tegi internetikeskkonda kasutajakonto ja laadis alla arvutiprogrammi, mis tegi arvuti kelmidele kaugligipääsetavaks. Väidetava investeeringu ettekäändel peteti mehelt ajavahemikul veebruarist maini välja 34 098 eurot.

Ida-Virumaa

Röövimine

10. juunil teatati, et Sillamäel Viru puiesteel tungiti kallale 39-aastasele mehele ning tema taskust võeti rahakott, milles olid dokumendid ja pangakaart. Seejärel sunniti meest pangaautomaadist välja võtma sularaha summas 80 eurot.

Kelmus

11. juunil alustas politsei kriminaalmenetlust selle kohta, et väidetava investeeringu ettekäändel peteti 68-aastaselt Narva elanikult välja 3185 eurot. 20. mail võeti naisega telefoni teel ühendust ning pakuti võimalust investeerida ja seeläbi raha teenida. Telefoni teel juhendati teda arvutisse tarkvara paigutama ja aktsiaid ostma.

Juhtumid piiril

10. juunil avastas Vasknarva kordoni radarvaatleja Narva jõel paadi kahe inimesega pardal, kes randusid saarel ning üks meestest väljus paadist. Vastavalt riigipiiri seadusele on Narva jões asuvatele saartele minek ja seal viibimine on lubatud ainult kooskõlastatult politseiga. 1986. aastal sündinud mehele määrati rahatrahv.

10. juunil saabusid Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1989. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanik ja 1989. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanik, kellel puudusid asjakohased dokumendid ja piisavad rahalised vahendid riiki sisenemiseks. Piiril väljastati sisenemiskeelud ning mehed saadeti tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Raplamaa

Kehaline väärkohtlemine

10. juunil sai politsei teate, et Märjamaa vallas lõi 63-aastane mees oma 61-aastast elukaaslast, kes sai viga. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.