Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 82 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 37 varavastast kuritegu, sealhulgas 20 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 37. Juhtimiselt kõrvaldati seitse narko või alkoholi tarvitamistunnustega sõiduki juhti.

Üle piiri tuli Eestisse 62 Ukraina kodanikku, kellest 39 teatas, et plaanib Eestisse jääda.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
19. detsembril teatati, et Kesklinnas Tartu maanteel lõi seni tuvastamata mees 32-aastast meest.

19. detsembril sai politsei teate Kesklinna Lüli tänava kortermajja, kus 60-aastane mees lõi enda abikaasast, 50-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.

19. detsembril teatati, et Põhja-Tallinnas Sõle tänava kortermaja koridoris lõi seni tuvastamata mees 41-aastast meest.

Vargus
19. detsembril teatati, et Kesklinnas Aia tänaval asuvast ettevõttest varastati 50 grammine kullakang. Kahju on kokku 2715,44 eurot.

Harjumaa

Kehalised väärkohtlemised
19. detsembril teatati, et Keilas Pae tänava korteris lasi 32-aastane mees gaasi näkku oma abikaasale, 27-aastasele naisele.

19. detsembril toimus Kehra linna Kooli tänava kortermajas konflikt endiste elukaaslaste vahel, milles mõlemad said viga.

Piiriturvalisus

19. detsembril viidi läbi illegaalimenetlus Moldova Vabariigi kodaniku suhtes. Naine viibis Schengeni alal seadusliku aluseta 14 päeva. Talle koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks kümne päeva jooksul ja kohaldati Schengeni sissesõidukeeld üheks kuuks.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine
Ööl vastu 20. detsembrit sai politsei väljakutse Tartus Kivi tänava korterisse, kus olid omavahel tülli läinud ühiselt alkoholi tarvitanud mehed. Tüli käigus löönud 79-aastane mees 57-aastast meest terava esemega. Mõlemad mehed said viga kergemalt ja toimetati tervisekontrolliks haiglasse. Peale esmaabi toimetati lööja vanglasse kainenema. Juhtunu täpsemaid üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Viljandimaa

Raske tervisekahjustuse tekitamine
Ööl vastu 20. detsembrit sai politsei väljakutse Viljandis Pähkli tänavale, kust avastati 67-aastase naise surnukeha. Kohapeal pidas politsei teos kahtlustatavana kinni naise 61-aastase joobes abikaasa. Juhtunu täpsemate asjaolude selgitamiseks alustas politsei kriminaalmenetluse.

Piiriturvalisus
19. detsembril kontrolliti Luhamaa piiripunktis Eestist lahkumisel Valgevene kodanikku, kes oli viibinud Schengeni viisaruumis viis päeva seadusliku aluseta ning veetnud kõik need Eestis. Mehele koostati lahkumisettekirjutus ning kehtestati aastaks sissesõidukeeld Schengeni territooriumile.

IDA PREFEKTUUR

Ida prefektuuri ööpäevainfo

Möödunud ööpäeva jooksul Ida prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Piiriturvalisus
19. detsembril avastasid piirivalvurid Narva linna piirivööndis lendamas mehitamata õhusõiduki. Piirivalvurid selgitasid droonilennutajale, et Eesti Vabariigis ei tohi ilma PPA ja Transpordiameti kooskõlastuseta piirivööndis mehitamata õhusõidukit lennutada. Isikule määrati rahatrahv 120 eurot.

19. detsembril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine kolmeteistkümnel Ukraina, kaheteistkümnel Venemaa ning kahel Moldova kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Arvutikelmus
19. detsembril alustati kriminaalmenetlust selles, et 7. detsembril avastas Pärnumaal elav naine, et tema ettevõtte pangakontolt on tema teadmata ära kantud 23 000 eurot.

Raplamaa

Kehaline väärkohtlemine
19. detsembril sai politsei teate, et Kohila vallas eramus lõi tekkinud tüli käigus 44-aastane mees oma 47-aastast elukaaslast.

Ähvardamine
19. detsembril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et eelmisel päeval ähvardas Raplamaal elav 33-aastane mees veebikeskkonnas 21-aastast meest vägivallaga.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.