Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 79 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 28 varavastast kuritegu, sealhulgas 16 vargust (kaks eluruumidest). Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati kaheksa alkoholi- ja kaks narkojoobes sõidukijuht. Piirilt väljastati üks sisenemiskeel. Registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja ning kolm piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
20. mail teatati politseile, et Lasnamäel Mahtra tänaval tekkis konflikt tuttavate 21-aastase naise ja 23-aastase mehe vahel, mille käigus tekitati kehavigastusi. Mõlemad olid alkoholijoobes. Juhtunu asjaolud selgitab menetlus.

20. mail teatati politseile, et Põhja-Tallinnas Põhja puiesteel tungis 51-aastasele mehele ühissõidukis kallale tundmatu mees, kes tekitas talle füüsilist valu ja kehavigastuse.

Vargus
20. mail teatati politseile, et Nõmmel varastati trepikojast jalgratas, nurgasaag ja segumikser. Kahju on kokku 1800 eurot.

Harjumaa

20. mail teatati politseile, et Maardu linnas tekkis konflikt 31-aastase naise ja 32-aastase mehe vahel, mille käigus tekitati füüsilist valu.

Juhtum piiril
20. mail saadeti Tallinna lennujaamast tagasi Helsingist saabunud Rumeenia kodanik, kel puudus mõjuv põhjus riiki sisenemiseks.

LÕUNA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lõuna prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Juhtumid piiril
20. mail tõkestati Luhamaa piiripunktis Eestisse sisenemine Usbekistani kodanikul, kel puudus riiki sisenemiseks seaduslik alus. Piiripunkti saabunud mehele väljastati sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

20. mai õhtupoolikul avastasid piirivalvurid, et Räpina rannas on kaks lohesurfarit, kes ole end piiriveekogule nõuetekohaselt registreerinud. Piirivalvurid suhtlesid meestega ning selgitasid neile piiriveekogul käitumise reegleid ja nõudeid, neile tehti suuline hoiatus ning juhendati, kuidas end korrektselt järvele registreerida.

IDA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lääne-Virumaal teateid kuritegudest ei registreeritud.

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
20. mail sai politsei teate, et 18. mail tekitas 43-aastane mees Narvas Võidu tänava korteris 41-aastasele naisele füüsilist valu. Täpsemad asjaolud selgitatakse välja alustatud kriminaalmenetluse käigus.

20. mail sai politsei väljakutse Sillamäel Viru puiestee korterisse, kus kaks meest ründasid 58-aastast meest. Täpsemad asjaolud selguvad kriminaalmenetluse käigus.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Vargused
20. mail sai politsei teate, et varem sarnaste tegude eest karistatud 44-aastane naine möödus Pärnus Riia maanteel asuvas kaupluses kassadest kauba eest tasumata, mida oli ligi 40 euro väärtuses. Tegu jäi aga lõpule viimata, sest kaupluse töötajad pidasid naise kinni ja andsid ta üle politseile.

20. mail alustati kriminaalmenetlust selles, et Pärnus Riia maanteel asuva kortermaja trepikojast varastati jalgratas. Vargusega tekitati kahju ligi 250 eurot.

Kehaline väärkohtlemine
20. mail sai politsei teate, et Pärnus Suur-Jõe tänaval ründas 64-aastane mees 64-aastast meest, kes sai viga. Politseinikud pidasid ründaja juhtunus kahtlustatavana kinni.

Omastamine
19. mail alustati kriminaalmenetlust selles, et Saarde vallas asuvas ehitusettevõttes töötanud 33-aastane mees ei ole 2019. aasta suvest ettevõttele tagastanud temale tööde teostamiseks antud tööriistu. Tekitatud kahju on selgitamisel.

Raplamaa

Surnu mälestuse teotamine
20. mail sai politsei teate, et Rapla vallas asuval kalmistul on hauaplatsile kaevatud auk ja lõhutud hauaplatsi äärekive. Tekitatud kahju on selgitamisel.