Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 76 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 33 varavastast kuritegu, sealhulgas 22 vargust ja üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati üheksa alkoholijoobes sõidukijuhti ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
18. juunil alustati menetlust selles, et naaber lõi Tööstuse tänava kortermaja trepikojas 64-aastast naist, põhjustades talle valu.

Kelmused
18. juunil alustati menetlust selles, et krüptoraha kauplemisplatvormil u-i-group.com maaklerid lõid 29-aastasele mehele ebaõige ettekujutuse tegelikest asjaoludest ning mees tegi ülekandeid platvormi kontodele, kuid raha tagasi ei saa. Kahjusumma 39550 eurot.

18. juunil alustati menetlust selles, et seni tuvastamata isik esines ettevõtte juhatuse liikmena ning palus sama ettevõtte raamatupidajal teha ülekanne Türgi pangas asuvale kontole 25411 eurot. Juhatuse liige tegelikult sellist korraldust ei andnud ning Eestis asuval pangal õnnestus makse tagasi kutsuda.

Vargused
18. juunil alustati menetlust selles, et Punasel tänaval asuva kortermaja trepikojast on varastatud kaks jalgratast. Kahjusumma 300 eurot.

18. juunil alustati menetlust selles, et jalgrattaluku lõhkumise teel varastati E. Vilde teel asuva kortermaja trepikojast jalgratas. Kahjusumma 245 eurot.

18. juunil alustati menetlust selles, et Rohu tänaval asuva kortermaja trepikojast varastati jalgratas. Kahjusumma 600 eurot.

Juhtumid piiril
16. juunil pöördus viisataotlemise eesmärgil PPA teenindusse 1967. aastal sündinud Ukraina kodanikust mees. Tema viisa oli kehtetuks tunnistatud ning ta viibis Eestis seadusliku aluseta 22 päeva. Mehele tehti ettekirjutus Eestist lahkumiseks 30 päeva jooksul, sissesõidukeeldu ei kohaldatud.

18. juunil viidi läbi illegaalimenetlus 1986. aastal sündinud Ukraina kodanikust mehe suhtes, kes pidi lahkuma hiljemalt 9.05, ent ei saanud seda teha eriolukorra tõttu. Mees viibis seadusliku aluseta Eestis 20 päeva. Talle tehti ettekirjutus Eestist lahkumiseks 10 päeva jooksul, sissesõidukeeldu ei kohaldatud.

18. juunil viidi läbi illegaalimenetlus 1973. aastal sündinud Ukraina kodanikust mehe suhtes, kelle töösuhe Eestis lõppes ja sellega sai läbi ka viisa kehtivus. Mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks 10 päeva jooksul, sissesõidukeeldu ei kohaldatud.

18. juunil viidi läbi illegaalimenetlus 1975. aastal sündinud Ukraina kodanikust mehe suhtes, kes viibis Eestis kuus päeva ilma seadusliku aluseta. Talle tehti ettekirjutus riigist lahkumiseks 14 päeva jooksul, sissesõidukeeldu ei kohaldatud.

16. juunil pöördus 1995. aastal sündinud India kodanikust mees PPA teenindusse, kes oli viibinud Eestis seadusliku aluseta 22 päeva. Tema suhtes viidi läbi illegaalimenetlus ja koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks 30 päeva jooksul. Sissesõidukeeldu ei kohaldatud.

16. juunil pöördus 1989. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikust naine PPA teenindusse, kes oli viibinud Eestis seadusliku aluseta 147 päeva. Tema suhtes viidi läbi illegaalimenetlus ning koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks 30 päeva jooksul. Sissesõidukeeldu ei kohaldatud.

16. juunil pöördus 1960. aastal sündinud Gruusia kodanikust naine PPA teenindusse, kes oli viibinud Eestis seadusliku aluseta 16 päeva. Tema suhtes viidi läbi illegaalimenetlus ning koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks 30 päeva jooksul. Sissesõidukeeldu ei kohaldatud.

18. juunil viidi läbi illegaalimenetlus 1964. aastal sündinud Ukraina kodanikust naise suhtes, kes viibis Eestis kaks päeva seadusliku aluseta. Naisele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks 30 päeva jooksul, sissesõidukeeldu ei kohaldatud.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine
18. juunil teatati, et Kastre vallas läksid omavahel sõnelema endised elukaaslased. Naise ja mehe vaheline erimeelsus päädis kähmlusega, milles sai viga 28-aastane naine. Meedikud andsid talle esmaabi kohapeal. Juhtunu üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Vargus
Politseile teatati, et 15. juunil varsatati Tartus Sõpruse puiestee jalgrattaparklast jalgratas Classic. Vargusega tekitatud kahju on 400 eurot.

Juhtum piiril
18. juunil avastasid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis kontrollitud Saksamaa numbrimärgiga sõiduautost kiirusmõõteseadet avastava või selle tööd häiriva seadme ehk antiradari, mille omamine ja kasutamine Eestis on keelatud.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
18. juunil teatati politseile, et Rakke aleviku kortermajas lõi 27-aastane mees 43-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse välja alustatud kriminaalmenetluse käigus.

18. juunil sai politsei teate, et Vinni valla kortermajas lõi 27-aastane mees oma elukaaslast. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse välja alustatud kriminaalmenetluse käigus.

18. juunil sai politsei väljakutse Viitna külla, kus 19-aastane mees lõi 18-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluse käigus.

18. juunil teatati politseile, et Rakvere linna J. Kunderi tänava korteris lõi 35-aastane mees 37-aastast meest ja 27-aastast naist. Noorem mees on kahtlustatavana kinni peetud.

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
18. juunil teatati politseile, et Martsa külas lõi 63-aastane mees 38-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud selguvad kriminaalmenetluse käigus.

18. juunil sai politsei väljakutse Narva Kangelaste prospekti korterisse, kus 40-aastane mees lõi oma elukaaslast. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Vargus
18. juunil laekus politseile avaldus, et ajavahemikus 1. juuni- 18. juuni varastati Sillamäe Kesk tänava kortermaja keldrist tööriistu. Tekitatud kahju ja juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse välja alustatud kriminaalmenetluse käigus.

18. juunil teatati politseile, et samal päeval Narva-Jõesuu rannas varastati mobiiltelefon. Tekitatud kahju ja juhtunu täpsemad asjaolud selguvad kriminaalmenetluse käigus.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lääne prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.