Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 48 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 21 varavastast kuritegu, sh 10 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 26. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada üks inimene. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati kolm, narkojoobes sõidukijuhte üks.

Eestist saadeti välja viis inimest, lisaks registreeriti kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist ja kaks riigipiiri ebaseaduslikke ületamist.
PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
11. jaanuaril teatati, et Põhja-Tallinnas Kari tänava korteris lõi joobes 43-aastane mees temale tuttavat 69-aastast naist, tekitades talle valu ja kehavigastuse. Politsei pidas mehe kinni.

11. jaanuaril anti teada, et Lasnamäel Katleri tänava korteris ründas joobes 43-aastane mees oma elukaaslast 45-aastast naist ja korteris viibinud 37-aastast naist, põhjustades neile valu ja kehavigastusi. Politsei pidas mehe kinni.

Vargus
11. jaanuaril tuli teade, et Pirital on sisse murtud eramajja ja varastatud ehteid. Vargusega tekitatud kahju on selgitamisel.

Kelmused
11. jaanuaril laekus teade, et Põhja-Tallinnas elava 27-aastase naise elukaaslane 29-aastane mees oli leidnud naise ID-kaardi paroolid ja tegi tema nimele Smart-ID. Selle abil avas mees naise nimel kontod kahes pangas ja võttis naise nimele erinevatelt ettevõtetelt kokku 33 000 eurot laenu. Lisaks sellele kandis mees enda arvele 1350 eurot. Kokku tekitas mees naisele enam kui 35 000 euro ulatuses kahju.

11. jaanuaril teatati, et 24. detsembril helistas Mustamäel elavale 69-aastasele mehele mees, kes esitles ennast politseinikuna ja teatas kahtlastest tehingutest avaldaja pangakontol. Probleemi lahendamiseks suunati kõne edasi väidetavale pangatöötajale, kes palus mehel asjaolude kontrollimiseks edastada isikukood, internetipanga kasutajatunnus ja kinnitada tehinguid, mida mees vastavalt juhistele ka tegi. Selle tulemusena tehti mehe pangakontolt tundmatu inimese kontole enam kui 9500-eurone ülekanne.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
11. jaanuaril teatati, et Rae vallas Peetris tekkis 69-aastase naise ja tema abikaasa, 70-aastase mehe vahel füüsiline konflikt, mille tagajärjel said mõlemad osapooled kehavigastusi.

Piiriturvalisus

11. jaanuaril peeti Tallinna lennujaamas Eestist lahkumisel kinni Ukraina kodanikust 61- aastane mees, kes oli viibinud Schengeni viisaruumis 46 kalendripäeva seadusliku aluseta. Mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks seitsme päeva jooksul ja kohaldati neljaks kuuks sissesõidukeeld.

11. jaanuaril koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks seitsme päeva jooksul Moldova kodanikust 1986. aastal sündinud naisele, kes oli viibinud Schengeni viisaruumis üheksa kalendripäeva seadusliku aluseta. Mehele kohaldati kolmeks kuuks sissesõidukeeld.

11. jaanuaril tunnistati kehtetuks Ukraina kodanikust 37-aastasele mehele väljastatud Schengeni Eesti viisa ja lõpetati ennetähtaegselt tema viisavaba viibimise Eestis. Mehele kohaldati üheks aastaks ja kuueke kuuks sissesõidukeeld.


LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargus
Politseile laekus teade, et jõulupühade aegu varastati Tartus Vahi tänava eramus 18-aastaselt noormehelt iPhone nutitelefon. Vargusega tekitatud kahju on 600 eurot.


IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
Politsei sai teate, et 11. jaanuaril lõi 53-aastane mees Rakveres F.G. Adolffi tänava kaubanduskeskuses kahte naist. Juhtunu üksikasju selgitab politsei alustatud kriminaalmenetluses.

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
11. jaanuaril teatati, et Kohtla-Järvel Ahtme maanteel tekkis konflikt meeste vahel, mille käigus lõi 49-aastane mees kahte meest. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.

Piiriturvalisus
11. jaanuaril viidi läbi illegaalimenetlus 1977. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodaniku suhtes, kes viibis seadusliku aluseta Eestis 40 päeva. Naisele koostati ettekirjutis Eestist lahkumiseks 10 päeva jooksul ja kohaldati sissesõidukeeld kolmeks kuuks. Samuti tunnistati kehtetuks 2004. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodaniku elamisloa, kuna isik viibis seadusliku aluseta Eestis 2 päeva.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Kehaline väärkohtlemine
11. jaanuaril teatati, et Haapsalus lõi 60-aastane mees elumajas tuttavat 45-aastast naist, kes sai viga.

Vargus
11. jaanuaril sai politsei teate, et Uuemõisa alevikus on 11. jaanuari öösel sisenetud kortermaja keldrisse, kust varastati erinevaid esemeid. Esialgsetel andmetel on kahju ligi 600 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.