Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 94 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raskete rikkumine, 52 varavastast kuritegu, sealhulgas 21 vargust. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati 19 alkoholijoobes sõidukijuhti ning registreeriti 284 väärtegu.

Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu, Eestis saadeti välja kuus inimest. Schengeni viisaeeskirja rikkumisi registreeriti üks, salakaubavedamise juhtumeid kolm, piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumisi üks.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised

30. septembril teatati, et Mustamäel J. Sütiste teel peksid alkoholijoobes 40-aastane mees ja 49-aastane naine 42-aastast meest, tekitades kannatanule füüsilist valu ja kehavigastusi. Politseinikud pidasid ründajad kinni ja toimetasid jaoskonda.

30. septembril teatati, et Lasnamäel Punane tänaval asuvas korteris kriimustas alkoholijoobes 62-aastane naine omale tuttavat 30-aastast naist, tekitades kannatanule füüsilist valu ja kehavigastusi. Politseinikud pidasid ründaja kinni ja toimetasid jaoskonda. Konflikti juures viibis ka alaealine laps.

30. septembril teatati, et Lasnamäel Hooldekodu teel viskas 36-aastane mees talle tuttavat 65-aastast naist taburetiga. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

30. septembril teatati, et Lasnamäel Kivila tänaval asuvas korteris ründas alkoholijoobes 36-aastane mees talle tuttavat 58-aastast naist, põhjustades kannatanule füüsilist valu ja nähtavaid vigastusi. Politseinikud pidasid ründaja kinni ja toimetasid ta jaoskonda.

Juhtumid piiril

30. septembril kontrolliti Tallinna lennujaamas Moskvast saabunud Usbekistani Vabariigi kodanikku, kel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi ning puudusid ka piisavad elatusvahendid. Talle koostati piiril väljastatud sisenemiskeeld ning tema viisa tunnistati kehtetuks. Isik lahkus samal päeval lennuga Moskvasse.

30. septembril saabus Helsingist reisilaevaga Princess Anastasia 1984. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanik, kelle viisa tunnistati kehtetuks, kuna kavandatava viibimise eesmärgi ja tingimuste kohta esitatud põhjendused ei olnud usaldusväärsed ja ei olnud võimalik teha kindlaks isiku kavatsust lahkuda liikmesriikide territooriumilt enne viisa kehtivusaja lõppu. Mehele koostati piiril väljastatud sisenemiskeeld ning ta lahkus õhtul Eestist sama laevaga.

30. septembril viis Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talitus läbi illegaalimenetluse 1977. aastal sündinud Ukraina kodaniku suhtes, kes viibis 29. septembril kaasreisijana sõidukis, mis osales liiklusõnnetuses. Algselt ei soovinud mees politseiametnikega koostööd teha ning avaldada oma andmed. Samuti ei soovinud ta öelda, kus asub tema pass. Mehe ütlused riigis viibimise asjaolude kohta ei olnud usaldusväärsed ning ta ei avaldanud andmeid oma tööandja kohta. PPA lõpetas ennetähtaegselt tema viibimisaja, talle koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks 7 päeva jooksul ning kohaldati kolmeks aastaks sissesõidukeeld Schengeni alale.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargused

30. septembril laekus politseile teade, et Tartus Rüütli tänava meelelahutusasutuses varastati Samsungi Galaxy A8 nutitelefon. Vargusega tekitatud kahju on 600 eurot.

30. septembril teatati, et Tartus Riia tänaval varastati teepiirde külge lukustatud Scott jalgratas. Kahju on 1000 eurot.

30. septembril laekus politseile teade, et Tartus Ranna tee spordiklubi territooriumilt varastati punane Scott laste maastikuratas. Kahju on 500 eurot.

Valeraha teade

25. septembril avastati Nõo valla ettevõttest võltsimistunnustega 1-eurone münt, mis saadeti ekspertiisi.

Võrumaa

Valeraha teade

26. septembril avastati Rõuge valla kauplusest võltsimistunnustega 2-eurone münt, mis saadeti ekspertiisi.

Juhtumid piiril

30. septembri hommikul avastas Mustvee mootorpaadipatrull Peipsi järvel väikelaeva, mis ei olnud piiriveekogule minekut registreerinud. Piirivalvurid kontrollisid alust ning juhtisid väikelaeva kapteni tähelepanu sellele, et piiriveekogul viibimine ujuvvahendiga tuleb kordonis igal juhul registreerida. Mees registreeris end piirivalvurite silme all nõuetekohaselt järvele ning jätkas kalastamist.

30. septembri hommikul kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis Läti numbrimärgiga sõidukit Volkswagen, kust avastasid külmrelva, mille omamine ja kasutamine on relvaseadusest tulenevalt tsiviilkäibes keelatud. Autoroolis olnud Läti kodanik anti menetlustoiminguteks üle tolliametnikele.

30. septembri pealelõunal kontrollisid piirivalvurid Koidula piiripunktis sõidukit Hyundai, kust avastasid vedrujõul avaneva noa, mille omamine ja kasutamine on relvaseadusest tulenevalt tsiviilkäibes keelatud. Autoroolis olnud Venemaa Föderatsiooni kodanik koos keelatud esemega anti menetlustoiminguteks üle tolliametnikele.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised

Politseile laekus teade, et 21. septembril peksid Väike-Maarja alevikus asuva bussipeatuse juures kaks noormeest vanuses 15 ja 16 eluaastat 14-aastast poissi.

Politseile laekus teade, et ööl vastu 28. septembrit löödi Rakveres Laada tänaval asuva maja juures 20-aastast meest pähe.

Vargus

Politseile laekus teade, et Riigimetsa Majandamise Keskuse Kirde regiooni vahelaost läks kaduma 35 tihumeetrit peenpalki maksumusega 2074 eurot.

Ida-Virumaa

Vargus
Ööl vastu 01.oktoobrit varastati Narvas Võidu tänaval asuva maja keldrist jalgratas Scott Aspect, pump, taga- ja esituli. Omanikule tekitati kahju summas 992 eurot.

Kehalised väärkohtlemised

30. septembri õhtul löödi Narvas Rahu tänaval asuva maja juures 37-aastast meest rusikaga näkku. Löömises kahtlustatavana peeti kinni 69-aastane mees.

30. septembri hommikul võttis Narvas Karja tänaval asuva maja korteris 29-aastane mees abikaasa, 25-astase naise juustest kinni ning hammustas teda. Mees on kahtlustatavana kinni peetud.

Juhtumid piiril

Narva-1 piiripunktis kontrolliti 30. septembril Eestisse sisenemisel liinibussiga piiripunkti saabunud 1976. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanikku. Kuna naisel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati talle sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Narva-1 piiripunktis kontrolliti 30. septembril Eestisse sisenemisel jalgsi piiripunkti saabunud 1997. aastal sündinud Ukraina kodanikku. Kuna naisel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati talle sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Raplamaa

Kehalised väärkohtlemised

30. septembril sai politsei teate, et Kohilas ründas 40-aastane mees oma 31-aastast abikaasat.