Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 83 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 50 varavastast kuritegu, sealhulgas 38 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 34. Juhtus neli inimkannatanuga liiklusõnnetust. Juhtimiselt kõrvaldati kaheksa joobekahtlusega sõidukijuhti.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
9. juulil teatati, et Lasnamäel K. Kärberi tänava korteris alkoholijoobes 39-aastane mees lõi enda 38-aastast elukaaslast. Politsei pidas mehe kinni.

Piiriturvalisus
9. juulil koostati 1994. aastal sündinud India Vabariigi kodanikule ettekirjutus Eestist lahkumiseks, kohaldati Schengeni sissesõidukeeld viieks kuuks ja 5. juulil tunnistati kehtetuks mehe tähtajaline elamisluba töötamiseks, kuna mees viibis Schengeni riikides neli päeva ebaseaduslikult.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargused
Politsei sai teate, et ajavahemikul 7.-8. juuli varastati Tartus Lembitu tänaval maja juures asuvast rattahoidjast luku lõhkumise teel jalgratas GT Chucker 2.0. Kahju on 320 eurot.

Politseile anti teada, et 7. juulil varastati Tartus Narva maantee jõusaalist kõrvaklapid Bose NC 700. Kahju on 390 eurot.

Politsei sai teate, et 3. juulil varastati Tartus F.R. Kreutzwaldi tänaval asuva ühiselamu rattamajast lukustatud elektrijalgratas. Kahju on 700 eurot.

Piiriturvalisus
Möödunud ööpäeval tõkestati Kagu piiripunktides riiki sisenemine Ukraina ja Valgevene kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks või nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

9. juuli hommikul avastasid piirivalvurid, et Võrumaal Setomaa vallas on piiriribal liikumas kaks mootorratturit. Inimestele selgitati, et piiriribal viibimine on keelatud ja neile määrati rahatrahv summas 40 eurot.

9. juulil kontrollisid Lõuna prefektuuri migratsiooniametnikud Tartumaa ettevõtteid selgitamaks, kas seal töötavatel inimestel on seaduslik alus riigis viibimiseks ning töötamiseks. Kokku kontrolliti nelja juriidilist ja 29 füüsilist isikut ning avastati, et seitsme välismaalase töötamine ei olnud nõuetekohaselt maksu- ja tolliameti registrisse kantud. Info rikkumisest edastati maksuameti kolleegidele.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
9. juulil anti politseile teada, et Sillamäel Viru puiesteel lõi seni tuvastamata mees 50-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
9. juulil tõkestasid piirivalvurid Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemise kahel Venemaa ja ühel Türkmenistani kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Kelmus
Järvamaal elav mees andis politseile teada, et maikuust alates hakati talle helistama vene keelt kõnelenud tundmatute inimeste poolt, kes lubasid mehele raha. Juunis veenis helistaja meest lõpuks laadima enda telefoni rakendust, mille abil said nad telefonis toiminguid teha. Kelmid tegid neljal korral ülekandeid mehe kontolt võõrastele kontodele, kasutades selleks tema antud internetipanga kasutajatunnust ja Smart-ID PIN-koodidega kinnitamist. Lisaks võeti mehe nimele kiirlaen. Kahju on 3 263 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.

PPA ootab migratsioonireeglite rikkumiste ja välismaalastega seotud vihjeid meiliaadressile ...