Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 130 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 88 varavastast kuritegu, sealhulgas 72 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 27.

Juhtimiselt kõrvaldati kuus joobekahtlusega sõidukijuhti.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
25. jaanuaril teatati, et Kesklinnas Vana-Lõuna tänava majas tungis 50-aastane mees kallale 55-aastasele mehele. Juhtumi asjaolud on selgitamisel.

Juhtum piiril
25. jaanuaril tuli Eestisse 1987. aastal sündinud Türgi Vabariigi kodanik. Mehel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ning tingimusi. Talle koostati piiril väljastatud sisenemiskeeld ja mees toimetati kinnipidamiskeskusesse, kuni tagasilennuni.

LÕUNA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lõuna prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Piiriturvalisus

25. jaanuaril kontrolliti Luhamaa piiripunktis Eestisse sisenemisel kaht Venemaa kodanikku, kes esitasid piirivalvuritele Läti elamisload. Kontrollimistel selgus, et meestel puuduvad elamisõigused Läti Vabariigis. Neile koostati sisenemiskeelud ja nad suunati tagasi Venemaale.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
26. jaanuaril pöördus politseisse Toila vallas elav 32-aastane naine, kes andis teada, et tema alkoholijoobes 34-aastane elukaaslane kägistas teda. Politseinikud pidasid mehe kinni ja kiirabi andis kohapeal naisele esmaabi. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

25. jaanuaril sai politsei teate 38-aastaselt mehelt, kelle sõnul lõi Narva linnas Haigla tänaval patsiendina viibinud 46-aastane mees teda rusikaga näkku. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Ähvardamine
25. jaanuaril sai politsei teate, et Narvas Rakvere tänaval asuva kortermaja trepikojas ähvardas 60-aastane mees kruvikeerajaga 20-aastast naist. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
Möödunud ööpäeval tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine 28 Moldova, kolmel Venemaa, kahel Gruusia, ühel Usbekistani, ühel Läti, ühel Kasahstani ja ühel Mehhiko kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Kelmus
25. jaanuaril andis Pärnumaal elav mees politseile teada, et eelmise aasta oktoobri lõpus võeti temaga TikToki kaudu ühendust ja pakuti võimalust investeerida Hantecfxpro platvormil. Selleks paluti siseneda investeerimisplatvormi kodulehele ja teha endale sinna konto ning laadida alla Bitcoin rakendus. Rakenduse vahendusel tegi mees rahalisi kandeid nii investeerimiseks kui ka tulu kätte saamiseks. Tekitatud kahju on 1 910 eurot.

Saaremaa

Kultuurimälestise, arhivaali, museaali ja muuseumikogu rikkumine ning hävitamine ettevaatamatusest
25. jaanuaril andis Muinsuskaitseamet politseile teada, et nad tuvastasid Kõrkkülas paikneva kultuurimälestise rikkumise, kus eelmisel aastal täpset teadmata ajal on rasketehnikaga tekitatud pinnasesse rattaroopad ja sellega on kahjustatud arheoloogilist kultuurikihti.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.