Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 100 avaldust ja teadet kuritegudest. Lähisuhtevägivalla teateid oli 31. Varavastastest kuritegudest teatati 61, sh vargustest 28 korral. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milledes sai vigastada kuus inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati viis, narkojoobes üks. Piiril väljastati 13 sisenemiskeeldu. Schengeni viisaeeskirjade rikkumisi oli kolm, riigist saadeti välja üks inimene.

PÕHJA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul põhja prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

LÕUNA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lõuna prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Piiriturvalisus
26. mail tõkestati Kagu piiripunktides riiki sisenemine kuues Venemaa Föderatsiooni ja ühel Moldova kodanikul, kel puudusid riiki sisenemiseks Vabariigi Valitsuse korraldusega sätestatud põhjused.

Ööl vastu 27. maid tõkestati Luhamaa piiripunktis Eestisse sisenemine Moldova kodanikul, kellel puudusid asjakohased dokumendid õigustamaks reisi eesmärki ja tingimusi.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Ähvardamine
26. mail sai politsei teate, et Kohtla-Järvel Aru tänaval asuva maja juures ähvardas 42-aastane mees 31-aastast naist. Politsei pidas ähvardaja kahtlustatavana kinni

Piiriturvalisus

26. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestist väljumisel kahte Venemaa Föderatsioon kodanikku, kes viibis Schengeni alal seadusliku aluseta 16 päeva, neist 1 päeva Eestis. Isikutele koostati ettekirjutis Eestist lahkumiseks 7 päeva jooksul, kohaldati sissesõidukeeld kaheksaks kuuks ning määrati rahatrahv 120 eurot. Isikud lahkusid Venemaa Föderatsiooni.

26. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestist väljumisel 1991. aastal sündinud Venemaa Föderatsioon kodanikku, kes viibis Schengeni alal seadusliku aluseta 13 päeva, neist 1 päeva Eestis. Isikule koostati ettekirjutis Eestist lahkumiseks 7 päeva jooksul ning määrati rahatrahv 80 eurot. Isik lahkus Venemaa Föderatsiooni.

26. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel kahte Ukraina kodanikku, kelle reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged ja neil puudusid reisi eesmärki ning tingimusi õigustavad dokumendid. Isikutele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

26. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestist sisenemisel 1980. aastal sündinud Ukraina kodanikku, kel puudus kehtiv viisa või elamisluba. Isikule koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

26. mail tõkestati Narva-1 piiripunktis riiki sisenemine kolmel kodanikul, kel puudus riiki sisenemiseks Vabariigi Valitsuse korraldusega sätestatud põhjused.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Vargus
26. mail alustati menetlust selles, et 1. mail varastas tundmatu mees Paides kauplusest alkoholi ligi 203 euro väärtuses.

Pärnumaa

Vargus
25. mail alustati menetlust selles, et Põhja-Pärnumaa vallas varastati täpselt tuvastamata ajal suvekodu hoovist malmist pliidiplaat, kaks alumiiniumist piimajahutuse nõud ja muid asju. Esialgsetel andmetel on kahju ligi 420 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.