Politseis registreeritud sündmused

Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 147 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra rasket rikkumine ja 71 varavastast kuritegu, sealhulgas 55 vargust (neli eluruumidest ja üks sõidukist). Lähisuhtevägivalla teateid oli 113. Registreeriti 14 liiklusõnnetust, milles hukkus kaks ja sai vigastada 12 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 86 ning narkojoobes sõidukijuhte kolm.

Registreeriti kolm sisenemiskeeldu, üks riigipiiri ebaseaduslik ületamine ja üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine. Eestist saadeti välja viis inimest.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
22. oktoobril tuli teade, et Lasnamäel Vikerlase tänaval tekkis konflikt ka 44-aastase naise, 31-aastase naise ja 31-aastase mehe vahel. Konflikti tagajärjel said mõlemad 44-aastased naised ja mees kehavigastusi.

22. oktoobril teatati, et Mustamäel A. H. Tammsaare teel lõi 32-aastane mees 18-aastast meest näkku, põhjustades talle valu ja kehavigastusi. Politsei pidas lööja kinni.

23. oktoobril anti teada, et Põhja-Tallinnas Erika tänava maja korteris ründas seni tuvastamata mees 39-aastast meest, mille tagajärjel sai kannatanu kehavigastusi ja tundis valu. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse.

23. oktoobril teatati, et Lasnamäel Punase tänava toitlustusasutuses ründasid kolm seni tuvastamata inimest 33-aastast meest, põhjustasid talle valu ja kehavigastusi.

Vargus
22. oktoobril teatati, et Põhja-Tallinnas Ehte tänava maja maa-aluses garaažis on sõidukilt Toyota Land Cruiser öö jooksul varastatud valuveljed koos talverehvidega. Vargusega tekitatud kahju on 1600 eurot.

Kelmus
22. oktoobril anti teada, et 19. oktoobril helistas 49-aastasele Põhja-Tallinnas elavale mehele naine, kes väitis end olevat Swedbanki töötaja. Kui mees vastas, et on SEB Panga klient, siis ütles naine, et ühendab ta SEB Panga operaatoriga. Väidetav SEB Panga töötajast naine teatas, et mehe kontol taheti teha kahtlane tehing ja selle takistamiseks tuleb pangakonto viivitamatult blokeerida. Mees sisenes mobiil-ID abil oma pangakontole ja andis naisele oma kasutajatunnuse. Seejärel avas ta konto teises pangas ja teatas sellest ka naisele. 21. oktoobril läks mees SEB Panga kontorisse ja võttis kontoväljavõtte, millelt oli näha, et tema kontolt on tehtud kaks ülekannet võõrastele inimestele. Ülekannetega tekitati mehele kahju üle 4600 euro.

Piiriturvalisus

22. oktoobril viidi Põhja prefektuuris läbi illegaalimenetlus Ukraina kodaniku suhtes, kes pani toime liiklusalase süüteo. Tema
viisavaba viibimisaega lühendati ühekordselt, koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja määrati sissesõidukeeld kolmeks aastaks.

22. oktoobril viis Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalitus läbi illegaalimenetluse Aserbaidžaani kodanikust
mehe suhtes, kes oli viibinud Eestis seadusliku aluseta 309 päeva. Mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks kümne päeva jooksul ja määrati sissesõidukeeld kolmeks aastaks.

22. oktoobril viis Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalitus läbi illegaalimenetluse Ukraina kodanikust mehe suhtes, kes ei kasutanud talle väljastatud viisat eesmärgipäraselt. Mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks seitsme päeva jooksul ja määrati sissesõidukeeld kolmeks aastaks.

22. oktoobril tõkestati Tallinna lennujaamas Eestisse sisenemine Ukraina kodanikust mehel, kellel puudusid asjakohased
dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Mees paigutati kuni tagasilennuni kinnipidamiskeskusesse.

24. oktoobril tõkestati Tallinna lennujaamas Eestisse sisenemine kahel Ukraina kodanikust mehel, kelle põhjendused
reisi eesmärgi ja Eestis viibimise kohta ei olnud usaldusväärsed. Mehed lahkusid tagasi Kiievisse.

LÕUNA PREFEKTUUR

Jõgevamaa

Vargus
22. oktoobril avastati, et Jõgeva vallas Palamuse alevikus on sisse murtud eramu kõrvalhoonesse ning varastatud murutraktor. Vargusega tekitaud kahju on selgitamisel.

Tartumaa

Omavoliline sissetung
24. oktoobril teatati, et Vorbuse küla ridaelamusse oli sisenenud joobes võõras mees, kes ei suutnud omal jalal sealt lahkuda. Teatele reageerinud politseipatrull viis esmalt mehe kainenema. Juhtunu täpsemaid asjaolusid selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Kehaline väärkohtlemine
24. oktoobril sai politsei väljakutse Luunja valda Lohkva külla, kus alkoholijoobes elukaaslaste vahel oli puhkenud kähmlus. Rüseluses sai viga 47-aastane naine, kelle meedikud esmaabiks haiglasse viisid. Politsei pidas mehe kinni ning viis esmalt Tartu Vanglasse kainenema.

Vargused
23. oktoobril teatati, et Tartus Laulupeo puiestee spordiasutuse riietusruumi kapist varastati 1500 eurot sularaha.

22. oktoobril avastati, et Tartus Vahi tänaval on sisse murtud eramusse, kus kõik segamini oli paisatud. Kahju on selgitamisel.

22. oktoobril teatati, et Tartus Nurme tänaval on kiviga katki visatud eramu aken ning majas on käidud sees. Kahju ja täpsemad üksikasjad selgitatakse kriminaalmenetluses.

Kelmus
Politseile laekus teade, et 16. oktoobril langes Tartumaal elav mees internetikelmide ohvriks, kui temaga telefonitsi võõras inimene ühendust võttis ning tema arvutisse AnyDesk programmi laadis. Hilisemalt avastas mees, et tema pangakontolt on tehtud kaks tehingut summas 500 eurot. Kalmusjuhtumi üksikasju selgitab politsei kriminaaluurimises.

Piiriturvalisus
22. oktoobril kontrolliti Luhamaa piiripunktis Eestisse sisenemisel Venemaa Föderatsiooni registreerimismärgiga sõiduautot Volkswagen Passat, kust maksu- ja tolliameti töötajad avastasid peidetuna 800 Venemaa Föderatsiooni maksumärkidega sigaretti. Juhile määrati karistuseks 400-eurone rahatrahv.

22. oktoobril tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kellel puudusid riiki sisenemiseks Vabariigi Valitsuse korraldusega sätestatud põhjused. Isik suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

24. oktoobril avastasid piirivalvurid, et Värska lahel liikuv mootorpaat on nõuetekohaselt piiriveekogule registreerimata. Paadijuhile tehti suuline hoiatus ning muuhulgas selgitati piiriveekogul liikumise nõudeid ning kohustusi.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
24. oktoobril teatati, et Alutaguse vallas Ereda külas lõi 46-aastane mees endale tuttavat naist. Politsei pidas mehe kinni.

Politsei sai teate, et 24. oktoobril lõi 44-aastane mees Kohtla-Järvel Ahtme maantee korteris oma alaealist kasupoega. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

24. oktoobril teatati, et Narvas Rakvere tänava restoranis tekkis konflikt naiste vahel. Konflikti käigus lõi tundmatu naine 33-aastast naist klaasiga, mille tulemusena tundis kannatanu füüsilist valu ning tal tekkisid vigastused. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.

Politsei sai teate, et 24. oktoobril lõi 47-aastane naine Narvas Pähklimäe tänava baaris 43-aastast naist. Politsei pidas kahtlustatavana kinni 47-aastase naise.

Politseile teatati, et 23. oktoobril lõi 54-aastane mees Narvas Tallinna maantee korteris oma abikaasat. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Politsei sai teate, et viimastel päevadel lõi 43-aastane mees Kohtla-Järvel Nurga tänava korteris endist elukaaslast. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

22. oktoobril teatati politseile, et Narvas Bastrakovi tänava korteris tekitas 35-aastane mees oma abikaasale ja alaealisele tütrele füüsilist valu.
Politsei pidas kahtlustatavana kinni 35-aastase mehe.

Politsei sai teate, et 22. oktoobril tekitas 49-aastane mees Jõhvis Narva maantee korteris oma 31-aastasele elukaaslasele füüsilist valu. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Vargus
Politseile teatati, et 23. oktoobril varastati Narvas Võidu tänava korterist tõukeratas. Kahju on kokku 499 eurot.

Kelmus
Politseile teatas Jõhvis elav 51-aastane naine, et 21. oktoobril helistati talle võõralt telefoninumbrilt ja tutvustati ennast Coop panga töötajana. Helistaja juhendamisel sisestas naine Smart-ID PIN-koodid. Hiljem avastas kannatanu, et tema pangakontolt on teostatud ülekanne summas 220 eurot. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Piiriturvalisus
22. oktoobril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1975. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel ei olnud Eestisse sisenemiseks nõutavaid dokumente. Mehele koostati sisenemiskeeld ja suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

22. oktoobril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel sõiduautoga piiripunkti saabunud kahte Venemaa Föderatsiooni kodanikku, 1981. aastal sündinud meest ja 1973. aastal sündinud naist. Isikutel ei olnud Eestisse sisenemiseks nõutavaid dokumente. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

22. oktoobril saadeti Narva-1 piiripunktist tagasi neli Venemaa Föderatsiooni kodanikku, sest nad ei täitnud Vabariigi Valitsuse korralduses seatud tingimusi.

23. oktoobril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1982. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel ei olnud Eestisse sisenemiseks nõutavaid dokumente. Mehele koostati sisenemiskeeld ja suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

24. oktoobril avastas Vasknarva kordoni teenistus Narva jõel ajutist kontrolljoont ületanud Eesti Vabariigi registreerimisnumbriga mootorpaadi kahe isikuga pardal. Juhtumist informeeriti Venemaa Föderatsiooni piirivalve kordonit. Paadijuhile, 1982. aastal sündinud Eesti Vabariigi kodanikule määrati rahatrahv 160 eurot.

24. oktoobril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel kahte Ukraina kodanikku, kellel ei olnud Eestisse sisenemiseks nõutavaid dokumente. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

24. oktoobril saadeti Narva-1 piiripunktist tagasi seitse Venemaa Föderatsiooni kodanikku, sest nad ei täitnud Vabariigi Valitsuse korralduses seatud tingimusi.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Kelmus
22. oktoobril teatati politseile, et kaks nädalat tagasi pakkus Facebookis üks kasutaja ühele Eesti ettevõttele soodusalt müügiks lauaarvutit. Müüja ja ettevõtte esindaja suhtlesid Messengeri rakenduse abil ning leppisid kokku müügihinnas. Ettevõtte esitati makse sooritamiseks arve ning lubati kaup teele panna kohe pärast makse laekumist. Tänaseks ei ole ostetud kaup ettevõtteni jõudnud ning müüjaga ei ole võimalik ühendust saada. Esialgsel hinnangul on tekitatud varaline kahju ligi 1200 eurot.

Pärnumaa

Vargused
22. oktoobril teatati politseile, et viimase poolteise nädala jooksul on Lihulas Jaama tänaval eramu juurest varastatud kuus sõiduauto valuvelge. Esialgsel hinnangul on tekitatud varaline kahju ligi 210 eurot.

23. oktoobril sai politsei teate, et nädala jooksul on Paikusel sisse tungitud ühe ettevõtte kontoriruumidesse ja kõrvalhoonetesse, kust varastati kontoritehnikat. Tekitatud varaline kahju on selgitamisel.

Avaliku korra raske rikkumine
24. oktoobril teatati politseile, et Pärnus ühes meelelahutusasutuses ründasid kaks seni tuvastamata isikut 36-aastast meest, kes sai viga. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.

Raplamaa

Kehaline väärkohtlemine
23. oktoobril sai politsei teate, et Kehtna vallas aiamajas ründas 31-aastane mees oma elukaaslast, kes sai viga. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.

Vargus
22. oktoobril teatati politseile, et viimase kahe päeva jooksul on Kehtna vallas tungitud aiaga piiratud territooriumi ehitussoojakusse, kust varastati vaskmaandusrull ja elektriline pump. Tekitatud varaline kahju on selgitamisel.

Saaremaa

Kehaline väärkohtlemine
24. oktoobril sai politsei teate, et Saaremaal ühes eramus lõi 31-aastane mees oma tuttavat naist, kes sai viga. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.

Kelmus
22. oktoobril teatati politseile, et viimase aasta jooksul on 36-aastasele mehele loodud ettekujutus, et tal on võimalik saada 850 000 euro suurune annetus pärast seda, kui ta teostab mitu makset erinevatele välismaa pangakontodele. Esialgsel hinnangul on tekitatud varaline kahju ligi 10 595 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.