Politseis registreeritud sündmused

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
22. novembril teatati, et Lasnamäel Laagna teel toimub kaklus. Politseinikud pidasid kinni 36- ja 32-aastase mehe. Kannatanu, 41-aastane mees viidi haiglasse.

LÕUNA PREFEKTUUR

Piiriturvalisus
22. novembril tõkestasid piirivalvurid Kagu piiripunktis riiki sisenemise Venemaa kodanikul, kel puudus piiriületuseks seaduslik alus. Talle väljastati sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaale.

Ööl vastu 22. novembrit reageeris politseipatrull Tartus Anne tänaval öörahurikkumise väljakutsele. Kohalolnutega suheldes ilmnes, et kaks korteris olnud Gruusia kodanikku viibisid Eestis ebaseaduslikult. Kokku olid Gruusia kodanikud Schengeni alal viibinud ebaseaduslikult 276 päeva, neist 114 Eestis. Välismaalastele määrati rikkumise eest rahatrahv, neile koostati ettekirjutus riikist lahkumiseks ning lisaks kehtestati Schengeni alale kolmeks aastaks sissesõidukeeld.

IDA PREFEKTUUR

Piiriturvalisus
22. novembril tuvastasid piirivalvurid Narva-1 piiripunktis viisaeeskirja rikkumine ühel Venemaa kodanikul. Naisele määrati rahatrahv, koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks seitsme päeva jooksul ning kohaldati kolmeks aastaks sissesõidukeeld Schengeni riikide territooriumile.

22. novembril tõkestasid piirivalvurid Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemise kahel Ukraina, kahel Venemaa, ühel Iisraeli, ühel Moldova, ühel Kirgiisi ja ühel Serbia kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks Eesti avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Kelmus
22. novembril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 67-aastane Pärnumaa naine taotles 8. novembril Facebooki grupist „Kiirlaenu pakkumine vahemikus 1000 kuni 50000 eurot“ laenu. Naisele loodi ettekujutus, et temaga suhtleb laenuhaldur ning et laenu saamiseks tuleb tal tasuda lepingutasud ja ülekandmiskulud. Naine tasus need ära, aga soovitud laenu ei saanud ega saanud ka tasutud summat tagasi. Kahju on 360 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.