Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 58 teadet kuritegudest, mille seas oli 1 raske tervisekahjustuse tekitamine, 22 varavastast kuritegu, sealhulgas 16 vargust. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai viga 4 inimest ning tabati 5 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 375 väärtegu.

Piiril väljastati 7 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 3 isikut ning tuvastati 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Raske tervisekahjustuse tekitamine

4. septembril teatati, et Tallinnas Puhangu tänaval pussitas 38-aastane naine oma 41-aastast elukaaslast noaga tekitades talle raske kehavigastuse. Naine peeti kinni ning toimetati jaoskonda.

Juhtum piiril

4. septembril saabus Tallinna Lennujaama lennuga Kiievist kaks Ukraina kodanikku, 49-aastane mees ja 36-aastane mees, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi ning puudusid ka piisavad elatusvahendid. Meestele väljastati sisenemiskeelud ning nad saadetakse Eestist välja.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine

4. septembri õhtul teatati politseile, et Tartus Anne tänava õppeasutuse juures puhkes tuttavate noorukite vahel rüselus, mille käigus lõi 15-aastane noormees oma 14-aastat sõpra. Nooruk arstiabi ei vajanud. Juhtunu üksikasju selgitab politsei kriminaaluurimises.

Varguskatse

4. septembri hommikul avastati, et Kambja vallas Reola külas on sisse murtud ettevõtte territooriumile ning püütud varastada tööriistu kohvreid. Kahju on selgitamisel.

Juhtumid piiril

4. septembril kella 22 ajal tõkestati Luhamaa piiripunktis Eestisse sisenemine kahel Ukraina kodanikul, kelle põhjendused reisi eesmärgi kohta ei olnud usaldusväärsed, samuti puudusid isikutel asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Isikud saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

4. septembril kella 12 paiku peatasid piirivalvurid Võrumaal Setomaa vallas liikunud sõiduauto Toyota. Kontrollimisel avastasid piirivalvurid, et masina roolis olnud 35-aastane Kirgiisi Vabariigi kodanik on viibinud Schengeni territooriumil 15 kalendripäeva seadusliku aluseta. Õigusrikkujat karistati rahatrahviga ning ta saadeti riigist välja.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaal olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Ida-Virumaa

Ähvardamine

4. septembril teatati, et Narvas A-A. Tiimanni tänaval ähvardati 63-aastast naist tapmisega.

Kehalised väärkohtlemised

4. septembril teatati, et Kiviõli linnas lõi 28-aastane mees oma 24-aastast endist elukaaslast.

4. septembril teatati, et Narva-Jõesuu linnas tungis 34-aastasele naisele kallale tuttav naine.

Juhtum piiril

4. septembril saabusid Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1987. aastal, 1982. aastal ja 1994. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanikud ning 1986. aastal sündinud Ukraina kodanik, kes andsid ebaselgeid ütlusi oma reisi eesmärkide kohta ja kellel puudusid asjakohased dokumendid ja piisavad rahalised vahendid riiki sisenemiseks. Neile kehtestati sisenemiskeeld ja mehed saadeti tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Hiiumaa

Kehaline väärkohtlemine

4. septembril alustati kriminaalmenetlus selles, et Hiiumaa vallas ründas 38-aastane mees oma 29-aastast abikaasat.

Järvamaa

Asja rikkumine ja hävitamine

4. septembril sai politsei teate, et Imavere külas põles sõiduauto Volkswagen. Kahju on selgitamisel.

Läänemaa

Vargus

4. septembril sai politsei teate, et Lääne-Nigula vallas varastati eluhoonest murutrimmer. Vargusega tekitati kahju ligi 400 eurot.

Pärnumaa

Vargus

4. septembril sai politsei teate, et Pärnu Karja tänaval üritas varem sarnaste kuritegude eest karistatud 36-aastane mees varastada kauplusest alkoholi, kuid kaupluse töötajad pidasid mehe kinni ning andsid ta üle politseile.