Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 79 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 31 varavastast kuritegu, sealhulgas 22 vargust ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati 16 alkoholijoobes ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 443 väärtegu.

Piirilt väljastati viis sisenemiskeeldu ja registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine

17. septembril teatati, et Komeedi tänaval lõi 38-aastane mees talle tuttavat 32-aastast meest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Vargus

17. septembril teatati, et Lasnamäel Pae tänaval asuvast kauplusest varastati kuldkett. Kahju 990 eurot.

Juhtumid piiril

17. septembril saabus Tallinna lennujaama Istanbulist 1993. aastal sündinud India Vabariigi kodanik, kel puudus viisa või elamisluba. Mehe passis olev ühekordne viisa oli juba ära kasutatud. Mehele koostati piiril sisenemiskeeld ning kuni sobiva lennu väljumiseni viibib isik Tallinna lennujaama Non-Schengeni alal.

17. septembril saabus Tallinna lennujaama Kiievist 1994. aastal sündinud Ukraina kodanik, kel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi ning piisavad elatusvahendid. Mehele koostati piiril väljastatud sisenemiskeeld ning kuni sobiva lennu väljumiseni viibib ta Tallinna lennujaama Non-Schengeni alal.

17. septembril koostas Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse ametnik ettekirjutuse Eestist lahkumiseks 1980. aastal sündinud Brasiilia Liitvabariigi kodanikule, kes võis viisavabalt Schengeni alal viibida 90 päeva 180 päeva jooksul. Kuid mees ületas lubatud viisavaba viibimisaega ja viibis Schengeni alal 90 kalendripäeva seadusliku aluseta, neist kuus päeva Eestis.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargus

16. septembril lõhuti Tartus Pargi tänaval seisnud Citroen Berlingo küljeklaas ning masinast varastati HP sülearvuti. Varguse ja lõhkumisega tekitatud kahju on 1200 eurot.

Valgamaa

Röövimine

16. septembril kella 12.30 paiku teatati politseile, et Valgas Turu tänaval tungis 43-aastane mees kallale võõrale 66-aastasele mehele ning võttis temalt ära rahakoti ja mobiiltelefoni. Politsei pidas 43-aastase mehe kuriteos kahtlustatavana kinni. Eakas mees meedikute abi ei vajanud. Juhtunu üksikasju selgitatakse kriminaaluurimises.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Olulisi sündmusi pole registreeritud.

Ida-Virumaa

Omastamine

Politseile teatati 17. septembril, et Narvas Vahtra korterist omastati 44-aastasele naisele kuuluv vara. Kahju on 800 eurot.

Kehalised väärkohtlemised

43-aastane mees andis eile politseile teada, et Kohtla-Järvel Outokumpu tn tänaval lõi teda tundmatu mees, tekitades avaldajale füüsilist valu ja kehavigastusi.

17. septembril lõi 44-aastane mees Kohtla-Järvel Estonia pst korteris oma endist elukaaslast, tekitades 40-aastasele naisele füüsilist valu. Politseinikud pidasid mehe kahtlustavana kinni.

Juhtumid piiril

17. septembril kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel bussiga piiripunkti saabunud 1993. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanikku. Naise ütlused reisi eesmärgi kohta olid ebaselged, tal puudusid asjakohased dokumendid ja ka piisavad rahalised vahendid. Talle väljastati sisenemiskeeld ning suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

17. septembril kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel bussiga piiripunkti saabunud 1963. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Kuna mehel puudus kehtiv viisa või elamisluba, talle väljastati sisenemiskeeld ja suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

17. septembril kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel bussiga piiripunkti saabunud 1982. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Ka sel mehel puudus kehtiv viisa või elamisluba. Välismaalasele väljastati sisenemiskeeld ja suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine

17. septembril sai politsei teate, et Põhja-Pärnumaa vallas ründas 55-aastane naine oma 55-aastast abikaasat.

Vargus

17. septembril sai politsei teate, et varem sarnaste kuritegude eest karistatud 30-aastane mees lahkus Pärnus Hommiku Ehitajate teel asuvast tanklast tangitud kütuse eest tasumata. Vargusega tekitati kahju ligi 69 eurot.