Politseis registreeritud sündmused

12. märtsil registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 70 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 38 teadet varavastastest kuritegudest, mille seas oli 25 vargust (sh kolm eluruumidest ja kaks sõidukitest). Registreeriti viis liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaheksa inimest. Tabati kaheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 555.

Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu.

Põhja prefektuur

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised

12. märtsil teatati, et Kristiines Tihase tänaval lõi 46-aastane mees terava esemega 50-aastast meest ning tekitas talle vigastusi. Politseinikud pidasid noorema mehe kinni.

12. märtsil teatati, et Põhja-Tallinnas Erika tänaval asuvas korteris lõi alkoholi tarvitanud mees vorstilatiga noormeest ning põhjustas talle valu. Politseinikud pidasid mehe kinni.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine

12. märtsil teatati, et Maardus Kütte tänaval asuvas korteris lõi tundmatu mees 32-aastast meest ning tekitas talle vigastusi.

Ida prefektuur

Lääne-Virumaa

Asja omavoliline kasutamine

12. märtsil teatati politseile, et ajavahemikul 10.-11. märts võeti Väike-Maarja vallas Ebavere külas omavoliliselt rohelist värvi sõiduauto VW Passat.

Ida-Virumaa

Avaliku korra raske rikkumine

11. märtsil lõi Narva politseijaoskonna avalikes ruumides 1969. aastal sündinud mees 13-aastast poissi rusikaga, tekitades talle valu ja kehavigastusi. Politseinikud pidasid mehe kahlustavana kinni.

Looma julm kohtlemine

12. märtsil lasi Toila vallas 41-aastane mees ebaseaduslikust tulirelvast oma koera, mille tulemusena koer suri. Mees on kahtlustavana kinni peetud.

Kelmus

12. märtsil teatati politseile, et 2018. aasta suvel telliti ühelt mehelt Kohtla-Järvel mööblit ning tehti ettemaks. Mööblit pole praeguseks tarnitud ja raha ei ole tagastatud. Kahju on 350 eurot.

Kehalised väärkohtlemised

12. märtsil haaras mees Narvas Tallinna maanteel asuvas kaubanduskeskuses 18-aastasel naisel jõuga kätest kinni, tekitades talle füüsilist valu.

12. märtsil läks 36-aastane naine Kohtla-Järvel Ahtme linnaosas kallale oma 44-aastasele abikaasale ja lõi teda.

Juhtumid piiril

12. märtsil kontrollisid Narva-1 piiripunkti ametnikud Eestist väljumisel 1983. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel on Eesti Vabariigi elamisluba. Kontrollimisel selgus, et naine on tagaotsitav. Ta peeti kinni ja anti üle Narva politseijaoskonna patrullile.

12. märtsil kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestist väljumisel 1938. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Naine viibis Schengeni riikide territooriumil 18 päeva seadusliku aluseta, kõik päevad Eestis. Kuna tegemist on eaka inimesega, piirdusid ametnikud suulise hoiatusega. Naisele koostati ettekirjutus lahkumiseks ja ta lubati Venemaa Föderatsiooni.

12. märtsil kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestist väljumisel 1961. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Mees vormistas piiripunkti tax-free automaadis tagastuse, kuid kaupa tal reaalselt kaasas ei olnud. Kuna mees ei allunud tema tegevust kontrollima läinud politseiametnike korraldustele ning osutas vastupanu ametiruumi toimetamisel, kasutati ta suhtes vahetut sundi. Talle määrati rahatrahv, samuti tühistas Maksu- ja Tolliameti ametnik tema tax-free tagastustšekid. Mees lubati Venemaa Föderatsiooni.

12. märtsil kontrollisid Narva-1 piiripunkti ametnikud Eestisse sisenemisel 1966. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanikku. Mehel puudusid rahalised vahendid riiki sisenemiseks ja asjakohased dokumendid. Talle koostati sisenemiskeeld ning suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

12. märtsil kontrolliti samuti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel kahte Moldova Vabariigi kodanikku, 1975. aastal sündinud meest ja 1979. aastal sündinud naist. Nendne ütlused reisi eesmärgi kohta olid ebaselged ja puudusid ka asjakohased dokumendid. Välismaalastele koostati sisenemiskeelud ja nad suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Lõuna prefektuur

Tartumaa

Vargus

9. märtsi teatati, et Tartu vallas Kobratu külas on öö jooksul sisse murtud eramu kõrvalhoonesse, kust varastati mootorsaag, murutrimmer, akutrell ja ketaslõikur. Vargusega tekitatud kahju on 850 eurot.

Juhtumid piiril

12. märtsil teostasid Lõuna prefektuuri piiriametnikud ühes Läti kolleegidega Valga linnas liiklusjärelevalvet veendumaks, kas Eestis viibivatel välismaalastel on selleks seaduslik alus ning kas nad täidavad dokumendi kaasas kandmise kohustust. Kokku kontrolliti 19 sõidukit ja 41 isikut. Kontrollkäigul ei tuvastatud ühtki rikkumist.

Samal päeval kontrollisid piiriametnikud ka Valgamaa üht ehitusobjekti tuvastamaks, kas sealsetel töötajatel on seaduslik alus Eestis viibimiseks ja siin töötamiseks. Objektil kontrolliti kolme füüsilist isikut ning ühtegi rikkumist seal ei tuvastatud.

Lääne prefektuur

Hiiumaa

Kehaline väärkohtlemine

12. märtsil alustati kriminaalmenetlus selles, et ööl vastu 10. märtsi löödi Kärdlas Lubjaahju tänaval asuvas kohvikus 35-aastast meest, kes sai tervisekahjustusi.

Pärnumaa

Vargused

12. märtsil teatati politseile, et 26. veebruaril varastati Pärnus Side tänaval asuva ettevõtte laoruumis asunud rahakotist 250 eurot.

12. märtsil alustati kriminaalmenetlus selles, et ajavahemikul 19. veebruarist kuni 20. veebruarini varastati Pärnus Raba tänava juures 560 kuupmeetrit hakkevõsa ja Lauka tänavalt 14,4 tihumeetrit puidu ümarmaterjali. Vargusega tekitati varalist kahju 2680 eurot.

Raplamaa

Kehaline väärkohtlemine
12. märtsil alustati kriminaalmenetlus selles, et eelmisel päeval löödi Märjamaa vallas asuvas korteris 39-aastast meest, millega tekitati talle füüsilist valu ja tervisekahjustusi. Politsei pidas kahtlustatavana kinni 24-aastase mehe.

Vägivald võimuesindaja ja avalikku korda kaitsva muu isiku suhtes
12. märtsil andis tähelepanelik kodanik häirekeskusele teada, et Raplamaal Märjamaa-Valgu teel on kraavi sõitnud sõiduauto Volvo, mille juures on mees, kes võib olla joobes. Sündmuskohale reageerinud politseinikud mõõtsidki auto juures olnud 52-aastasel mehel alkoholijoobe ja tema suhtes alustati kriminaalmenetlus mootorsõiduki juhtimise eest joobeseisundis. Autos kaasreisijana viibinud 21-aastane naine lõi ametikohustusi täitnud 45-aastast patrullpolitseinikku, tekitades sellega politseinikule füüsilist valu.