Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 69 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 27 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ja 18 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 26. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati viis alkoholijoobes ja kaks narkojoobes sõidukijuhti.

Piiril registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Vägivald võimuesindaja vastu
16. detsembril hammustas 47-aastane mees Tallinnas Männiku tee bussipeatuses tekkinud rüseluse käigus ametikohustusi täitvaid politseinikke, 26-aastast ja 30-aastast meest ning põhjustas mõlemale valu ja kehavigastusi. Politsei pidas mehe kinni.

Kehaline väärkohtlemine
16. detsembril teatati, et Põhja-Tallinnas Lõime tänava korteris tekkis 30-aastase mehe ja 29-aastase naise vahel füüsiline konflikt, mille käigus said mõlemad osapooled kehavigastusi.

Kelmus
16. detsembril anti teada, et Põhja-Tallinnas elavale 34-aastale mehele helistas vene keelt kõnelev naine, kes tutvustas end Swedbanki töötajana ja teatas, et mehe arvelt vormistas keegi laenutaotluse. See tundus mehele kahtlane, kuna tal puudub arve Swedbankis ja teatas, et ta on SEB panga klient. Seepeale teatati, et kohe võtab temaga ühendust SEB pangatöötaja. Kõne suunati vene keelt kõnelevale mehele, kes tutvustas ennast panga turvatöötajana ja teatas, et mehe arvelt püütakse varastada raha. Tehingute tühistamiseks oli vaja mehe isikukoodi ja kasutajatunnust, mille ta ka ütles.
Seejärel tuli mehe mobiiltelefonile kood, mille ta kinnitas PIN1-koodiga ja mõne aja pärast PIN2-koodiga.
Hiljem helistas mees helistas panka ja sai teada, et tema arvelt on varastatud kokku ligi 1700 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot Riigiprokuratuuri pressinõunikult Kaarel Kallaselt, ..., 57880640.

Piiriturvalisus

16. detsembril tõkestati Tallinna lennujaamas Eestisse sisenemine Türgi kodanikust 38-aastasel mehel), kellel puudusid piisavad elatusvahendid ja asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Mees toimetati kinnipidamiskeskusesse.

16. detsembril koostati lahkumisettekirjutus Moldova kodanikest 26- ja 48-aastasele mehele, kes olid viibinud Eestis 39 päeva seadusliku aluseta. Meestele kehtestati kolmeks aastaks sissesõidukeeld.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa
Vargus
16. detsembril sai politsei teate, et Türil Viljandi tänaval siseneti sama päeva öösel kauplusesse, kust varastati esialgsetel andmetel alkoholi. Täpne kahjusumma on selgitamisel.

Pärnumaa

Vargus
16. detsembril teatati, et Pärnus Paide maanteel siseneti täpselt tuvastamata ajal kontoriruumi, kust varastati rahakassa. Esialgsetel andmetel on kahju ligi 2788 eurot.

Raplamaa

Kehaline väärkohtlemine
16. detsembril sai politsei teate, et Rapla maakonnas lõi 38-aastane mees elumaja hoovis oma 31-aastast elukaaslast, kes sai viga.

LÕUNA PREFEKTUUR

Jõgevamaa

Kehaline väärkohtlemine
Ööl vastu 17. detsembrit sai politsei väljakutse Jõgevale Liiva tänavale, kus 33-aastane mees oli tüli käigus löönud oma elukaaslast. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni. Juhtunu täpsemaid üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Tartumaa

Kelmus
Politsei poole pöördus Tartus elav naine, kellelt oli endine tuttav ühe ülekande tegemiseks abi palunud. Naisel paluti oma arvutisse alla laadida Anydesk programm ning sisestada Smart ID-koodid. Seda teinuna avastas naine, et tema pangakontolt on kadunud 4620 eurot ning tema lähedase kontolt lisaks 1200 eurot. Kelmusjuhtumi üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Võrumaa

Kelmus
Politseile teatati, et 9. detsembril soovis Võrumaal elav mees interneti müügikeskkonna vahendusel soetada mootorsaani. Ta tasus müüjale 2377 eurot nii saani kui ka selle transpordikuludeks, kuid tänaseni ei ole mees ostetud toodet kätte saanud, ka ei õnnestu mehel enam müüjaga kontakti saada. Juhtunu üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
Politsei sai teate, et 16. detsembril lõi 35-aastane mees Sillamäel Viru puiestee korteris oma elukaaslast. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse alustatud kriminaalmenetluses.

Ähvardamine
Politseile teatas 50-aastane Kohtla-Järvel elav naine, et 15. detsembril ähvardas avaldaja endine elukaaslane teda tapmisega. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.
Kelmus
Politseile teatati, et 16. detsembril helistas Kohtla-Järvel elavale 44-aastasele naisele vene keelt kõnelev mees, kes tutvustas ennast politseiametnikuna ja teatas, et keegi üritas vormistada naise nimele laenu. Pärast seda helistas naisele teine mees, kes tutvustas end Swedbanki töötajana ning palus naisel turvalisuse tagamise ettekäändel paigaldada programmi AnyDesk ja sisestada PIN-kalkulaatori koodid, mida naine ka tegi. Hiljem avastas kannatanu, et tema ja ta ema pangakontodelt on teostatud ülekanded võõrale pangakontole. Kahju on 1800 eurot.

Piiriturvalisus
16. detsembril avastati Narva linna piirivööndis lendamas mehitamata õhusõiduk. Droonilennutaja ei olnud teadlik, et Eesti Vabariigis ei tohi ilma Transpordiametiga kooskõlastuseta ja PPA-d eelnevalt teavitamata piirivööndis mehitamata õhusõidukit lennutada. Isikule määrati rahatrahv 160 eurot.

16. detsembril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel kahte Valgevene Vabariigi kodanikku, kellel puudus vastavalt Vabariigi Valitsuse korralduse 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" järgi õiguslik alus riiki sisenemiseks. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

16. detsembril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1974. aastal sündinud Ukraina kodanikku, kellel puudus vastavalt Vabariigi Valitsuse korralduse 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" järgi õiguslik alus riiki sisenemiseks. Naisele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

16. detsembril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1962. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel puudus vastavalt Vabariigi Valitsuse korralduse 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" järgi õiguslik alus riiki sisenemiseks. Mehele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

16. detsembril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1989. aastal sündinud Kameruni Vabariigi kodanikku, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Mehe viisa tunnistati kehtetuks, talle koostati sisenemiskeeld ja suunati tagasi Venemaale.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.