Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 72 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 26 varavastast kuritegu, sealhulgas 20 vargust. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 3 alkoholijoobes sõidukijuht. Registreeriti 278 väärtegu.

Piiril väljastati 3 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 1 isik, avastati 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine ning piirirežiimi rikkumisi tuvastati 1 korral.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised

10. aprillil teatati, et Lasnamäel K. Kärberi tänaval tekkis konflikt naabrite vahel, mille käigus 63-aastane mees ründas 78-aastast meest. Politseinikud pidasid ründaja kinni ja toimetasid ta politseijaoskonda.

10. aprillil teatati, et Virmalise tänaval ründas tundmatu mees 46-aastast naist. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

10. apriilil teatati konfliktist Mustamäel Vilde teel, kus 44-aastane mees ründas 31-aastast meest. Politseinikud pidasid ründaja kinni.

10. aprillil teatati konfliktist Lasnamäel Alvari tänaval, mille käigus 33-aastane mees ründas oma abikaasat, 31-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni ja toimetasid politseijaoskonda.

Juhtumid piiril

10. aprillil viis Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse ametnik läbi illegaalimenetluse kahe Ukraina kodaniku suhtes: 1992. aastal sündinud naine ja 2016. aastal sündinud laps. Naine viibis Schengeni riikide territooriumil 41 päeva seadusliku aluseta, kõik päevad Eestis. Talle koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks. Samuti on naine kohustatud korraldama oma alaealise lapse lahkumise. Sissesõidukeeldu ei kohaldatud ja väärteomenetlust ei alustatud.

10. aprillil viis Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse ametnik läbi illegaalimenetluse 1990. aastal sündinud Ukraina kodaniku suhtes. Mees esitas PPA-le elamisloa taotluse ning talle saadeti keelduv otsus. Isik viibis peale viisa kehtivusaja lõppemist Schengeni alal kaheksa kalendripäeva seadusliku aluseta, kõik päevad Eestis. Koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks, sissesõidukeeldu ei kohaldatud.

10. aprillil toimus Tallinna lennujaamas reid Schengeni ala siseste lendude kontrollimiseks. Reidi eesmärgiks oli kontrollida saabuvate ja väljuvate lendude reisijate kehtiva reisidokumendi kaasas kandmise kohustust, avastada ja kinni pidada õigusrikkujaid. Rikkumisi ei avastatud.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Ähvardamine

10. aprillil sai politsei teate, et Haapsalus Kastani tänaval ähvardas 44-aastane mees oma 37-aastast endist elukaaslast. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Saaremaa

Vägivald võimuesindaja ja avalikku korda kaitsva muu isiku suhtes
10. aprillil alustati kriminaalmenetlus selles, et sama päeva lõuna paiku viskas Kuressaare arestikambrisse toimetatud 54-aastane mees ametikohustusi täitvat 26-aastast politseinikku rahakotiga, põhjustades sellega mehele füüsilist valu.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargus

Politseile laekus teade, et 9. aprillil varastati Tartus Uue tänava korrusmaja esiselt parkimisplatsilt eritellimusel valmistatud lukustatud rulaator. Vargusega tekitatud kahju on 300 eurot. Politsei alustas juhtunu üksikasjade uurimiseks kriminaalmenetluse, ent palub seejuures ka kõigi tähelepanelike inimeste abi. Kel on infot varastatud rulaatori kohta või on seda kuskil näinud, palutakse ühendust võtta Tartu politseiuurijaga telefonil 53 06 94 80.

Viljandimaa

Vargus

2. aprillil avastati, et Põhja-Sakala vallas Paelama külas on metsaomaniku teadmata maha raiutud 39 seemnepuud. Tekitatud kahju on 515 eurot. 19,2840,00140

Juhtumid piiril

10. aprillil kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis 20-aastast Venemaa kodanikku, kel puudus seaduslik alus Eestisse sisenemiseks. Kuna piiripunkti saabunud isiku viisa oli kehtetu, vormistati talle riiki sisenemise keeld ning ta saadeti tagasi Venemaale.

10. aprillil kella 15 paiku tõkestasid piirivalvurid Luhamaa maanteepiiripunktis Eestisse sisenemise 29-aastasel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kelle põhjendused reisi eesmärgi kohta ei olnud usaldusväärsed. Samuti puudusid mehel asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Isik saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaal olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised

10. aprillil teatati, et Kiviõli linnas Aasa tänaval asuvas korteris lõi 22-aastane naine oma 41-aastast ema. Kiirabi toimetas naise esmaabi andmiseks haiglasse.

10. aprillil teatati, et Narvas A. Puškini tänaval asuva meelelahutusasutuse juures tekkis 38-aastasel mehel konflikt grupi võõraste meestega, mille käigus teda korduvalt löödi.

10. aprillil teatati, et Narvas Energia tänaval asuvas korteris lõi 49-aastast naist tema 54-aastane endine elukaaslane.

Vargus

10. aprillil teatati, et Jõhvi linnas Keskväljakul asuvast kauplusest varastati mängukonsool Sony PlayStation 4. Kahju on 379 eurot.

Juhtumid piiril

10. aprillil väljus 1962. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanik paadiga Narva veehoidlale, kuid jättis piiriveekogule väljumise registreerimata. Piirivalvurid määrasid mehele rahatrahvi. Samuti avastasid piirivalvurid paadist kalavõrgud, mis olid äsja püügilt eemaldatud ja kala. Kuna kehtib kalapüügi keeluaeg, anti rikkuja üle Keskkonnainspektsioonile.

10. aprillil saabus Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1974. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanik, kes juhtis Venemaal registreeritud sõiduautot Volkswagen. Tollikontrollis avastati autost peidetud 10 760 salasigaretti ja 3 liitrit viina. Alustati väärteomenetlus, mille tulemusena määrati rahatrahv ja salakaup konfiskeeriti. Piiril väljastati sisenemiskeeld, mehe viisa tunnistati kehtetuks ning ta saadeti tagasi Venemaale.