Politseis registreeritud sündmused

Möödunud nädalavahetusl registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 136 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 34 varavastast kuritegu, sealhulgas 28 vargust (kolm eluruumidest; kaks sõidukitest). Lähisuhtevägivalla teateid oli 134. Registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 7 inimest. Tabati 19 alkoholi- ja 1 narkojoobes sõidukijuht.

Piirilt väljastati 27 sisenemiskeeldu.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
6. mail teatati, et Lasnamäe K. Kärberi tänaval toimus konflikt nelja inimese vahel. Politseinikud pidasid kinni 35- ja 38-aastase mehe.

6. mail teatati, et kesklinna Sadama tänaval lõi 35-aastane mees oma abikaasat, 22-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.

6. mail teatati, et Lasnamäe J. Koorti tänava korteris lõi 32-aastane mees oma abikaasat, 24-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.

6. mail teatati, et kesklinnas Pärnu maanteel lõi seni tuvastamata mees 38-aastast meest.

7. mail teatati, et Lasnamäe Mahtra tänava korteris lõi alkoholijoobes 36-aastane mees 28-aastast naist.

7. mail teatati, et kesklinna Tatari tänava baaris lõi 21-aastane mees terava esemega 31-aastast meest. Politseinikud pidasid lööja kinni.

7. mail teatati, et Põhja-Tallinnas Kopli tänaval lõid seni tuvastamata mehed 42-aastast meest.

7. mail teatati, et kesklinnas Viru väljakul lõi seni tuvastamata mees 34-aastast naist.

7. mail teatati, et Lasnamäe Raadiku tänava korteris lõi 36-aastane mees oma elukaaslast, 35-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.

8. mail teatati, et Põhja-Tallinna Kopli tänava korteris lõi 49-aastane naine oma elukaaslast, 51-aastast meest. Politseinikud pidasid naise kinni.

8. mail teatati, et Lasnamäel Pallasti tänaval lõi tundmatu mees 21-aastast meest.

8. mail teatati, et Kristiine Kotka tänaval lõi 42-aastane mees 53-aastast naist.

Vargus
6. mail teatati, et Lasnamäe Linnamäe teel varastati turvamehe mobiiltelefon ja dokumendid. Kahju on 700 eurot.

Harjumaa

Kehalised väärkohtlemised
6. mail teatati, et Paldiskis Rae tänaval lõi 39-aastane mees 42-aastast meest.

6. mail teatati, et Saku valla lõi seni tuvastamata mees 56-aastast meest.

7. mail teatati, et Viimsi valla Haabneeme alevikus lõi alkoholijoobes 46-aastane mees oma abikaasat, 46-aastast naist.

8. mail teatati, et Viimsi valla Muuga külas lõi 50-aastane mees oma elukaaslast, 42-aastast naist.

Piiriturvalisus
7. mail saabus Helsingist Tallinna Vanasadamasse 1968. aastal sündinud Soome Vabariigi kodanik. Tuvastati, et naisel oli varasemalt koostatud sissesõidukeeld viieks aastaks ja ta lahkus tagasi Helsingisse.

LÕUNA PREFEKTUUR

Jõgevamaa

Kehalina väärkohtlemine
7. mail sai politsei väljakutse Jõgeva valda Kärde külla, kus olid omavahel tülli läinud ühiselt alkoholi pruukinud mehed. Tüli käigus lõi joobes 53-aastane mees 64-aastast sõpra. Politsei pidas lööja kinni ning viis kainenema. Kannatanu toimetati TÜ kliinikumi.

Valgamaa

Kehaline väärkohtlemine
Ööl vastu 8. maid sai politsei väljakutse Valga linna Petseri tänava korterise, kus ühise alkoholi tarvitamise käigus oli osapoolte vahel puhkenud konflikt. Jageluses olid viga saanud 38-aastane mees ja 44-aastane naine. Kannatanutele andisid meedikud esmaabi. Politsei pidas kinni 34-aastase mehe. Juhtunu täpsemaid üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Välisriigi ja rahvusvahelise organisatsiooni ametliku sümboli teotamine
8. mail avastati, et Valgas Rohelisel tänaval on musta värviga soditud mälestusmärki. Telliti selle puhastamine ning teo toimepanijat selgitab politsei alustatud menetluses.

Piiriturvalisus
8. mail kell 13.45 tõkestati Koidula piiripunktis Eestisse sisenemine 21-aastasel Ukraina kodanikul, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi, puudusid rahalised vahendid ja reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged. Isik lahkus tagasi Venemaa Föderatsiooni.

8. mail kell 8.35 tõkestati Koidula piiripunktis Eestisse sisenemine 2004. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Isik lahkus tagasi Venemaa Föderatsiooni.

7. mail saabus Luhamaa piiripunkti Venemaa Föderatsiooni registreerimismärgiga sõiduauto BMW, mille salongist avastati kumminui. Tsiviilkäibes keelatud külmrelv võeti mehelt ära, misjärel lubati mehel oma teekonda jätkata.

7. mail kell 15.42 tõkestati Luhamaa piiripunktis Eestisse sisenemine 1990. aastal sündinud Armeenia kodanikul, kelle põhjendused reisi eesmärgi kohta ei olnud usaldusväärsed. Isik suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

7. mail tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine 1995. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kel puudus piiriületuseks vajalik viisa. Talle väljastati sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
6. mail teatati politseile, et Haljala vallas Kisuvere külas Tuule tänaval asuvas korteris lõi 66-aastane mees 38-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised

6. mail teatati politseile, et Kohtla-Järvel Uus tänaval asuvas maja juures lõi 58-aastane mees omavahelise konflikti käigus 46-aastast meest. Politseinikud pidasid lööja kahtlustatavana kinni.

7. mail teatati politseile, et Narvas Tallinna maanteel asuvas korteris lõi 41-aastane mees omavahelise konflikti käigus 39-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kahtlustatavana kinni.

7. mail teatati politseile, et Narvas Puškini tänaval asuvas korteris lõi 32-aastane mees 31-aastast naist. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

7. mail teatati politseile, et Narvas 26. Juuli tänaval asuvas korteris lõi 65-aastane mees omavahelise konflikti käigus 62-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kahtlustatavana kinni.

8. mail teatati politseile, et Kohtla-Järvel Katse tänaval lõi 41-aastane mees 22-aastast meest. Politsei pidas lööja kahtlustatavana kinni.

8. mail teatati politseile, et Kohtla-Järvel Maleva tänaval lõi 25-aastane mees 35-aastast meest. Politsei pidas lööja kahtlustatavana kinni.

8. mail teatati politseile, et Sillamäel Viru puiesteel lõi 61-aastane mees omavahelise konflikti käigus 45-aastast naist. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

8. mail teatati politseile, et Kohtla-Järvel Katse tänaval lõi 39-aastane naine omavahelise konflikti käigus19-aastast naist. Politsei pidas lööja kahtlustatavana kinni.

Piiriturvalisus

6. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestist sisenemisel Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kel puudus kehtiv viisa või elamisluba. Isikule koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

6. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1967. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kelle reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged ja tal puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Isikule koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

6. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1980. aastal sündinud Ukraina kodanikku, kelle reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged ja tal puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Isikule koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

6. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1981. aastal sündinud Ukraina kodanikku, kelle reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged ja tal puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Isikule koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

7. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestist väljumisel 1964. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kes viibis Schengeni alal seadusliku aluseta 8 kalendripäeva, neist kaks päeva Eestis. Mehele koostati ettekirjutis Eestist lahkumiseks 7 päeva jooksul, kohaldati sissesõidukeeld kolmeks kuuks ja määrati rahatrahv 60 eurot. Isik lahkus Venemaa Föderatsiooni.

7. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel kahte Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kelle reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged ja neil puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Isikutele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

7. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1988. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanikku, kelle reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged ja tal puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Isikule koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

7. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1980. aastal sündinud Brasiilia Liitvabariigi kodanikku, kelle reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged ja tal puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Isikule koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

7. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1969. aastal sündinud Ukraina kodanikku, kelle reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged ja tal puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Isikule koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

7. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1980. aastal sündinud Ukraina kodanikku, kelle reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged ja tal puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Isikule koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

8. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1993. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kelle reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged ja tal puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Isikule koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

8. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1995. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kelle reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged ja tal puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Isikule koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

8. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel kahte Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kelle reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged ja neil puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Isikutele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

8. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel kahte Ukraina kodanikku, kel puudus kehtiv viisa või elamisluba. Isikule koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

8. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1979. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kelle reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged ja tal puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Isikule koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

8. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestist sisenemisel 2000. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kel puudus kehtiv viisa või elamisluba. Isikule koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

8. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 2000. aastal sündinud Ukraina kodanikku, kelle reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged ja tal puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Isikule koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Kehaline väärkohtlemine
7. mail teatati, et Haapsalus lõi 25-aastane mees korteris enda elukaaslast, 23-aastast naist, kes sai viga. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.
Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine
7. mail sai politsei teate, et Pärnus löödi täpselt tuvastamata asukohas 66-aastast meest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.
Raplamaa

Kehalised väärkohtlemised
8. mail teatati, et Märjamaa vallas löödi korteris 19-aastast naist, kes sai viga. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

6. mail teatati, et Kehtna vallas lükkas 50-aastane naine tänaval 38-aastast naist, kes tundis valu.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.