Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 66 avaldust ja teadet kuritegudest. Varavastastest kuritegudest teatati 37, sh vargustest 26 korral. Lähisuhtevägivalla teateid oli 24. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 6 ja narkojoobes 1. Piirilt väljastati 5 sisenemiskeeldu.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
24. märtsil teatati, et Mustamäel Akadeemia teel ründas seni tuvastamata mees 70-aastast meest. Kannatanu pöördus ise haiglasse. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

24. märtsil teatati, et Kritsiines Endla tänaval meelelahutusasutuses lõi 24-aastane mees 36-aastast meest. Politseinikud pidasid ründaja kinni.

24. märtsil teatati, et Mustamäel A. H. Tammsaare teel korteris lõi 84-aastane mees talle tuttavat 61-aastast ja 35-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Tulirelva ebaseaduslik käitlemine
24. märtsil sai politsei väljakutse Kastre valda, kus joobes mees oli tulirelvaga vehkinud, ähvardanud majanaabrit ning teinud hoovil relvast paar lasku õhku. Vahejuhtumis keegi viga ei saanud. Politsei pidas joobes 56-aastase mehe kuriteos kahtlustatavana kinni. Ebaseaduslik relv võeti mehelt hoiule ning juhtunu üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
25. märtsil tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine kahel Valgevene kodanikul, kellel puudusid riiki sisenemiseks Vabariigi Valitsuse korraldusega sätestatud põhjused. Isikud lahkusid tagasi Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
Politsei sai teate, et 24. märtsil lõi 57-aastane mees Rakveres Lennuki tänava korteris talle tuttavat naist. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
Politseile teatati, et 24. märtsil tekitas 26-aastane mees Narvas Energia tänava korteris oma abikaasale füüsilist valu. Juhtunu üksikasju selgitab politsei alustatud kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
24. märtsil kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eesti Vabariigist väljumisel 1985. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kes viibis Schengeni alal seadusliku aluseta 3 päeva, neist ühe päeva Eestis. Naisele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks 7 päeva jooksul, kohaldati sissesõidukeeld üheks kuuks ja määrati rahatrahv 40 eurot. Isik suundus Venemaa Föderatsiooni.

24. märtsil kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1983. aastal sündinud Läti Vabariigi määratlemata kodakondsusega isikut, kellele on kehtestatud sissesõidukeeld. Mehele koostati sisenemiskeeld ja suunati tagasi Venemaale.

24. märtsil kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1980. aastal sündinud Ukraina kodanikku, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Mehele koostati sisenemiskeeld ja suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Kelmus
24. märtsil alustati menetlust selles, et 16. märtsil saadeti 50-aastasele naisele seni kindlakstegemata inimese poolt sõnum, milles öeldi, et teie pakk ootab kohaletoimetamist ja vaja on kinnitada makse. Naine vajutas pakutud lingile, kust küsiti krediitkaardi andmeid, mille ta ka sisestas. Hiljem avastas naine, et tema arvelt on tehtud ülekandeid, esialgsetel andmetel ligi 1298 euro eest. Kannatanul ei ole üle kantud raha enam võimalik tagasi saada. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Pärnumaa

Vargused
24. märtsil teatati, et Pärnus varastati täpselt tuvastamata ajal hoovis olevatelt kujudelt kaks antiikset kiivrit. Esialgsetel andmetel on kahju 800 eurot.

24. märtsil teatati, et Pärnus pani 27-aastane mees Laial tänaval asuvas kaupluses enda spordikotti erinevat alkoholi. Vargus jäi lõpule viimata, sest poe turvatöötajad pidasid mehe kinni.

Raplamaa

Vargus
24. märtsil sai politsei teate, et Kehtna alevikus varastati ajavahemikul 23. märtsi õhtu kuni 24. märtsi hommik bensiinijaama kinnistult vaskkaablit. Esialgsetel andmetel on kahju ligi 300 eurot.

Saaremaa

Kehalised väärkohtlemised
24. märtsil sai politsei teate, et Kuressaares lõi 49-aastane mees elumajas tuttavat 61-aastast meest, kes sai viga. Politsei pidas 49-aastase mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

24. märtsil teatati, et Orissaares lõi eakas mees elumajas enda abikaasat, naine sai viga. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.