Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 102 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 66 varavastast kuritegu, sealhulgas 41 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 32.

Ööpäeva jooksul juhtus viis inimkannatanutega liiklusõnnetust. Juhtimiselt kõrvaldati üheksa joobekahtlusega sõidukijuhti.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
19. oktoobril teatati, et Põhja-Tallinnas Vesilennuki tänaval korteris ründas 43-aastane mees oma endist elukaaslast. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Harjumaa

Vargus
19. oktoobril teatati, et Maardu linnas on sisse murtud ehituskonteinerisse ja varastatud sealt tööriistu. Esialgne kahju 2500 eurot.

LÕUNA PREFEKTUUR

Valgamaa

Kelmus
19. oktoobril pöördus politseisse mees, kelle teadmata oli tema nimele võetud kaks järelmaksu. Kelmusega tekitatud kahju on 396 eurot.

Piiriturvalisus
19. oktoobril saabus Luhamaa piiripunkti Usbekistani kodanik, kelle dokumentide kontrollimisel avastati, et mees on viibinud seadusliku aluseta Schengeni alal 290 päeva ning veetnud neist ühe Eestis. Mehele koostati lahkumisettekirjutus, määrati rahatrahv 360 eurot ning kehtestati Schengeni alale sissesõidukeeld kolmeks aastaks. Pärast menetlustoiminguid suundus mees Venemaale.

Möödunud ööpäeval tõkestasid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis Eestisse sisenemise ühel Ukraina kodanikul. Tõkestamise põhjus seisnes selles, et inimesel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks. Välismaalasele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.
IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Süütamine
19. oktoobril teatati politseile, et Ahtmes Puru teel oli mees lõhkunud gaasipliidi ja pannud oma särgi põlema. Päästjad evakueerisid elanikud. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
19. oktoobril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine kahel Ukraina ja Moldova ning ühel Usbekistani kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Kehaline väärkohtlemine
19. oktoobril sai politsei teate, et Lääne-Nigula vallas lõi seni teadmata inimene haamriga 32-aastast meest. Kiirabi toimetas mehe haiglasse. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Saaremaa

Vargus
19. oktoobril alustati kriminaalmenetlust selles, et 14. oktoobril varastati Kuivastu-Virtsu vahelisel liinil sõitval parvlaeval töötava 56-aastase naise kotist tööandjale kuuluv tahvelarvuti. Kahju on 600 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.