Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 49 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 26 varavastast kuritegu, sealhulgas 17 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 27.

Toimus kaks inimkannatanutega liiklusõnnetust ning juhtimiselt kõrvaldati viis joobekahtlusega sõidukijuhti.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
11. jaanuaril toimus Kesklinnas Tuukri tänava kortermajas konflikt elukaaslaste vahel.

11. jaanuaril teatati, et Põhja-Tallinnas Paagi tänava majas lõi 41-aastane naine oma 53-aastast abikaasat.

LÕUNA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lõuna prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Piiriturvalisus
Möödunud ööpäeval tõkestasid piirivalvurid Kagu piiripunktides Eestisse sisenemise ühel Venemaa kodanikul. Tõkestamise põhjus seisnes selles, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalasele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
11. jaanuaril puhkes Narvas Väike-Rakvere tänaval kahe noore mehe vahel tüli, mille käigus sai viga 15-aastane noormees. Juhtunu täpsemaid üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Lääne-Virumaa

Kelmus
Politseile laekus teade, et jaanuarikuu algul soovis Vinni vallas elav mees interneti müügikeskkonna kaudu osta JBL kõlarit. Mees maksis müüjale toote eest 200 eurot, kuid tänaseni ta ostetud kaupa kätte saanud ei ole. Ka ei ole mees tagasi saanud oma raha. Kelmusjuhtumi asjaolusid selgitab politsei kriminaaluurimises.

Piiriturvalisus
10. jaanuaril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine seitsmel Venemaa, ühel Prantsusmaa ja ühel Austraalia kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

11. jaanuaril kontrolliti piiripunktis Eestist väljumisel Valgevene kodanikku. Selgus, et mees oli viibinud Schengenis seadusliku aluseta 161 kalendripäeva, nendest 20 päeva Eesti Vabariigis. Mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks, kohaldati Schengeni sissesõidukeeld kolmeks aastaks ja määrati 400-eurone rahatrahv.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Vargus
11. jaanuaril sai politsei teate, et Põhja-Pärnumaa vallas Luuri külas on täpselt teadmata ajal sisse tungitud lukustatud aiaga piiratud kinnistule, kust on varastatud kaks päikesepaneelide inverterit. Vargusega tekitatud kahju ja juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Saaremaa

Vargus
11. jaanuaril sai politsei teate, et Kuressaare linnas tervishoiuasutuse fuajees varastati jope taskust mobiiltelefon Samsung Galaxy A53. Tekitatud kahju on 266 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.