Politseis registreeritud sündmused

Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 154 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 44 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ja 26 vargust. Registreeriti üheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 10 inimest. Tabati 54 alkoholi- ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 454 väärtegu. Piirilt väljastati 17 sisenemiskeeldu, riigist saadeti välja kuus isikut, Schengeni viisaeeskirja rikuti kuuel juhul, avastati üks salakaubaveo juhtum ning tuvastati kolm piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Ähvardamine
24. novembril teatati, et Lasnamäel Ümera tänaval sooritas 28-aastane mees stardipüstolist lasu kortermaja akende suunas, mille tagajärjel tundsid ohtu korteris viibinud inimesed. Politseinikud pidasid mehe kinni.

Kehalised väärkohtemised
23. novembril teatati, et alkoholijoobes 46-aastane mees lõi Lasnamäel Loometsa tänaval oma elukaaslast, 50-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.

23. novembril teatati, et Põhja-Tallinnas Sõle tänaval korteris löödi 43-aastast naist.

23. novembril teatati, et alkoholijoobes 26-aastane mees lõi Mustamäel J. Sütiste teel oma elukaaslast, 27-aastast naist.

23. novembril teatati, et Lasnamäel Sinimäe tänaval korteris oli tüli vendade, 33-aastase ja 31-aastase mehe vahel, mille käigus said mõlemad vigastada.

23. novembril teatati, et alkoholi tarvitanud 40-aastane mees lõi Malagast Tallinnasse teel olnud lennukis 24-aastast naist.

24. novembril teatati Kesklinnas Rävala puiesteel toimunud tülist, mille käigus said vigastada 46-aastane ja 32-aastane mees.

24. novembril teatati politseile abikaasade vahelisest tülist Põhja-Tallinnas Ankru tänaval, kus said vigastada 40-aastane naine ja 35-aastane mees.

24. novembril teatati, et Põhja-Tallinnas Kari tänaval lõi 49-aastane mees oma 51-aastast elukaaslast. Politseinikud pidasid mehe kinni.

24. novembril teatati, et Kesklinnas Vana-Viru tänaval lõi 22-aastane mees 38-aastast meest. Politseinikud pidasid mehe kuriteos kahtlustatava kinni.

24. novembril teatati, et Kesklinnas Pärnu maanteel löödi 31-aastast meest.

24. novembril teatati, et Lasnamäel Linnamäe teel meelelahutusasutuses löödi 39-aastast meest.

24. novembril teatati, et Kesklinnas J. Vilmsi tänaval tungiti kallale 28-aastasele mehele. Politseinikud pidasid kuriteos kahtlustatavana kinni 60-aastase mehe.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
22. novembril teatati politseile, et 51-aastane mees lõi 25-aastast meest korduvalt noaga. Mees viidi haiglasse, politsei pidas ründaja kuriteos kahtlustatavana kinni.

22. novembril teatati politseile, et Klooga alevis läks 62-aastane mees kallale 60-aastasele naisele. Naine viidi haiglasse ning politsei pidas ründaja kuriteos kahtlustatavana kinni.

23. novembril teatati, et Viimsi vallas Miiduranna külas löödi 34-aastast meest.

24. novembril teatati, et Rae vallas lõi 34-aastane mees oma 33-aastast abikaasat. Politseinikud pidasid lööja kinni.

24. novembril teatati, et Maardus Kallasmaa tänaval tungis 34-aastane mees kallale oma 44-aastasele elukaaslasele. Politseinikud pidasid mehe kinni.

Juhtumid piiril
22. novembril Helsingist Tallinna Vanasadamasse saabunud reisilaeva Viking XPRS reisijate nimekirjas oli 49-aastane Eesti Vabariigi kodanik. Mees oli kuulutatud tagaotsitavaks seoses kohtueelsest menetlusest kõrvale hoidmisega. Tallinna kordoni patrull tabas isiku ja toimetas ta Harju Maakohtu Tallinna kohtumajja.

22. novembril saabus Tallinna lennujaama lennuga Moskvast 27-aastane Aserbaidžaani Vabariigi kodanik. Mehel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi ning puudusid ka piisavad elatusvahendid. Talle koostati piiril väljastatud sisenemiskeeld, samuti tunnistati kehtetuks isiku viisa. Isik paigutati lennujaama Non-Schengeni alale ootama sobivat tagasilennu võimalust.

22. novembril saabusid Tallinna lennujaama lennuga Kiievist neli Ukraina kodanikku: 21-aastane mees, 26-aastane mees, 30-aastane mees ja 19-aastane mees. Piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse ametnik tunnistas 30-aastase mehe elamisloa kehtetuks. Isikutel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Neile koostati piiril väljastatud sisenemiskeelud ja nad paigutati lennujaama Non-Schengeni alale ootama sobivat tagasilennu võimalust.

22. novembril saabusid Tallinna lennujaama lennuga Istanbulist kaks India Vabariigi kodanikku: 41-aastane mees ja 46-aastane naine. Isikutel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi ja nende viisad tunnistati kehtetuks. Neile koostati piiril väljastatud sisenemiskeelud ja nad lendasid tagasi Istanbuli.

22. novembril koostas Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse ametnik 29-aastasele Ukraina kodanikule, kes töötas Eestis ebaseaduslikult, ettekirjutuse Eestist lahkumiseks ning kohaldas mehele kuueks kuuks sissesõidukeelu.

22. novembril koostas Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse ametnik 36-aastasele Ukraina kodanikule, kes töötas Eestis ebaseaduslikult, ettekirjutuse Eestist lahkumiseks ning kohaldas mehele üheks aastaks sissesõidukeelu.

22. novembril viis Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse ametnik kahe Ukraina kodaniku suhtes läbi illegaalimenetluse. 45-aastane mees pani 21. novembril toime liiklusrikkumise. PPA lõpetas ennetähtaegselt mehe viisavaba viibimisaja ning talle koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ning kohaldati kolmeks kuuks sissesõidukeeld. 43-aastane mees töötas Eestis seadusliku aluseta. PPA lõpetas tema viibimisaja ennetähtaegselt ning talle koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ning kohaldati kolmeks kuuks sissesõidukeeld.

23. novembril viis Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse ametnik läbi illegaalimenetluse 1980. aastal sündinud Ukraina kodaniku suhtes. Mees põhjustas 23. novembril Tallinnas liiklusõnnetuse. Asjaolude uurimise käigus selgus, et mees on Eestis osutanud taksoteenust. PPA lõpetas ennetähtaegselt tema viibimisaja. Talle koostati lahkumisettekirjutus ning sissesõidukeeld viieks aastaks. Mees lahkus Eestist Kiievisse.

24. novembril saabus Tallinna lennujaama riigist väljuvale suunale 1960. aastal sündinud Ukraina kodanik, kes viibis Schengeni viisaruumis seadusliku aluseta 29 päeva, neist neli päeva Eestis. Kohaldati sissesõidukeeld kolmeks kuuks. Mees lahkus lennuga Kiievisse.

24. novembril koostas Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juht ettekirjutuse riigist lahkumiseks 1984. aastal ja 1988. aastal sündinud Ukraina kodanikele, kes panid toime varavastased süüteod. PPA otsusega lõpetati ennetähtaegselt meeste viisavaba viibimine Eestis. Kohaldati sissesõidukeelud üheks aastaks.

24. novembril koostas Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juht ettekirjutuse riigist lahkumiseks 1967. aastal sündinud Gruusia kodanikele, kes töötas Eestis ebaseaduslikult. Mehele määrati rahatrahv. PPA otsusega lõpetati ennetähtaegselt mehe viisavaba viibimine Eestis. Kohaldati sissesõidukeeld viieks aastaks.

LÕUNA PREFEKTUUR

Jõgevamaa

Kehaline väärkohtlemine
24. novembril teatati, et Jõgeval Pargi tänava korteris puhkes endiste elukaaslaste vahel tüli, mille käigus 56-aastane mees lõi 36-aastast naist. Vahejuhtumis keegi viga ei saanud. Tüli osapooled pöördusid asjaolude selgitamiseks jaoskonda.

Tartumaa

Vargus
24. novembri õhtul murti Tartus Vaksali tänaval sisse ettevõtte ruumidesse, kust varastati kassasaha. Vargusega tekitatud kahju ja üksikasjad selguvad kriminaaluurimises.

Kehalised väärkohtlemised
Ööl vastu 24. novembrit puhkes Tartus Lõunakeskuse ringristmiku lähistel taksojuhi ja klientide vahel sõiduarve tasumise üle tüli, mis päädis kähmlusega. Vahejuhtumis keegi õnneks viga ei saanud. Tüli tekkepõhjuseid ja rüseluse üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

22. novembri hilisõhtul puhkes Tartus Ringtee tänava korteris elukaaslaste vahel tüli, mille käigus 34-aastane mees lõi 31-aastast elukaaslast. Politsei pidas joobes mehe kinni ning viis esmalt arestikambrisse kainenema. Naine viga ei saanud.

Valgamaa

Kehaline väärkohtlemine
22. novembri õhtul puhkes Valgas Võru tänava korteris ühiselt alkoholi tarvitanud elukaaslaste vahel tüli, mille käigus 45-aastane mees lõi 37-aastast naist. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni. Naisele andsid meedikud esmaabi kohapeal.

Viljandimaa

Vargus
Politseile laekus teade, et 20. novembril varastati Viljandis Tallina tänava eramu õuel seisnud lukustamata sõiduautost Volvo rahakott koos dokumentide ja pankakaartidega, millelt võeti omaniku teadmata välja ligemale 2000 eurot sularaha.

Juhtumid piiril
22. novembril tabasid keskkonnaametnikud Peipsi järvelt aluse ühes kaluriga, kes pani parasjagu püügile ebaseaduslikke nakkevõrke. Lisaks tuvastasid piirivalvurid, et järvel liikunud alusel puudub registreerimisnumber. Alus suunati kaldale, kus selle kaptenile 200-eurone rahatrahv määrati.

22. novembril tõkestati Koidula piiripunktis Eestisse sisenemine kahel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kelle põhjendused reisi eesmärgi kohta ei olnud usaldusväärsed, samuti puudusid isikutel asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Piiripunkti saabunud isikutele väljastati riiki sisenemiskeeld ning nad saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

23. novembri pealelõunal kontrolliti Luhamaa piiripunktis Eestist lahkumisel Kasahstani registreerimismärkidega sõiduautot Mitsubishi Carisma, mida juhtis 1984. aastal sündinud Kõrgõstani Vabariigi kodanik. Piirivalvurid avastasid, et juhi esitatud sõiduki registreerimistunnistus oli võltsitud. Sõiduk jäeti täiendavaks ekspertiisiks piiripunkti territooriumile. Isiku kinnipidamine asendati maksega riigituludesse ning ta lahkus Venemaa Föderatsiooni.

Ööl vastu 24. novembrit peeti Luhamaa piiripunktis Eestist lahkumisel kinni Kasahstani Vabariigi registreerimismärkidega sõiduauto BMW 520, mida juhtis 40-aastane Kasahstani Vabariigi kodanik. Piirivalvurid avastasid, et masina identifitseerimistähised olid manipuleerimistunnustega, mistõttu paigutati sõiduk täiendavaks ekspertiisiks piiripunkti arestiaeda ning isik lahkus Venemaa Föderatsiooni.

24. novembril tõkestati Koidula piiripunktis Eestisse sisenemine kahel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kelle põhjendused reisi eesmärgi kohta ei olnud usaldusväärsed, samuti puudusid isikutel asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Piiripunkti saabunud meestele väljastati riiki sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
22. novembril teatati politseile, et 21. novembril lõi 28-aastane mees Tapal Pikal tänaval korteris enda 24-aastast abikaasat.

Vargus
23. novembril varastati Tapa linnas Künka tänavale pargitud lukustamata sõiduauto Volkswagen Golf. Kahju on umbes 700 eurot.

Ida-Virumaa

Vargused
Ajavahemikul 10. oktoober- 24. november varastati Narvas Kose tänaval keldrist jalanõud, jalgratas ja vann. Kahju on umbes 1200 eurot.

Ajavahemikul 22. – 23. novembril varastati Kohtla-Järvel Ravi tänaval ehitusobjektilt ehitustehnikat. Kahju on selgitamisel.

Kehalised väärkohtlemised
25. novembril sai politsei väljakutse Narvas V. Gerassimovi tänaval asuvasse korterisse, kus 32-aastane naine ja 40-aastane mees tülitsesid ja tüli käigus tekitasid teineteisele füüsilist valu.

24. novembril lõi 33-aastane mees Narvas Rakvere tänaval asuvas toitlustuskohas 24-aastast meest. Kuriteos kahtlustatav mees on kinni peetud.

24. novembril lõi 38-aastane mees Narvas Uusküla tänaval asuvas korteris enda abikaasat. Mees on kahtlustatavana kinni peetud.

23. novembril lõi 59-aastane mees Kohtla-Järvel Olevi tänaval asuvas korteris enda 83-aastast ema. Mees peeti kuriteos kahtlustatavana kinni.

23. novembril lõi seni kindlaks tegemata mees Narvas Kreenholmi tänaval asuva maja juures 55-aastast meest.

23. novembril lõi 32-aastane mees Narvas Vahtra tänaval asuvas korteris 35-aastast naist. Mees on kuriteos kahtlustatavana kinni peetud.

22. novembril lõi 67-aastane mees Jõhvi Jaama tänaval asuvas korteris noaga enda venda. Kuriteos kahtlustatav on kinni peetud.

22. novembril lõi 61-aastane mees Narvas V. Gerassimovi tänaval asuval korteris enda 60-aastast abikaasat. Mees on kuriteos kahtlustatavana kinni peetud.

22. novembril teatati politseile, et 30-aastane mees lõi Jõhvis Sompa tänaval asuvas korteris tuttavat 30-aastast naist.

22. novembril teatati politseile, et Kiviõlis Papli tänaval asuvas korteris kasutas füüsilist vägivalda 37-aastane mees enda 15-aastase tütre suhtes.

Röövimine
24. novembril teatati politseile, et Narvas A. Daumani tänaval lõi 45-aastane mees enda 42-aastast elukaaslast. Samuti võttis mees naise tahte vastaselt tema telefoni ja lahkus.

Juhtumid piiril
Narva-1 piiripunktis kontrolliti 23. novembril Eestisse sisenemisel kahte 1996. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Kuna naistel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati neile sisenemiskeelud ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Narva-1 piiripunktis kontrolliti 24. novembril Eestisse sisenemisel 1965.aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Kuna mehel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati talle sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Kehaline väärkohtlemine
22. novembril alustati kriminaalmenetlus selles, et eelmisel päeval tiris ja tõukas 46-aastane mees oma 44-aastast abikaasat.
Läänemaa

Omavoliline sissetung
22. novembril sai politsei teate, et Rõuma külas tungiti aknaklaasi ja tabalukkude lõhkumise teel sisse eramusse ja kõrvalhoonesse. Kahju on selgitamisel.

Pärnumaa

Kehalised väärkohtlemised
23. novembril sai politsei teate, et Lääneranna vallas lõi, tiris ja kägistas tekkinud tüli käigus 52-aastane mees oma 47-aastast elukaaslast, kes sai viga. Politsei pidas 52-aastase mehe kinni.

23. novembril sai politsei teate, et Pärnus Pikal tänaval lõi 28-aastane mees oma 31-aastast elukaaslast. Naine sai viga ning toimetati esmaabi andmiseks haiglasse. Politsei pidas 28-aastase mehe kinni.

Omavoliline sissetung
22. novembril sisenesid 18- ja 19-aastane mees omavoliliselt Pärnus Piiri tänaval korterisse, kust võtsid kaasa tubakat ja sigareti keeramise aparaadi. Politsei pidas mehed kinni.

Vargus
22. novembril alustati kriminaalmenetlus selles, et Pärnus Papiniidu tänava tanklas tankis 31-aastane mees diislikütust, kuid jättis selle eest tasumata.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.