Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 68 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 38 varavastast kuritegu, sealhulgas 32 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 23.

Ööpäeva jooksul juhtus kolm inimkannatanutega liiklusõnnetust, neist kaks tõukerattaga. Juhtimiselt kõrvaldati viis joobekahtlusega sõidukijuhti.

PÕHJA PREFEKTUUR

Harjumaa

Vargus
25. oktoobril varastati Raasiku vallas liiklusmärk. Kahju on 550 eurot.

Piiriturvalisus
25. oktoobril viidi läbi illegaalimenetlus 1975. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodaniku suhtes. Mees viibis Schengeni alal ebaseaduslikult 25 päeva ning talle koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks seitsme päeva jooksul. Samuti kohaldati üheks aastaks Schengeni sissesõidukeeld.

LÕUNA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lõuna prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Piiriturvalisus
25. oktoobril saabus Eesti Vabariigist Kagu piiripunkti väljuvale suunale sõiduauto, mida juhtis Moldova kodanik. Selgus, et sõidukil puudus kehtiv liikluskindlustuse poliis. Inimesele koostati lühimenetluse otsus, millega määrati talle mõjutustrahv summas 80 eurot. Inimene jätkas teed Venemaale.

IDA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Ida prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Piiriturvalisus
25. oktoobril tuvastati Narva-1 piiripunktis viisaeeskirja rikkumine ühel Venemaa Föderatsiooni kodanikul. Naisele määrati rahatrahv, koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks seitsme päeva jooksul ja kohaldati sissesõidukeeld Schengeni riikide territooriumile.

25. oktoobril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine 14 Moldova, kolmel Venemaa ja ühel Iisraeli kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeval Lääne prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.