Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 65 avaldust ja teadet kuritegudest. Varavastastest kuritegudest teatati 23 korral ja seal hulgas oli 17 vargust. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada üks inimene. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 8. Piiril väljastati viis sisenemiskeeldu, riigist saadeti välja kolm inimest ja Schengeni viisaeeskirja rikkumisi esines ühel korral.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Asja rikkumine ja hävitamine
11. veebruaril teatati, et Kesklinnas A. Weizenbergi tänaval on lõhutud garaažiuks ja kahjustatud seal olevat autot.

Kehaline väärkohtlemine
11. veebruaril teatati, et Põhja-Tallinnas Puhangu tänaval ründas 32-aastane mees talle tuttavat 23-aastast naist, põhjustades kannatanule füüsilist valu ja vigastusi. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Juhtumid piiril
11. veebruaril saabus Tallinna lennujaama Moskvast 1992. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanik, kel puudusid asjakohased dokumendid mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Mehele koostati piiril sisenemiskeeld ja tema viisa tunnistati kehtetuks. Mees paigutati lennujaama Non-Schengeni alale ootama tagasilennu võimalust.

11. veebruaril viis Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse ametnik läbi illegaalimenetluse 1993. aastal sündinud Valgevene Vabariigi kodaniku suhtes, kes ei omanud alates 27.11.2019 seaduslikku alust Eesti Vabariigis viibimiseks ega lahkunud Eestist õigel ajal. Naisele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks 30 päeva jooksul.

11. veebruaril viis Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse ametnik läbi illegaalimenetluse 1993. aastal sündinud Brasiilia Liitvabariigi kodaniku suhtes, kes ei lahkunud viisavaba viibimisaja lõppemise järel, olles viibinud riigis illegaalselt kokku 242 kalendripäeva. Naise tervislikku seisundit ja tema koduriiki naasmissoovi arvestavalt tehti isikule ettekirjutus Eestist lahkumiseks 14 päeva jooksul ning naine suunati Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni juurde.

LÕUNA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeval Lõuna-Eestis olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Juhtumid piiril
11. veebruaril kell 16.45 kontrolliti Luhamaa piiripunktis Venemaa Föderatsiooni registreerimismärgiga sõiduautot Opel Vectra, mida juhtis 49-aastane Venemaa kodanik. Kontrollimisel avastasid piirivalvurid, et sõiduki registreerimistunnistus oli võltsimistunnustega. Masin paigutati piiripunkti territooriumile, registreerimistunnistus võeti kontrolliks ning sõiduki juht ja kaassõitjad lahkusid Eesti Vabariiki.

11. veebruaril kella 14.15 ajal kontrollisid piirivalvurid Koidula piiripunktis 59-aastast Venemaa Föderatsiooni kodanikku ning selgus, et mehel puuduvad sobivad dokumendid põhjendamaks oma reisi eesmärki ja tingimusi. Piirivalvurid tõkestasid tema Eestisse sisenemise, talle koostati sisenemiskeeld ning ta suunati tagasi Venemaale.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
11. veebruaril toimetati Narva politseijaoskonda 9-aastane tüdruk, kes teatas, et tema ema on teda löönud. Laps viidi haiglasse kontrolli ning hiljem anti üle isale. Kõik juhtunu täpsemad asjaolud on väljaselgitamisel.

11. veebruaril teatati politseile, et Sillamäel Viru puiestee korteris lõi 29-aastane mees enda 33-aastast elukaaslast. Mees lahkus enne politsei saabumist.

11. veebruaril teatati politseile, et Kiviõlis Keskpuiesteel kaks meest lõid 34-aastast meest. Politsei pidas 29- ja 26-aastase lööja kinni.

Juhtumid piiril
Narva-1 piiripunktis kontrolliti 11. veebruaril Eestist väljumisel 1977.aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Mees viibis Schengeni riikide territooriumil 33 päeva seadusliku aluseta, neist ühe Eestis. Talle koostati ettekirjutis Eestist lahkumiseks ja määrati rahatrahv 160 eurot. Mees lahkus Venemaa Föderatsiooni.
Narva-1 piiripunktis kontrolliti 11. veebruaril Eestisse sisenemisel kahte Tadžikistani Vabariigi kodanikku. Kuna neil puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati neile sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Kehaline väärkohtlemine
11. veebruaril sai politsei teate, et Türi-Alliku külas läks 39-aastane mees kallale oma 37-aastasele elukaaslasele.

Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine
11. veebruaril sai politsei teate, et Pärnus Lepa tänaval lõi 52-aastane mees oma 44-aastast abikaasat.

Omavoliline sissetung
11. veebruaril sai politsei teate, et Paikuse alevis sisenesid seni tuvastamata isikud garaažiukse luku lahtimuukimise teel eluruumidesse.