Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja piirivalveametis 88 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 51 varavastast kuritegu, sh 34 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 40.

Registreeriti kolm inimkannatantuga liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Juhtimiselt kõrvaldati kaheksa alkoholi või narko tarvitamise tunnustega sõidukijuhti.

Üle piiri tuli Eestisse 75 Ukraina kodanikku, kellest 26 teatas, et plaanib Eestisse jääda.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
9. veebruaril teatati, et Kesklinnas Viru tänaval löödi 37-aastast meest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

9. veebruaril teatati, et Lasnamäel Pae tänaval korteris ründas 45-aastane mees oma elukaaslast. Konflikti juures viibis ka alaealine laps. Politseinikud pidasid mehe kinni.

9. veebruaril teatati, et Lasnamäel Raadiku tänaval korteris on rünnatud 33-aastast meest, kes vajas ka arstiabi. Ründaja ja juhtumi täpsemad asjaolud on tuvastamisel.

9. veebruaril teatati, et Lasnamäel Mahtra tänaval korteris ründas mees oma 41-aastast elukaaslast. Mõlemad osapooled olid alkoholijoobes. Kiirabi toimetas naise haiglasse, politseinikud pidasid mehe kinni.


LÕUNA PREFEKTUUR

Valgamaa

Kehalised väärkohtlemised
9. veebruaril puhkes Otepää vallas kahe mehe vahel konflikt, mille käigus lõi joobes 43-aastane mees terava esemega oma venda. Politsei pidas lööja kinni. Juhtunu täpsemaid asjaolusid selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Ööl vastu 9. veebruari teatati, et Valgas Saviaugu tänava korteris oli löödud 33-aastast meest. Meedikud viisid mehe esmaabiks haiglasse. Täpsemaid asjaolusid selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
9. veebruaril kontrollisid migratsiooniametnikud Võru linna ettevõtet selgitamaks, kas nende töötajad viibivad ja töötavad Eestis seaduslikult. Ühtegi rikkumist kontrollkäigul ei tuvastatud. Samal päeval kontrollisid ametnikud ka Tartumaa ettevõtteid. Ühtekokku kontrolliti kaheksat juriidilist ning 25 füüsilist isikut ning tuvastati neli välismaalast, kelle töötamine ei olnud nõuetekohaselt registrisse kantud. Lisaks avastasid ametnikud, et kaks neist viibisid Eestis ebaseaduslikult. Nad peeti kinni ning toimetati menetlustoiminguteks arestimajja.


IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
9. veebruaril teatati politseile, et Narvas Vahtra tänaval löödi 36-aastast meest. Politseinikud pidasid lööja kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

9. veebruaril teatati politseile, et Narvas Tallinna maanteel asuvas kaubanduskeskuses lõi 24-aastane mees 55-aastast meest. Politseinikud pidasid lööja kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Vargus
8. veebruaril varastati Jõhvis Kutse tänavalt jalgratas. Esialgne kahju 500 eurot.

9. veebruaril varastati Narva piiripunktis tualettruumist valveta jäetud rahakotist raha. Vargusega tekitatud kahju on 695 eurot ja 6000 rubla.

Piiriturvalisus
9. veebruaril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine kahel Ukraina ja ühel Venemaa kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Hiiumaa

Omavoliline sissetung
9. veebruaril sai politsei teate, et Pühalepa osavallas on eluhoonel lõhutud aken ja hoones sees käidud. Politsei pidas omavolilises sissetungis kahtlustatavana kinni 34-aastase mehe.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.