Politseis registreeritud sündmused

7. märtsil registreeriti politsei- ja piirivalveametis 79 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 28 varavastast kuritegu, sealhulgas 16 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 26.
Juhtimiselt kõrvaldati 4 joobetunnustega sõidukijuhti.

Eestisse tuli 61 Ukraina kodanikku, kellest 39 teatas, et plaanib esialgu Eestisse jääda.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
7. märtsil teatati, et Mustamäel Pöörise tänaval korteris toimub konflikt alkoholijoobes naabrite vahel. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.

Piiriturvalisus
7. märtsil määrati 1993. aastal sündinud Usbekistani kodanikule rahatrahv 300 eurot ja tunnistati kehtetuks tema viisa, sest mees töötas toidukullerina ilma töötamise registreeringuta.

7. märtsil määrati 400 eurot trahvi, koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja määrati kolmeks aastaks sissesõidukeeld 1982. aastal sündinud Usbekistani kodanikule, kes viibis Eestis ebaseaduslikult.
7. märtsil määrati 400 eurot trahvi, koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja määrati kolmeks aastaks sissesõidukeeld 1988. aastal sündinud Usbekistani kodanikule, kes viibis Eestis ebaseaduslikult.

LÕUNA PREFEKTUUR
Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine
7. märtsil kella 18 paiku sai politsei teate, et Elvas lõi joobes 39-aastane mees 34-aastast naist. Politsei pidas mehe kinni ning viis kainenema. Naine toimetati koju. Juhtunu asjaolusid selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
7. märtsil kontrollisid Lõuna prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve ametnikud Tartumaa ettevõtteid selgitamaks, kas inimesed töötavad seal seaduslikult. Kokku kontrolliti 16 juriidilist ja 54 füüsilist isikut ning avastati üks välismaalane, kes viibis riigis ebaseaduslikult. Talle määrati rikkumise eest rahatrahv, koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks ning kohaldati kaheks ja pooleks aastaks Schengeni territooriumile sissesõidukeeld.

7. märtsil kontrolliti Koidula piiripunktis Eestist lahkumisel kahte Venemaa kodanikku, kes olid viibinud Schengeni territooriumil 56 päeva seadusliku aluseta ning veetnud neist ühe Eestis. Neile koostati lahkumisettekirjutus ning nad lahkusid peale menetlustoiminguid Venemaale.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
7. märtsil teatati politseile, et Kohtla-Järvel Sakala tänava korteris toimus konflikt, mille tagajärjel sai naine viga. Politseinikud pidasid mehe kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

7. märtsil teatati politseile, et Kohtla-Järvel Järveküla teel lõi 63-aastane mees 50-aastast naist. Politseinikud pidasid lööja kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Kelmused
Politseisse pöördus Narva-Jõesuus elav naine, kellega võttis Instagramis ühendust Emma nimeline naine ja pakkus investeerimist börsil. Naine tegi endale Emma juhendamisel krüptorahakoti Binances ning kandis sinna üle 1327 eurot, mille Emma enda valdusesse võttis. Kelmusega tekitatud kahju on 1327 eurot.

Politseisse pöördus Narvas elav naine, kes oli väidetavalt saanud politseist telefonikõne, milles anti märku kahtlastest tehingutest tema pangakontol. Probleemide kõrvaldamiseks paluti naisel korduvalt siseneda enda internetipanka, mida ka naine tegi. Kahju on 3750 eurot ning kelmusjuhtumi üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
7. märtsil tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine kolmel Venemaa ja ühel Ukraina kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Hiiumaa

Kehaline väärtkohtlemine
7. märtsil alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et Hiiumaa vallas lõi mees 3. märtsi õhtul enda tuttavat, 42-aastast naist, kes sai viga.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.