Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 99 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 77 varavastast kuritegu, sealhulgas 57 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 22.

Eile toimus kaks inimkannatanutega liiklusõnnetust. Juhtimiselt kõrvaldati viis joobekahtlusega sõidukijuhti.

PÕHJA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeval Põhja prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

LÕUNA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lõuna prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Piiriturvalisus
Möödunud ööpäeval tõkestasid piirivalvurid Kagu piiripunktides Eestisse sisenemise kuuel Ukraina Vabariigi kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

2. oktoobril helistas Värska teenistusse inimene, kes teatas, et nad läksid kahekesi metsa seenele ja ei oska enam metsast välja tulla. Piirkonda suunati autopatrull, kes kasutas sõiduki alarmseadmeid inimeste leidmiseks. Inimesed kuulsid sireene ja tulid metsast välja. Keegi arstiabi ei vajanud.

2. oktoobril koostati Luhamaa piiripunktis valdusesse sisenemise protokoll, sest sõidukis, mille juht viibib haiglaravil, on linnud järelevalveta. Koos Põllumajandus- ja Toiduameti ametnikega tuvastati, et sõidukis on kuus tuvi, kellega oli kõik korras ning neil oli olemas söök ja värske vesi. PTA ametnikud jäävad ootama edasisi korraldusi ning pikemaajalise probleemi korral viiakse linnud varjupaika.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
Politsei alustas kriminaalmenetlust selles, et 1. oktoobril lõi Sillamäel Viru puiesteel alkoholijoobes 43-aastane mees tüli käigus enda elukaaslast. Politseinikud pidasid lööja kinni.

Piiriturvalisus
2. oktoobril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine neljal Moldova ning ühel Venemaa ja Ukraina kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Kehaline väärkohtlemine
30. septembril sai politsei teate, et Türi vallas lõi 49-aastane mees tekkinud sõnavahetuse käigus 20-aastast meest, kes sai viga. Politsei pidas 49-aastase mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.
Läänemaa

Ähvardamine
2. oktoobril sai politsei teate, et Haapsalus Kastani tänaval korteris ähvardas 59-aastane mees oma abikaasat relvataolise esemega. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.
Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.