Politseis registreeritud sündmused

Ööpäeva jooksul registreeriti politsei- ja piirivalveametis 72 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 45 varavastast kuritegu, sh 35 vargust. Juhtimiselt kõrvaldati 9 narkootikumide või alkoholi tarvitamistunnustega sõiduki juhti.

Ööpäeva jooksul tuli üle piiri Eestisse 124 Ukraina kodanikku, kellest 73 teatas, et plaanib Eestisse jääda.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
2. mail teatati, et Kesklinnas korteris löödi 51-aastast naist. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
2. mail teatati, et Keila linnas lõi 41-aastane mees 50-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Piiriturvalisus
2. mail määrati 40 eurot rahatrahvi, koostati ettekirjutus Eestis lahkumiseks ja määrati üheks aastaks sissesõidukeeld 1995. aastal sündinud Läti vabariigi kodanikule, kes pani toime poevarguse.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Valeraha teated
2. mail laekusid politseile teated, et sularahakeskuses avastati kolm valerahatunnustega 2-eurost münti.

Arvutikelmus
2. mail sai politsei teate, et 38-aastane naine on langenud veebis ostu sooritades kelmuse ohvriks. Arvutikelmusega tekitatud kahju on 160 eurot.

Piiriturvalisus
2. mail kontrolliti Luhamaa piiripunktis sõiduauto roolis olnud Ukraina kodanikku. Dokumentide kontrollimisel selgus, et mees ei olnud sõjapõgenik ning tal puudusid dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Pärast menetlustoiminguid suunati inimene tagasi Venemaale.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
2. mail sai politsei teate, et Narvas Võidu prospektil asuvas korteris lõi 36-aastane mees endise elukaaslase ema. Politsei pidas lööja kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Vargus
2. mail sai politsei teate, et 34-aastase mehe pangakontolt on tema teadmata sularaha väljavõetud summas 1100 eurot.

Piiriturvalisus
2. mail tuvastati Narva-1 piiripunktis viisaeeskirja rikkumine ühel Venemaa kodanikul. Kodanikule määrati rahatrahv ning kohaldati sissesõidukeeld Schengeni riikide territooriumile.

2. mail tõkestasid piirivalvurid Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemise viiel Ukraina ja kolmel Moldova kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lääne prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.